Dyżury aptek

Informacja

I N F O R M A C J A

 

Starostwo Powiatowe w Radziejowie uprzejmie informuje,

że:

 

     *   od dnia 01.07.2021r. apteka ,,Twoja Apteka” 88-230 Piotrków Kuj ul. Sienkiewicza 16 widnieje pod nazwą ,,Apteka od Serca”. Również apteka ,,Pod Orłem” w Radziejowie ul. Kościuszki 25 od 1.07.2021r. widnieje pod nazwą ,,Apteka od Serca”

    *      dochodzi do zamiany dyżurów między aptekami ( ,,Apteką od Serca” i  ,,Społeczną’’):

- w dniu 05.08.2021r.( czwartek) dyżur od godziny 2130-730w powiecie radziejowskim pełni Apteka,, Społeczna” w Radziejowie ul. Brzeska 25

 - w dniu 07.08.2021r.( sobota)  dyżur od godziny 2130- 900  w powiecie radziejowskim pełni ,,Apteka od Serca” w Piotrkowie Kuj. ul. Sienkiewicza 16

Harmonogram dyżurów aptek na terenie powiatu radziejowskiego w porze nocnej, niedziele i święta na II półrocze 2021 roku

  • autor: Jadwiga Marcinkowska, data: 2021-06-28