Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

Przebudowa drogi powiatowej nr 2827C Kaczewo - Bytoń

  • Tablica informacyjna Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych
    Tablica informacyjna Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Powiat Radziejowski. Przebudowa drogi powiatowej nr 2827C Kaczewo - Bytoń.

Opis zadania

Projekt obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2827C Kaczewo – Bytoń na odcinku od km 0+000 do km 5+750. Początek opracowania zlokalizowany jest w km 0+000 przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 266 (przebudowie nie podlega skrzyżowanie), koniec w km 5+750 przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 267 (przebudowie nie podlega skrzyżowanie). Projektowany odcinek prawie w całości znajduje się poza obszarem zabudowanym. Od km 5+400 występuje teren zbudowany wyznaczony znakiem D-42 – miejscowość Bytoń. Istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości 5,0 m z licznymi spękaniami. W sąsiedztwie przebudowywanej drogi, poza terenem zabudowanym, występują tereny rolnicze. Na terenie zabudowanym w miejscowości Bytoń występuje zabudowa jednorodzinna. Na końcu projektowanego odcinka, przy budynku UG Bytoń, są zlokalizowane miejsca postojowe z bezpośrednim dostępem do drogi powiatowej, wyznaczone oznakowaniem poziomym.

Parametry projektowe

- Droga powiatowa jednopasowa dwukierunkowa - 5,0 m (od km 0+000 do km 5+400); dwupasowa

dwukierunkowa - 5,5 m (od km 5+400 do km 5+750)

- Szerokość poboczy drogi powiatowej – 0,75 m

- Szerokość chodnika – 2,0 m

- Szerokość zjazdów – 3,0 – 5,0 m

- Długość projektowanego odcinka – 5750,0 m

  • autor: Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie, data: 2022-10-18

Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych na terenie powiatu radziejowskiego

  • dofinansowanie_szary_fundusze_kolorowe_logo_przebudowa_drog
    Tablica informacyjna Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Powiat Radziejowski. Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych na terenie powiatu radziejowskiego.

Opis zadania

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z przebudową i rozbudową dróg powiatowych na terenie powiatu radziejowskiego

Przebudowa drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica – Dobre

Projekt obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2574C Kruszwica – Dobre od km13+787 do km 16+467 dł. 2,700 km polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni wraz z poszerzeniem, regulacji i utwardzeniu poboczy, oczyszczenie rowów.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2628C Sędzin – Radziejów

Projekt obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2628C Sędzin - Radziejów od km 14+000 do km 14+666. dł. 0,666 km  polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, wykonanie chodnika, ustawienie barier ochronnych stalowych, regulacji i utwardzeniu poboczy,  oczyszczenie rowów.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2803C Krzywosądz – Sęczkowo

Projekt obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2803C Krzywosądz - Sęczkowo (Nagórki) od km 5+966 do km 6+632dł. 0,666 km polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni,  regulacji i utwardzeniu poboczy, oczyszczenie rowów.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2808C Dobre – Morzyce (Dobre Wieś)

Projekt obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2808C Dobre - Morzyce (Dobre Wieś) od km 1+471 do km 2+469 dł. 0,998 km polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni,  regulacji i utwardzeniu poboczy, oczyszczenie rowów.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2808C Dobre – Morzyce (Kłonowo)

Projekt obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2808C Dobre - Morzyce (Kłonowo) od km 6+443 do km 6+943  dł. 0,500 km polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni,  regulacji i utwardzeniu poboczy, oczyszczenie rowów.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2810C Byczyna – Bełszewo

Projekt obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2810C Byczyna - Bełszewo (Byczyna) od km 0+160 do km 0+660 dł. 0,500 km polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni,  regulacji i utwardzeniu poboczy,  oczyszczenie rowów.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2812C Biskupice – Byczyna

Projekt obejmuje przebudowę drogi powiatowe nr 2812C    Biskupice - Byczyna   (Byczyna)  od km 5+394 do km 6+392 dł. 0,998 km polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni,  regulacji i utwardzeniu poboczy,  oczyszczenie rowów.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2817C Radziejów – Bytoń – etap III

Projekt obejmuje rozbudowa drogi   od km 1+010 do km 1+222   dł. 0,212 km oraz od km 1+842 do km 2+546 dł. 0,704 km   łączna długość  0,916 km polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, utwardzenie poboczy, przebudowę skrzyżowania porządkującą ruch pojazdów na skrzyżowaniu, wykonanie ciągów pieszych w obrębie przebudowywanego skrzyżowania dróg, w zakresie branży elektrycznej- przewidziano doświetlenie projektowanych przejść dla pieszych, regulacja istniejących wpustów kanalizacji deszczowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2818C Radziejów – Pścinek

Projekt obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2818C Radziejów - Pścinek (St. Radz. Kol.). od km 5+522 do km 6+520  dł. 0,998 km polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni,  regulacji i utwardzeniu poboczy, oczyszczenie rowów.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2820C Płowce – Witowo

Projekt obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2820C Płowce - Witowo od km 1+454 do km 2+413  dł. 0,959 km polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, regulacji i utwardzeniu poboczy, oczyszczenie rowów.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2828C Morzyce – Głuszyn

Projekt obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2828C Morzyce - Głuszyn. od km0+352 do km 1+350 dł. 0,998 km polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, regulacji i utwardzeniu poboczy, oczyszczenie rowów.

Przebudowa brogi powiatowej nr 2831C Pamiątka – Lubraniec

Projekt obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2831C Pamiątka - Lubraniec na odcinku   od km 11+459 do km 12+613   polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, regulacji i utwardzeniu poboczy, oczyszczenie rowów.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2836C Wójcin – Bycz

Projekt obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 2836C Wójcin - Bycz (Kozy) od km 5+634 do km 6+632 dł. 0,998 km polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, regulacji i utwardzeniu poboczy, oczyszczenie rowów.

  • autor: Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie, data: 2022-11-04