Wydziały

Wydziały

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Infrastruktury Technicznej

adres ul. Rolnicza 4c
telefon/fax 54 285 51 51 – rejestracja pojazdów
54 285 51 52 – rejestracja pojazdów
54 285 51 53 – transport, drogi
54 285 51 54 – prawo jazdy
54 285 51 55 – kierownik
54 285 51 56 – dowody rejestracyjne

pokoje: parter budynku

Kierownik Marzena Szpadzińska

Wydział Organizacji, Nadzoru i Promocji Powiatu

adres ul. Kościuszki 17
telefon/fax 54 285 35 53, 54 285 22 87; wew. 116, 118, 121, 124, 128

pokoje: nr 5, 6 (parter) i 10, 19 (I piętro)

Kierownik Katarzyna Tomczak

Wydział Finansowy

adres ul. Kościuszki 17
telefon/fax 54 285 35 53, 285 22 87 wew. 120, 226

pokoje: nr 15 i 17 (I piętro)
adres e-mail finanse@radziejow.pl 

Skarbnik Urszula Miętkiewicz

Wydział Geodezji, Kartografii,
Architektury i Budownictwa

adres ul. Kościuszki 20/22
telefon/fax 54 285 35 53, 54 285 22 87; wew. 233
pokoje: nr 312, 313, 314, 315 (III pietro)
adres e-mail geodezja@radziejow.pl

Kierownik Dariusz Zasada

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
adres e-mail osrodek@radziejow.pl 

telefon/fax 54 285 35 53, 54 285 22 87; wew. 223

Budownictwo i Architektura
adres e-mail budownictwo@radziejow.pl 

telefon/fax 54 285 35 53, 54 285 22 87; wew. 211

Ewidencja gruntów i budynków
adres e-mail ewidencja@radziejow.pl 

telefon/fax 54 285 35 53, 54 285 22 87; wew. 227, 229

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa
adres e-mail g.nieruchomosci@radziejow.pl 

telefon/fax 54 285 35 53, 54 285 22 87; wew. 217

Powiatowy Zespół ds.
Orzekania o Niepełnosprawności

adres ul. Szpitalna 3
88-200 Radziejów

telefon/fax 54 285 56 50

Przewodniczący Tomasz Rogalski

adres e-mailpzon@radziejow.pl

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

adres ul. Kościuszki 20/22 (III piętro)
telefon/fax 54 285 45 29
adres e-mail kryzys@radziejow.pl 

drukuj (Wydziały)