Konkursy 2023

Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2023 roku

Zarząd Powiatu Radziejowskiego ogłasza konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu radziejowskiego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, prowadzące działalność pożytku publicznego. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej