Wrzesień 2023

Program „Równać szanse 2023” zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie „Małe Granty”

Program „Równać szanse 2023” zaprasza do wzięcia udziału w  Konkursie „Małe Granty”. Wnioski można składać do 9 października  2023r., do godz. 12:00.

Konkurs „Małe Granty” ma na celu wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi, przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. W szczególności mają pomóc: zwiększyć wiedzę młodych ludzi na temat ich mocnych stron i ograniczeń oraz ich gotowości do wzmacniania wiary w siebie, poprawić u młodych ludzi umiejętności kierowania sobą i odpowiedzialnego podejmowania decyzji, podnieść poziom wiedzy młodych ludzi na temat społeczności lokalnej, wzmocnić umiejętności nawiązywania oraz podtrzymywania relacji
i współpracy z innymi.

Dotację w wysokości do 12 000 zł mogą otrzymać organizacje pozarządowe, Koła Gospodyń Wiejskich, domy kultury i biblioteki z miejscowości do 20.000 mieszkańców.

Adresatami projektu jest  młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych) z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

 

Więcej informacji na temat konkursu i potrzebnych dokumentów poniżej:

wstecz