Fundusz Dróg Samorządowych

 • Tablica informacyjna z Funduszu Dróg Samorządowych

Droga położona jest na granicy powiatu radziejowskiego i jednocześnie na granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem wielkopolskim.

Przebudowywany odcinek drogi znajduje się w ciągu dróg łączących drogę wojewódzką nr 266 Ciechocinek – Sompolno w m. Tomisławice z drogą krajową nr 25 w m. Skulsk. Prowadzi również do ośrodków wypoczynkowych w m. Połajewo oraz Mielnica nad jeziorem Gopło.

Stan techniczny drogi wymagał zwiększenia nośności drogi poprzez wykonanie wyrównania nawierzchni masą bitumiczną, ułożenie siatki wzmacniającej z włókien szklanych oraz wykonanie warstwy ścieralnej.

W zakresie robót przewidziano również regulację i wzmocnienie poboczy oraz oczyszczenie rowów przydrożnych.

 

Celem  projektu jest  poprawa  bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez zmniejszenie ryzyka kolizji,

- skrócenie czasu przejazdu,

- bieżąca modernizacja dróg,

- poprawa warunków i jakości życia mieszkańców.


Planowane efekty:

- poprawa płynności ruchu drogowego,

- wzrost poziomu bezpieczeństwa użytkowników drogi, którzy nie będą narażeni na uciążliwości związane z nieodpowiednim stanem technicznym odcinka drogi,

- na poprawę stanu środowiska naturalnego wpłynie zmniejszenie ilości spalin i innych szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery. 

 • mapa poglądowa (skala 1:25000) dla drogi nr 2837C Skulsk-Tomisławice

Galeria zdjęć

 • zdjęcie przedstawiające stan nawierzchni drogi
 • zdjęcie przedstawiające stan nawierzchni drogi
 • Droga podczas realizacji przebudowy
 • Droga podczas realizacji przebudowy
 • Droga podczas realizacji przebudowy
 • Droga podczas realizacji przebudowy
 • Droga podczas realizacji przebudowy
 • Droga podczas realizacji przebudowy
 • Droga podczas realizacji przebudowy
 • Droga podczas realizacji przebudowy
 • Droga podczas realizacji przebudowy
 • Droga podczas realizacji przebudowy
 • Droga podczas realizacji przebudowy
 • Droga podczas realizacji przebudowy
 • Droga podczas realizacji przebudowy
 • Droga podczas realizacji przebudowy
 • Droga podczas realizacji przebudowy
 • Droga podczas realizacji przebudowy
 • dofinansowanie_szary_fundusze

Przebudowa drogi powiatowej nr 2806C Bronisław – Bieganowo  na odcinku od km 0+325 do km  1+320  

Droga położona jest na terenie Gmin Dobre i Radziejów.

Przebudowywany odcinek drogi znajduje się w ciągu drogi łączącej drogę powiatową nr 2574C  Kruszwica - Dobre w miejscowości Bronisław z drogą  wojewódzką nr 266 Ciechocinek – Sompolno w m. Bieganowo i dalej z drogą krajową nr 62 w m. Radziejów. Przebudowywany odcinek drogi jest znacznym skrótem  prowadzącym do siedziby Starostwa Powiatowego oraz Instytucji i Urzędów.  Na drodze odbywa się transport autobusowy (przewóz dzieci do szkół).

 Przebudowa obejmowała  roboty związane z poprawą stanu nawierzchni i podniesienia parametrów użytkowych. Wykonanie powyższego zadania  zakończyło prace na całym ciągu tej drogi, co przyczyniło się do poprawy stanu technicznego i użytkowego   przedmiotowej drogi.

Stan techniczny przebudowywanego odcinka wymagał zwiększenia nośności drogi poprzez wykonanie wyrównania nawierzchni masą bitumiczną oraz wykonanie warstwy ścieralnej. W zakresie robót przewidziano również regulację i wzmocnienie poboczy oraz oczyszczenie rowów przydrożnych.

Celem  projektu jest  poprawa  bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez zmniejszenie ryzyka kolizji,

- skrócenie czasu przejazdu,

- bieżąca modernizacja dróg,

- poprawa warunków i jakości życia mieszkańców.


Planowane efekty:

- poprawa płynności ruchu drogowego,

- wzrost poziomu bezpieczeństwa użytkowników drogi, którzy nie będą narażeni na uciążliwości związane z nieodpowiednim stanem technicznym nawierzchni,

- na poprawę stanu środowiska naturalnego wpłynie zmniejszenie ilości spalin i innych szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery.

 • skala

Galeria zdjęć

 • Droga przed przebudową
 • Droga przed przebudową
 • Droga podczas realizacji przebudowy
 • Droga podczas realizacji przebudowy
 • Droga podczas realizacji przebudowy
 • Droga podczas realizacji przebudowy
 • Droga podczas realizacji przebudowy
 • Droga podczas realizacji przebudowy
 • Droga podczas realizacji przebudowy
 • Droga podczas realizacji przebudowy
 • Droga podczas realizacji przebudowy
 • Droga podczas realizacji przebudowy
 • Radziejow - Byton dofinansowanie_szary_fundusze

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2817C Radziejów – Bytoń od km 1+010 do km 2+546

Droga położona jest na terenie Gminy Miasto Radziejów, Gminy Radziejów oraz Gminy Bytoń.

Przebudowywany odcinek drogi  prowadzi do siedziby Starostwa Powiatowego oraz instytucji i urzędów.  Na drodze odbywa się transport autobusowy.

Rozbudowa obejmuje  roboty związane z poprawą stanu nawierzchni i podniesieniem parametrów użytkowych. Stan techniczny przebudowywanego odcinka wymagał zwiększenia nośności drogi poprzez wykonanie wyrównania nawierzchni masą bitumiczną oraz wykonanie warstwy ścieralnej. W zakresie prac przewidziano również regulację i wzmocnienie poboczy oraz oczyszczenie rowów przydrożnych.

 W trakcie prowadzonych prac przewidziane jest również wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego oraz wykonanie oświetlenia na całej  długości ciągu pieszo-rowerowego.

Celem  projektu jest:

- poprawa  bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez zmniejszenie ryzyka kolizji,

- skrócenie czasu przejazdu,

- bieżąca modernizacja dróg,

- oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego oraz przejścia dla pieszych,

- poprawa warunków i jakości życia mieszkańców.


Planowane efekty:

- poprawa płynności ruchu drogowego,

- wzrost poziomu bezpieczeństwa użytkowników drogi, którzy nie będą narażeni na uciążliwości związane z nieodpowiednim stanem technicznym odcinka drogi,

-  wyeliminowanie z jezdni  ruchu pieszego oraz rowerowego na rozbudowywanym odcinku,

-poprawa stanu środowiska naturalnego, na którą wpłynie zmniejszenie ilości spalin i innych szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery. 

 • Mapa

Galeria zdjęć

 • Droga przed przebudową
 • Droga przed przebudową
 • Droga podczas realizacji przebudowy
 • Droga podczas realizacji przebudowy
 • Droga podczas realizacji przebudowy
 • Droga podczas realizacji przebudowy
 • Droga podczas realizacji przebudowy
 • Droga podczas realizacji przebudowy
 • Kicko - Piotrkow dofinansowanie_szary_fundusze

Remont drogi powiatowej nr 2590C Kicko - Piotrków Kujawski

Remont drogi powiatowej nr 2590C Kicko - Piotrków Kujawski. W sąsiedztwie remontowanej drogi występują tereny rolnicze i ośrodki wypoczynkowe nad Jeziorem Gopło. Na drodze odbywa się transport autobusowy (przewóz dzieci do szkół).

Remontowana doga stanowi połączenie drogi wojewódzkiej  nr 266 w miejscowości Piotrków Kujawski z drogą krajową nr 62.

 

Roboty obejmują:

-  wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową,

-  wykonanie nawierzchni pojedynczego powierzchniowego utrwalenia grysami  i emulsją asfaltową kationową,

- umocnienie istniejących poboczy na szerokości 0,75m kruszywem stabilizowanym mechanicznie.

 

Celem  projektu jest  poprawa  bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez zmniejszenie ryzyka kolizji,

- skrócenie czasu przejazdu,

- bieżąca modernizacja dróg,

- poprawa warunków i jakości życia mieszkańców.


Planowane efekty:

- poprawa płynności ruchu drogowego,

- wzrost poziomu bezpieczeństwa użytkowników drogi, którzy nie będą narażeni na uciążliwości związane z nieodpowiednim stanem technicznym nawierzchni,

- na poprawę stanu środowiska naturalnego wpłynie  poprzez zmniejszenie ilości spalin oraz ograniczenie hałasu.

 • Mapa

Galeria zdjęć

 • Zdj. 1
 • Zdj. 2
 • Zdj. 3
 • Zdj. 4
 • Droga podczas realizacji przebudowy
 • Droga podczas realizacji przebudowy
 • Droga podczas realizacji przebudowy
 • Droga podczas realizacji przebudowy