Powiat

Powiat

Powiat radziejowski otrzymał osobowość prawną jako jednostka samorządu terytorialnego na mocy art. 165 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku[1], który stanowi, że jednostki samorządu terytorialnego posiadają osobowość prawną. Dlatego też, ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w art. 2 ust. 2[2] - stwierdza, że powiat radziejowski ma osobowość prawną.