Konsultacje społeczne Programu Współpracy na 2024 rok

Konsultacje Społeczne Programu współpracy na rok 2024

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu "Rocznego programu współpracy powiatu radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024". Uwagi do dokumentu można zgłaszać do 11 października 2023r.

Przypominamy, że program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem, regulującym współpracę sektora pozarządowego z samorządem powiatowym, stąd wpływ organizacji pozarządowych, jako podmiotów programu, na jego ostateczną zawartość jest niezwykle ważny.

Po zakończeniu konsultacji i zaopiniowaniu zgłoszonych uwag i programu dokument trafi pod obrady Rady Powiatu Radziejowskiego.

Wypełnione formularze należy przesłać do 11 października:

  • autor: Małgorzata Patyk