Charakterystyka powiatu

Charakterystyka powiatu

Powiat radziejowski ma typowo rolniczy charakter. Według aktualnych danych GUS - w 86% stanowią go użytki rolne. W powiecie znajduje się prawie 3500 gospodarstw rolnych, w większości specjalizujących się w hodowli bydła lub trzody chlewnej. Równinny teren leżący na północy powiatu (gm. Dobre, Osięciny, Radziejów) to przede wszystkim pola uprawne położone na najbardziej urodzajnych glebach – czarnych ziemiach kujawskich. Stąd używana jest czasem nazwa „Czarne Kujawy”.

Południowa część powiatu (gm. Piotrków Kuj., Bytoń, Topólka) charakteryzuje się dość licznie występującymi zagłębieniami i rynnami polodowcowymi, rozmieszczonymi południkowo, z których największe wypełniają jeziora oraz mniejsze cieki wodne. Wokół jezior znajdują się pokryte lasami atrakcyjne tereny wypoczynkowo-rekreacyjne. Największe jeziora to: Głuszyńskie, Gopło, Czarny Bród, Chalno, Kamieniec. Z Jeziora Głuszyńskiego wypływa rzeka Zgłowiączka, będąca lewym dopływem Wisły. Powierzchnia gruntów leśnych (wszystkich form własności) w powiecie radziejowskim wynosi 3 059,97 ha (5% powierzchni), z czego największe zalesienie znajduje się w gminie Topólka (1076,57 ha) i w gminie Piotrków Kujawski (816,68 ha).

Powiat jest ważnym węzłem komunikacyjnym. Przechodzi przez niego droga krajowa umożliwiająca połączenie z Poznaniem i Warszawą (DK 62), a także drogi wojewódzkie umożliwiające dojazd w kierunku północnym: Toruń, Bydgoszcz, Gdańsk oraz południowym: Konin, Kalisz. Ważnym węzłem transportowym i komunikacyjnym jest przebiegająca przez powiat magistrala kolejowa biegnąca ze Śląska aż do Gdańska i Gdyni.