Konsultacje społeczne Programu Współpracy na 2023 rok

Konsultacje programu współpracy z NGO na 2023 r.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu "Rocznego programu współpracy powiatu radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023". Uwagi do dokumentu można zgłaszać do 17 października.

Przypominamy, że program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem, regulującym współpracę sektora pozarządowego z samorządem powiatowym, stąd wpływ organizacji pozarządowych, jako podmiotów programu, na jego ostateczną zawartość jest niezwykle ważny.

Po zakończeniu konsultacji i zaopiniowaniu zgłoszonych uwag i programu dokument trafi pod obrady Rady Powiatu Radziejowskiego.

Wypełnione formularze należy przesłać do 17 października: