Zwykłe

Wykaz stowarzyszeń zwykłych powiatu radziejowskiego

Stowarzyszenie Działkowców i Mieszkańców Głuszynka „Pierścień”
Głuszynek 4e, 87-875 Topólka

Stowarzyszenie Partnerskie „Kujawy” w Osięcinach
ul. I Armii Wojska Polskiego 21, 88-220 Osięciny

Klub kynologiczny w Polsce
ul. Niska 6, 88-200 Radziejów

Koło Gospodyń Wiejskich „Bronisławianki”
Bronisław 13, 88-210 Dobre

Kujawskie Stowarzyszenie Chorych na Przewlekłą Białaczkę Szpikową w Osięcinach
ul. Wojska Polskiego 16, 88-220 Osięciny

Stowarzyszenie Kreatywnych Seniorów „Ruch i Zdrowie”
ul. Wojska Polskiego 21, 88-220 Osięciny

Stowarzyszenie „Szansa dla Bezdomniaków”
ul. Fryderyka Chopina 4/2, 88-200 Radziejów

Stowarzyszenie Aktywnych „Masno”
Bartłomiejowice 12, 88-220 Osięciny

Powiatowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Radziejowie
Skibin 52, 88-200 Radziejów

Grupa Rekonstrukcji Historycznych Chorągiew Zaciężna Ziemi Radziejowskiej
ul. Dolna 10, 88-200 Radziejów

Stowarzyszenie Sportowe "Spartanin Radziejów"
ul. Kościuszki 20/22 (pokój 105)
88-200 Radziejów

"Głuszyński Pomost"
Głuszyn 58D
87-875 Topólka

Stowarzyszenie Poszukiwawczo-Historyczne "Łokietek"
Kwilno 22, 88-200 Radziejów

Zespół Folklorystyczny "Kujawioki"
Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach
ul. Wojska Polskiego 21, 88-220 Osięciny

Stowarzyszenie „Kujawiaki od Dobrego” 
Bronisław 106, 88-210 Dobre 

Stowarzyszenie "Klub Seniora"
Gminny Ośrodek Kulturalno Biblioteczny w Skibinie,
Skibin 52, 88-200 Radziejów

Stowarzyszenie "Piotrkowska Grupa Muzyków",
Palczewo 29 A, 88-230 Piotrków Kujawski

Stwowarzyszenie "DziałaMY",

ul. Fabryczna 26 a, 88-210 Dobre

Stowarzyszenie Kujawskie Towarzystwo Naukowe w Radziejowie

ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów

Stowarzyszenie Akademia Aktywności

ul. Objezdna 72, 88-200 Radziejów

Stowarzyszenie Nasze Połajewo

Połajewo dz. 388/102

88-230 Piotrków Kujawski

drukuj (Stowarzyszenia zwykłe powiatu radziejowskiego)