Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program rozwoju obszarów wiejskich

Od kwietna 2023 r. do czerwca 2023 r. Powiat Radziejowski realizuje grant pn.  „Popularyzacja walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych powiatu radziejowskiego poprzez realizację konkursu i pikniku edukacyjnego”, który na celu wzmocnienie kapitału społecznego, edukacji i aktywizacji, promocji w obszarze kultury i lokalnego dziedzictwa powiatu radziejowskiego.

 

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania na rzecz wzmocnienia kapitału społecznego, edukacji, aktywizacji, promocji w obszarze kultury i lokalnego dziedzictwa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE:

1. KONKURS „Powiat radziejowski moje miejsce na dziś i jutro”

 

2. PIKNIK EDUKACYJNY

 

Koszty kwalifikowane projektu objętego grantem 48 510 zł.

Dofinansowanie PROW 44 423 zł.