NGO - Aktualności

Bezpłatne webinary dla NGO

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza na bezpłatne webinary dla NGO

Bezpłatne webinary dla NGO

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego realizuje projekt „Building Bridges - Civic Capital in Local Communities”, finansowany ze środków programu Komisji Europejskiej CERV „Obywatele, równość, prawa i wartości” na lata 2021–2027. Projekt w sposób szczególny skierowany jest do organizacji działających na terenie mniejszych miejscowości. W ramach projektu przygotowali ofertę bezpłatnych szkoleń

Przewodnicząca Sejmiku Organizacji Pozarządowych wybrana

W Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się w czwartek (15 lutego) inauguracyjne posiedzenie Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

NGO - dotacje na działania integracyjne w społecznościach lokalnych

Fundacja Batorego zaprasza organizacje społeczne, które podejmują działania na rzecz adaptacji i integracji uchodźców i uchodźczyń w środowisku lokalnym do składania wniosków o dotację w Funduszu Solidarności z Ukrainą. Można uzyskać nawet 60 000 zł.

Komitet Monitorujący program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór organizacji kandydujących do składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Publikujemy najważniejsze informacje i dokumenty.

Obywatelski monitoring funduszy europejskich - nie przegap!

Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz włączenie się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.

Szkolenie - opieka zdrowotna dla osób z Ukrainy

W poniedziałek, 27 czerwca w godz. 14.00-16.00 za pośrednictwem platformy Teams odbędzie się szkolenie w zakresie niezbędnego wsparcia informacyjnego związanego z organizacją świadczeń opieki, które przysługują obywatelom Ukrainy przebywającym w RP w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa.

Małe Granty - konkurs

Program "Równać Szanse" ogłasza nabór wniosków w konkursie Małe Granty. Jego celem jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości. Wnioski można składać do 25 maja.

Pomoc Ukrainie - wojewódzcy koordynatorzy NGO

W związku z organizowaniem pomocy humanitarnej dla Ukrainy, z inicjatywy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w każdym województwie został powołany koordynator lub zespół koordynatorów ze strony NGO, mający za zadanie ułatwić współpracę samorządów, administracji rządowej i organizacji pozarządowych. Rolą koordynatorów jest łączenie potencjałów środowiska pozarządowego i administracji publicznej.

Obowiązki stowarzyszeń i fundacji, wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm.) nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Zmienił się zakres instytucji zobowiązanych, rozszerzając się na stowarzyszenia i fundacje, które podlegają przepisom wskazanej ustawy.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - zgłoszenia dotyczą także NGO-sów

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zobowiązuje do dokonania zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych również organizacje pozarządowe. Wyjątek stanowią stowarzyszenia zwykłe.

Zaproszenie na szkolenie NGO

Wyższa Szkoła Gospodarki, prowadząca Kujawsko-Pomorskie Centrum Ekonomii Społecznej, zaprasza na szkolenie dotyczące konkursu grantowego skierowanego do organizacji pozarządowych dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. W ramach konkursu istnieje możliwość uzyskania dotacji w wysokości od 20 do 50 tys. zł na działania w sferze usług społecznych.

3 miliony złotych na projekty społeczne organizacji pozarządowych

Nawet 50 tysięcy złotych w ramach marszałkowskiego pakietu antykryzysowego mogą otrzymać organizacje pozarządowe na realizację projektów w sferze usług społecznych. Chodzi o działania adresowane m.in. do osób lub rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, nieletnich przebywających w ośrodkach wychowawczych, bezdomnych lub osób z niepełnosprawnością. Na wnioski czekamy do 23 lutego. Więcej informacji na stronie ngo.kujawsko-pomorskie.pl.