NGO - Aktualności

NGO - dotacje na działania integracyjne w społecznościach lokalnych

Fundacja Batorego zaprasza organizacje społeczne, które podejmują działania na rzecz adaptacji i integracji uchodźców i uchodźczyń w środowisku lokalnym do składania wniosków o dotację w Funduszu Solidarności z Ukrainą. Można uzyskać nawet 60 000 zł.

Komitet Monitorujący program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór organizacji kandydujących do składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Publikujemy najważniejsze informacje i dokumenty.

Obywatelski monitoring funduszy europejskich - nie przegap!

Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz włączenie się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.

Szkolenie - opieka zdrowotna dla osób z Ukrainy

W poniedziałek, 27 czerwca w godz. 14.00-16.00 za pośrednictwem platformy Teams odbędzie się szkolenie w zakresie niezbędnego wsparcia informacyjnego związanego z organizacją świadczeń opieki, które przysługują obywatelom Ukrainy przebywającym w RP w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa.

Małe Granty - konkurs

Program "Równać Szanse" ogłasza nabór wniosków w konkursie Małe Granty. Jego celem jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości. Wnioski można składać do 25 maja.

Pomoc Ukrainie - wojewódzcy koordynatorzy NGO

W związku z organizowaniem pomocy humanitarnej dla Ukrainy, z inicjatywy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w każdym województwie został powołany koordynator lub zespół koordynatorów ze strony NGO, mający za zadanie ułatwić współpracę samorządów, administracji rządowej i organizacji pozarządowych. Rolą koordynatorów jest łączenie potencjałów środowiska pozarządowego i administracji publicznej.

Obowiązki stowarzyszeń i fundacji, wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm.) nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Zmienił się zakres instytucji zobowiązanych, rozszerzając się na stowarzyszenia i fundacje, które podlegają przepisom wskazanej ustawy.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - zgłoszenia dotyczą także NGO-sów

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zobowiązuje do dokonania zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych również organizacje pozarządowe. Wyjątek stanowią stowarzyszenia zwykłe.

Zaproszenie na szkolenie NGO

Wyższa Szkoła Gospodarki, prowadząca Kujawsko-Pomorskie Centrum Ekonomii Społecznej, zaprasza na szkolenie dotyczące konkursu grantowego skierowanego do organizacji pozarządowych dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. W ramach konkursu istnieje możliwość uzyskania dotacji w wysokości od 20 do 50 tys. zł na działania w sferze usług społecznych.

3 miliony złotych na projekty społeczne organizacji pozarządowych

Nawet 50 tysięcy złotych w ramach marszałkowskiego pakietu antykryzysowego mogą otrzymać organizacje pozarządowe na realizację projektów w sferze usług społecznych. Chodzi o działania adresowane m.in. do osób lub rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, nieletnich przebywających w ośrodkach wychowawczych, bezdomnych lub osób z niepełnosprawnością. Na wnioski czekamy do 23 lutego. Więcej informacji na stronie ngo.kujawsko-pomorskie.pl.