Jednostki organizacyjne

adres e-mail Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

adres ul. Rolnicza 4c
88-200 Radziejów
telefon/fax 54 285 35 43

Kierownik Anna Bartczak

adres e-mail pcpr@radziejow.pl 

https://pcprradziejow.pl/

 

adres e-mail Środowiskowego Domu Pomocy w Radziejowie

Środowiskowy Dom Samopomocy

adres ul. Kościuszki 58
88-200 Radziejów
telefon/fax 54 235 08 77

KierownikAneta Sadowska

adres e-mail sdsradziejow@sdsradziejow.pl 

https://sdsradziejow.pl/

 

Zakład Aktywności Zawodowej

adres ul. Kościuszki 58
88-200 Radziejów
telefon 54 234 04 47, 516 086 401

Dyrektor Agata Pogodzińska

 

Fotokod z adresem e-mail: poradnia_psych@poczta.onet.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

adres ul. Kościuszki 58
88-200 Radziejów
telefon 54 285 38 65

dyrektor Mariola Pińska

e-mail poradnia_psych@poczta.onet.pl 
strona internetowa https://pppradziejow.naszaporadnia.com 

 

 

adres e-mail Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Radziejowskiego

adres ul. Kościuszki 20/22
88-200 Radziejów
telefon 54 285 35 53

Dyrektor Jacek Kalociński

adres e-mail sekretariat@cuwpr.pl 

https://cuwpr.pl/kontakt.html

 

adres e-mail Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie

Zarząd Dróg Powiatowych

adres ul. Kościuszki 20/22
88-200 Radziejów
telefon/fax 54 285 35 01

Dyrektor  Andrzej Pawlak

adres e-mail zdp@radziejow.pl 

http://zdpradzejow.lo.pl/

 

adres e-mail Powiatowego Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy

adres ul. Kościuszki 20/22
88-200 Radziejów
telefon 54 285 29 91, 54 285 32 69

Dyrektor Anna Bykowska 

adres e-mail sekretariat@pupradziejow.pl 
strona internetowa https://radziejow.praca.gov.pl 

 

Fotokod z adresem e-mail: poczta@szpitalradziejow.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

adres ul. Szpitalna 3
88-200 Radziejów
telefon 54 285 62 00
fax 54 285 37 01

Dyrektor Sebastian Jankiewicz

adres e-mail sekretariat@szpitalradziejow.pl 
strona internetowa www.szpitalradziejow.pl 

 

adres e-mail Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie

Zespół Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego

adres ul. Kościuszki 58
88-200 Radziejów
telefon 54 285 36 25,
warsztaty: 54 285 36 45

Dyrektor Błażej Barczak

adres e-mail poczta@zsmradziejow.pl