2021 ROK

Przebudowa drogi powiatowej nr 2803C Krzywosądz – Sęczkowo

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2803C Krzywosądz – Sęczkowo od km 0+368 do km 0+662 dł. 0,294 km
  Tablica informacyjna dotycząca przebudowy drogi powiatowej nr 2803C Krzywosądz – Sęczkowo od km 0+368 do km 0+662 dł. 0,294 km
 • autor: Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie, data: 2021-12-15

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 2811C Szostka Duża - Radziejów

 • Tablica informacyjna dotycząca budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 2811C Szostka Duża - Radziejów
  Tablica informacyjna dotycząca budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 2811C Szostka Duża - Radziejów
 • autor: Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie, data: 2021-12-15

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2817C Radziejów - Bytoń

 • Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2817C Radziejów - Bytoń
  Tablica informacyjna dotycząca przebudowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2817C Radziejów - Bytoń

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2829C Sadłóg - Świerczyn

 • Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2829C Sadłóg - Świerczyn
  Tablica informacyjna dotycząca budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2829C Sadłóg - Świerczyn