2022 ROK

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze powiatowej 2834C Piotrków Kuj. - Przewóz w m. Połajewo

  • Tablica informacyjna Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w 2022 roku na budowę ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze...
    Tablica informacyjna Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w 2022 roku na budowę ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze powiatowej 2834C Piotrków Kuj. - Przewóz w m. Połajewo
  • autor: Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie, data: 2022-06-20

Opis zadania

Projektuje się wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 787,12 mb i szerokość 3,0 m z lokalnymi przewężeniami do 2,5 m.