Powiatowy Rzecznik Konsumenta

adres e-mail do Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumenta

Funkcję Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Radziejowie pełni Edyta KozłowskaRzecznik Konsumenta (paragraf, leżący na wózku)

Rzecznik przyjmuje osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 w pokoju nr 6 (parter) pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Radziejowie 
ul. Kościuszki 17
88-200 Radziejów
tel./fax: 54 285 30 18, wew. 128 
e-mail: rzecznik@radziejow.pl

 

Podstawa prawna działania:

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2020.1076 t.j. z dnia 2020.06.22)

Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela pomocy wyłącznie konsumentom. Zgodnie z art. 22 kodeksu cywilnego (Dz.U.2020.1740 t.j. z dnia 2020.10.08) za konsumenta uważa się osobę fizyczną, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


Forma załatwienia sprawy:

Pomoc prawna z zakresu prawa konsumenckiego udzielana jest w formie ustnej lub pisemnej.

Pomoc udzielana ustnie przebiega w formie rozmowy rzecznika z konsumentem. Jeśli rzecznik uzna, że sprawa jest na tyle poważna i, że nie da się jej rozwiązać od razu, wówczas spisywany jest wniosek konsumencki, a konsument składa wszelkie istotne dla sprawy dokumenty. 

Wniosek konsumencki może składać każdy konsument, będący mieszkańcem powiatu radziejowskiego. Formularz dostępny jest w biurze rzecznika oraz na stronie internetowej powiatu. Forma pisemna wskazana jest szczególnie w przypadkach, w których załatwienie sprawy uzależnione jest od podjęcia przez rzecznika konsumentów czynności wobec innych podmiotów, a także w sprawach skomplikowanych, wymagających szczególnej analizy stanu faktycznego i prawnego.

Sprawa podejmowana jest przez rzecznika konsumentów tylko wówczas, gdy ma charakter sprawy konsumenckiej, wniosek jest zasadny w świetle obowiązujących przepisów prawa i dotyczy naruszenia praw lub interesów konsumenta. Przy braku spełnienia powyższych warunków rzecznik konsumentów może odmówić podjęcia czynności w sprawie.

Do wniosku konsumenckiego należy dołączyć dokumenty istotne w sprawie, przez które należy rozumieć w szczególności: umowy, faktury, paragony, dowody zawarcia umowy, protokoły reklamacyjne, korespondencję z przedsiębiorcą, wezwania do zapłaty, regulaminy, materiały reklamowe (o ile zawierają treści mogące stanowić element umowy), karty gwarancyjne, instrukcje montażu i obsługi oraz pisma urzędowe i sądowe.