Zobacz wszystkie aktualności

Zobacz wszystkie aktualności

Stronicowanie

 • Realizacja zadań publicznych
  2021.02.25

  Realizacja zadań publicznych

  Zarząd Powiatu Radziejowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2021 r. przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 19 marca 2021 r.  

 • Laboratorium Biologii Molekularnej i Diagnostyki Mikrobiologicznej w Radziejowie
  2021.02.23

  Laboratorium Biologii Molekularnej i Diagnostyki Mikrobiologicznej

  Informujemy, że w Radziejowie przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 3, powstało nowe Laboratorium Biologii Molekularnej i Diagnostyki Mikrobiologicznej BIOTECMED, wpisane na listę Laboratoriów COVID, prowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia. 

 • Życiodajny dar
  2021.02.23

  Mobilny punkt poboru krwi

  Specjalistyczny ambulans włocławskiego Oddziału Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa gościł w Radziejowie w poniedziałek, 22 lutego. Tradycyjnie, „krwiobus” zaparkowany był przed siedzibą starostwa powiatowego przy ul. Kościuszki 17.

 • Informacja - nieodpłatna pomoc prawna
  2021.02.17

  Informacja - nieodpłatna pomoc prawna

  W dniu 17 lutego 2021 roku w godzinach od 7:30 do 11:30 nieodpłatna pomoc prawna w Radziejowie będzie udzielana pod numerem telefonicznym: 603 321 225.

 • Informacja - nieodpłatna pomoc prawna
  2021.02.16

  Informacja - nieodpłatna pomoc prawna

  W dniu 16 lutego 2021 roku w godzinach od 16:00 do 20:00 nieodpłatna pomoc prawna w Radziejowie będzie udzielana pod numerem telefonicznym: 508 187 586.

 • Informacja - nieodpłatna pomoc prawna
  2021.02.11

  Informacja - nieodpłatna pomoc prawna

  W dniu 12 lutego 2021 roku w godzinach od 16:00 do 20:00 nieodpłatna pomoc prawna w Radziejowie będzie udzielana pod numerem telefonicznym: 691 047 482.

 • Informacja - nieodpłatna pomoc prawna
  2021.02.09

  Informacja - nieodpłatna pomoc prawna

  W dniu 9 lutego 2021 roku w godzinach od 16:00 do 20:00 nieodpłatna pomoc prawna w Radziejowie będzie udzielana pod numerem telefonicznym: 502 743 313.

 • "Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2021 r.
  2021.02.08

  "Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2021 r.

  Starosta radziejowski informuje o przystąpieniu przez Powiat Radziejowski do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 roku. Celem strategicznym programu jest likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się, barier transportowych oraz aktywizacja zawodowa tych osób, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie.

 • Informacja - czynne apteki w ościennych powiatach dnia 25 I 2021 r.
  2021.01.21

  Informacja - czynne apteki w ościennych powiatach dnia 25 I 2021 r.

  Starostwo Powiatowe w Radziejowie uprzejmie informuje, że w dniu 25.01.2021 r. (poniedziałek) w powiecie radziejowskim nie będzie pełniony dyżur w porze nocnej (tj. od godz. 17:00 do godz. 7:30 dnia następnego) przez aptekę "Kujawska" w Osięcinach, ul. Wyszyńskiego 22 (w/w apteka zakończyła działalność). Kliknij "Czytaj więcej", by dowiedzieć się, gdzie apteki będą czynne.

   

 • Zwycięskie prace w konkursie fotograficznym
  2021.01.20

  Zwycięskie prace w konkursie fotograficznym

  Konkurs fotograficzny "Cztery pory roku w powiecie radziejowskim" miał na celu m.in. zwrócenie uwagi na urok terenów powiatu podczas różnych sezonów, rozwijanie wrażliwości artystycznej, a także prezentację twórczości mieszkańców w dziedzinie fotografii

Stronicowanie