Nieodpłatna pomoc prawna

Radcy Prawni i Adwokaci Radziejów NPP 2024

 

Kaźmierczak Agnieszka ( kaźmierczak.kancelaria@gmail.com)     

Zbonikowska Marta (kancelaria.zbonikowska@gmail.com)    

Wawrzonkowska Oliwia ( oliwia.wawrzonkowska.kancelaria@op.pl)    

Woźniak Bożena ( adwokat@bozenawozniak.pl )

Albrecht-Pakuła Małgorzata (m.albrechtpakula@gmail.com)

Badeusz Józef (adw.jbadeusz@interia.pl)

Porady prawne i obywatelskie

  • Plakat nieodpłatnej pomocy prawnej, po lewo kolorowy rysunek rodziny

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby, doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub z dojazdem do klienta. Więcej informacji pod numerem: 54 285 35 53.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

W celu skorzystania z pomocy prawnej na odległość proszę przesłać poniżej zamieszczone zgłoszenie na adres e-mail: organizacja@radziejow.pl lub skontaktować się telefonicznie z pracownikiem starostwa pod numerem: 54 285 35 53.

Porady prawne z zakresu prawa cudzoziemców oraz porady prawne w językach obcych

Правова консультація у сфері права іноземців та юридична консультації іноземними мовами

System nieodpłatnej pomocy, funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), pozostaje do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców. Nie jest konieczne uprzednie złożenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Najważniejsze teoretyczne informacje

Punkty specjalistyczne nieodpłatnej pomocy prawnej

1 stycznia 2022 roku w ramach systemu nieodpłatnej pomocy uruchomiony został projekt punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych punktach w całej Polsce. Jeżeli potrzebujesz porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, możesz zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny - niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Kto może otrzymać pomoc?

  • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
  • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.


Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

  • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
  • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
  • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
  • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.


Gdzie szukać pomocy?

  • Przez Internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
  • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.
Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.


Nieodpłatną pomoc prawną w powiecie radziejowskim świadczy Zaborskie Towarzystwo Naukowe.

Przydatne linki:

Strona internetowa Zaborskiego Towarzystwa Naukowego: http://www.darmowapomoc.com.pl/ 

Powiat radziejowski na stronie internetowej ZTN: https://darmowapomoc.com.pl/punkty-pomocy/kujawsko-pomorskie/powiat-radziejowski 

Przemoc domowa - gdzie uzyskać pomoc