Konkursy 2021

Wyniki konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2021 roku

Zarząd Powiatu w Radziejowie ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, prowadzące działalność pożytku publicznego.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Radziejowskiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, prowadzące działalność pożytku publicznego w 2021 r.

Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2021 roku