Konkurs 2021

Uchwała rozstrzygająca otwartego konkursu ofert na „Realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punku nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej” na terenie powiatu radziejowskiego w roku 2021

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2021 r., dotyczącego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej