Herb

Herb Powiatu Radziejowskiego

Herb Powiatu Radziejowskiego

Projekt graficzny herbu przygotował według własnej stylizacji opartej na przedstawieniu herbu Kujaw z nagrobka Kazimierza Jagiellończyka artysta plastyk z Torunia Lech Tadeusz Karczewski. Jest to zgodne z zaleceniami I Kolokwium Heraldycznego w Krakowie, mówiącymi, by herby samorządowe nie były jedynie prostym powtórzeniem historycznych postaci dawnych herbów. Punktem wyjścia ikonografii współczesnej heraldyki samorządowej mogą być jakieś konkretne historyczne wzorce, ale zawsze powinny być one poddane oryginalnej, współczesnej stylizacji artystycznej.

Projekt herbu zakłada umieszczenie godła w tarczy późnogotyckiej, zwanej także hiszpańską. Jest to tarcza preferowana obecnie zarówno w Polsce, jak i w wielu innych państwach. Tarcza hiszpańska jest zaokrąglona od dołu o proporcjach 7:6 (wysokość do szerokości).

Herb Powiatu może być umieszczany na: fladze powiatowej, sztandarze powiatu, pieczęciach powiatu, na odznakach władz powiatowych (starosty, wicestarosty i członków zarządu powiatu oraz przewodniczącego rady powiatowej, jego zastępców i członków rady), na budynkach będących siedzibami władz powiatu (rady i zarządu), w salach posiedzeń tych władz, budowlach stanowiących własność samorządową, tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze powiatu, pismach, wizytówkach i okolicznościowych drukach władz powiatu, a jeśli rada powiatu na to zezwoli także i niższych urzędników zarządu powiatu oraz na słupach granicznych powiatu i transparentach umieszczanych przy drodze (tzw. witaczach), wreszcie zaś - wyjątkowo - także na przedmiotach i pismach osób nieurzędowych, ale wyłącznie czasowo i na mocy specjalnej zgody (uchwały) rady powiatu.

drukuj całą stronę