Inspekcje, służby i straże

Komenda Powiatowa Policji

ul. Kościuszki 31
88-200 Radziejów
tel.:

  • oficer dyżurny: 54 231 84 00
  • sekretariat KPP: 54 231 84 05
  • telefon zaufania: 54 285 41 13

e-mail: epuap-radziejow@bg.policja.gov.pl 
strona internetowa: www.radziejow.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl 

Komendant: mł. insp. Maciej Estkowski

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

ul. Szpitalna 17
88-200 Radziejów
tel.: 54 285 45 48
e-mail: radziejow@kujawy.straz.gov.pl 
strona internetowa: https://www.gov.pl/web/kppsp-radziejow 

Komendant: mł. bryg. Maciej Górecki

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

ul. Kościuszki 20/22
88-200 Radziejów
tel.: 22 25 00 115

e-mail: psse.radziejow@pis.gov.pl 
strona internetowa: www.psseradziejow.pl 

Powiatowy Inspektor Sanitarny: Beata Nenczak

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

ul. Brzeska 53
88-200 Radziejów
tel.: 54 285 35 10, 54 285 35 11
e-mail: sekretariat@piwradziejow.pl 
BIP: http://bip.piwradziejow.pl

Powiatowy Lekarz Weterynarii: lek. wet. Anna Pułkownik

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

ul. Kościuszki 17
88-200 Radziejów
tel/fax: 54 285 35 53, wew. 225
e-mail: pinb@radziejow.pl 
BIP: https://www.bip.radziejow.pl/387,powiatowy-inspektorat-nadzoru-budowlanego 

Inspektor Nadzoru Budowlanego: Tomasz Najlepszy

 

drukuj całą stronę