Wrzesień 2023

Cykl bezpłatnych szkoleń KOWR z funkcjonowania biogazowni rolniczych

12  października ruszy cykl bezpłatnych warsztatów dotyczących funkcjonowania biogazowni rolniczych dla rolników, inwestorów i przedstawicieli administracji publicznej.

Warsztaty organizowane są na zlecenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego.

Podstawowym celem projektu jest rozpowszechnienie rzetelnych informacji na temat funkcjonowania biogazowni rolniczych, przedstawienie zasad ich działania, aspektów prawnych, procedur administracyjnych oraz kosztów i okresu zwrotu inwestycji, a także możliwych źródeł finansowania tych instalacji.

Link do informacji o wydarzeniu na stronie KOWR: https://www.gov.pl/web/kowr/biogazownie-rolnicze-bezplatne-warsztaty

 • autor: Robert Pogorzelski Dyrektor ds. operacyjnych

XLI Sesja Rady Powiatu

Dnia 27 września 2023 r. o godz. 10:00 odbędzie się XLI Sesja Rady Powiatu w Radziejowie VI kadencji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie. 

Porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie posiedzenia i powitanie,

b) ustalenie quorum,

c) przyjęcie porządku obrad,

d) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.

2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.

3. Zapytania i uwagi.

4. Sprawozdanie Przewodniczących z prac komisji.

5. Dyskusja.

6. Informacja Przewodniczącej Rady w sprawie oświadczeń majątkowych.

7. Informacja Starosty w sprawie oświadczeń majątkowych.

8. Przyjęcie informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu.

9. Przerwa

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zakładowi Aktywności Zawodowej w Radziejowie

b) zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku,

c) zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2023 rok,

d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2023 - 2028 r.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski.

13. Zakończenie sesji.

 

 • autor: Starostwo Powiatowe w Radziejowie

Bezpłatne szkolenia online

Mieszkańcy regionu we wrześniu mogą skorzystać jeszcze z dwóch bezpłatnych szkoleń online. Pierwsze odbędzie się 26 września o godz. 10.00 i dotyczyć będzie zasad poprawnego wypełniania i korygowania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych. Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do 24 września pod adresem e-mail: szkolenia_bydgoszcz@zus.pl- informuje Krystyna Michałek, Rzecznik Regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Tematem drugiego szkolenia online będzie „Pracownik z niepełnosprawnością. Vademecum przedsiębiorcy”. Szkolenie odbędzie się 27 września o godz. 10.00 za pośrednictwem Platformy Cisco Webex Meeting.  Skierowane jest zarówno do  osób ze szczególnymi potrzebami, jak i do pracodawców. W ramach spotkania odbędą się prelekcje:  

 • „Niezdolność do pracy i niepełnosprawność w aspekcie braku ograniczeń zatrudnienia” - dr Jerzy Kąkol – Główny Lekarz Orzecznik oddziału ZUS w Bydgoszczy 
 • „Orzekanie o niepełnosprawności dla celów pozarentowych” - Tomasz Kamiński – doradca personalny w Wojewódzkim Zespole ds. orzekania o Niepełnosprawności 
 • „Szeroko o aktywizacji, zarządzaniu i zatrudnieniu Osób z Niepełnosprawnościami  i „moście”, który tworzymy” - Michał Świerczyński – specjalista ds. Rynku Pracy w  Fundacji Aktywizacja 
 • „Pomoc  ze środków PFRON dla pracodawców zatrudniających lub chcących zatrudnić Ozn” - Piotr Kopyciński- PFRON 
 • „Dlaczego warto zatrudniać osoby z niepełnosprawnością. Dobre praktyki” - przedstawiciel przedsiębiorców. 
 • Panel dyskusyjny

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są pod adresem e-mail: joanna.karsznia@zus.pl do 22 września. W zgłoszeniu należy wskazać ilość osób, które wezmą udział w spotkaniu oraz adresy mailowe, na które zostaną wysłane zaproszenia.

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Jublieusz 25-lecia powiatów. Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W piątek, 15 września 2023 roku w Wąbrzeskim Domu Kultury odbyło się spotkanie z okazji 25-lecia powstania samorządu powiatowego z udziałem byłych i obecnych starostów, prezydentów miast na prawach powiatu oraz zaproszonych gości.

Zebranych powitał przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Kujawsko-Pomorskiego Krzysztof Maćkiewicz starosta wąbrzeski. W spotkaniu uczestniczyli m.in: Mikołaj Bogdanowicz wojewoda kujawsko-pomorski, Zbigniew Sosnowski wicemarszałek województwa, Andrzej Płonka Prezes Związku Powiatów Polskich, Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich.

Na uroczystości powiat radziejowski reprezentowany był przez obecnego starostę Jarosława Kołtuniaka oraz starostów poprzednich kadencji Henryka Gapińskiego i Romana Szczerbiaka.

Minutą ciszy uczczono zmarłych samorządowców. Po okolicznościowych wystąpieniach wręczono starostom i prezydentom okolicznościowe statuetki.

Piątkowe spotkanie było także okazją do przypomnienia początków reformy samorządowej i tym samym powstania powiatów. Podczas spotkania starostów z regionu, podsumowano również dotychczasowe wyzwania i osiągnięcia. Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego Krzysztof Maćkiewicz – starosta wąbrzeski, zaznaczył, iż przez ostatnie 25 lat wspólnoty samorządowe udowodniły jak bardzo są potrzebne  na co dzień służąc mieszkańcom.

 

 • Starosta Jarosłw Kołtuniak na jubileuszu 25 - lecia powiatów
 • Starosta odbiera statuetkę
 • od lewej: Roman Szczerbiak, starosta Jarosław Kołtuniak, Henryk Gapiński

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

W dniu 25.09.2023  w godz. 8.00 - 12.30

odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  PŁOWKI 1 obwód 100

W dniu 27.09.2023  w godz. 8.00 - 14.30

odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  PŁOWKI 2 obwód 100 

                                 w godz. 8.30 - 11.30

odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  RADZIEJÓW FRANCISZKAŃSKA obwód 300 ulica Paderewskiego

 • autor: Tadeusz Domański Inżynier ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi Dział Zarządzania Eksploatacją

Kujawsko- pomorska gęsina na św. Marcina. Wygraj gęsią tuszkę!

6lEeOzs00B7h7MyT5VfGmc0nFuL3MwHnIORQ41nmDcC9A4PyFyNanBs03GsXdDFBCighvMSYSAikUCKmL4i4gUs8ti0niE47UdcjiO5B4pkAhB0pmAi4IvlpuFx8scjK4lJgWJ5Chk4mbOJ+thJOlIgUkKJBohpCSPjniMgfgLB8uD4lfSOcTXgGw8RgqshgLimoL8Egb6dajLHGw1LxnvGSmwVgqMAFsrxcb710SB72GORKsHWiyeAAAAAElFTkSuQmCC

 

Dzień Św. Marcina już 11 listopada,

z tej okazji Starosta Radziejowski Jarosław Kołtuniak wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego przygotowali dla mieszkańców powiatu konkurs.

Do wygrania 10 gęsich tuszek.

 

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wykonać zdjęcie o tematyce „Znane i nieznane miejsca pamięci narodowej w Powiecie Radziejowskim” z krótkim opisem i wysłać je na podany adres e-mailowy: abcradziejow@wp.pl. Doceniamy inwencję twórczą i nowe pomysły :)

Spośród wszystkich zgłoszeń wylosujemy najciekawsze, które nagrodzimy jedną tuszką. Zgłoszenia należy wysyłać do dn. 25.09.2023r.

Wiadomość powinna zawierać:

- Tytuł: " Znane i nieznane miejsca pamięci narodowej w Powiecie Radziejowskim ".
- Imię i nazwisko osoby, która bierze udział w konkursie,
- Nr telefonu oraz adres zamieszkania do wysyłki voucherów,
- Zdjęcie konkursowe z krótkim opisem.

Fundatorem gęsich tuszek jest marszałek województwa Piotr Całbecki.

Vouchery na odbiór gęsi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyśle pocztą na adresy domowe (wysyłka zaplanowana od 1 do 10 października).

Świeże gęsie tuszki będą do odbioru w sobotę 28 października w Radziejowie.

Dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego będą przetwarzane przez redakcję portalu w celu realizacji konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w konkursie i odbioru nagrody.

 • autor: Starostwo Powiatowe w Radziejowie

Ważne informacje dla uczniów i studentów z rentą rodzinną

Uczniowie otrzymujący rentę rodzinną po zmarłym rodzicu, którzy ukończyli 16. rok życia, mają obowiązek dostarczyć do ZUS-u zaświadczenie ze szkoły, że dalej się uczą. Wraz z zaświadczeniem muszą złożyć wniosek o dalszą wypłatę renty. W przeciwnym razie stracą świadczenie.
Taki obowiązek spoczywa również na studentach.

 

Aby nie stracić renty rodzinnej uczniowie, którzy ukończyli 16 lat, muszą pamiętać o złożeniu wniosku o dalszą wypłatę renty wraz z zaświadczeniem ze szkoły. Mają na to czas do końca września, chyba że 16 lat kończą w trakcie roku szkolnego. Wówczas, aby otrzymać świadczenie bez przerwy w wypłacie, uczniowie powinni złożyć komplet dokumentów w miesiącu, w którym osiągają wymagany wiek. Na przykład uczeń, który 16. rok życia kończy 4 listopada, jeśli nie chce stracić prawa do renty rodzinnej za grudzień, powinien niezbędne dokumenty przekazać do ZUS-u maksymalnie do końca listopada, a jeśli chce zachować ciągłość wypłaty, to dokumenty musi przekazać nie później niż 12 dni roboczych przed terminem płatności swojego świadczenia- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

 

W nieco innej sytuacji są maturzyści przyjęci na pierwszy rok studiów. Jeśli chcą otrzymać rentę także za wrzesień, muszą do końca września złożyć wniosek o kontynuację wypłaty świadczenia wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym przyjęcie na studia, a do końca października uzupełnić dokumentację o zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu studiów. Pozostali studenci, którzy kontynuują studia, a zaświadczenie o nauce mieli wydane tylko na rok,  wniosek i zaświadczenie
o kontynuowaniu nauki składają do końca października- dodaje rzeczniczka.

 

Natomiast w przypadku, gdy podjęcie nauki nastąpiło w innym miesiącu niż wrzesień czy październik, zaświadczenie o dalszej nauce należy złożyć do końca miesiąca, w którym rozpoczęto naukę.

 

Nie jest konieczne coroczne przedstawianie informacji o dalszej nauce, jeśli zaświadczenie
nie wygasło, bo uczelnia czy szkoła wydała je na cały okres trwania nauki (np. studia 5-letnie).
ZUS będzie wypłacał rentę rodzinną za okres wskazany w zaświadczeniu, ale w każdej chwili może sprawdzić, czy uczeń, student faktycznie się uczy.

 

Rentę rodzinną po zmarłym rodzicu dziecko może pobierać do 16. roku życia, a jeśli kontynuuje naukę – nawet do 25. roku życia lub do końca roku akademickiego, jeśli 25 lat kończy w trakcie ostatniego roku studiów. Jeśli natomiast dziecko stało się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 lat lub jeszcze w trakcie nauki, a przed 25. rokiem życia, to rentę rodzinną można pobierać bez względu na wiek i kontynuowanie nauki (w zależności od terminu ważności orzeczenia o niezdolności do pracy).

 

Przerwałeś naukę – poinformuj ZUS

Uczeń, student, który pobiera rentę rodzinną, musi poinformować ZUS, że przerwał lub wcześniej zakończył naukę. Jeśli tego nie zrobi, czekają go przykre konsekwencje, bo nadpłaconą nienależną rentę rodzinną będzie później musiał zwrócić z odsetkami.

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim
 • freepik

Program „Równać szanse 2023” zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie „Małe Granty”

Program „Równać szanse 2023” zaprasza do wzięcia udziału w  Konkursie „Małe Granty”. Wnioski można składać do 9 października  2023r., do godz. 12:00.

Konkurs „Małe Granty” ma na celu wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi, przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. W szczególności mają pomóc: zwiększyć wiedzę młodych ludzi na temat ich mocnych stron i ograniczeń oraz ich gotowości do wzmacniania wiary w siebie, poprawić u młodych ludzi umiejętności kierowania sobą i odpowiedzialnego podejmowania decyzji, podnieść poziom wiedzy młodych ludzi na temat społeczności lokalnej, wzmocnić umiejętności nawiązywania oraz podtrzymywania relacji
i współpracy z innymi.

Dotację w wysokości do 12 000 zł mogą otrzymać organizacje pozarządowe, Koła Gospodyń Wiejskich, domy kultury i biblioteki z miejscowości do 20.000 mieszkańców.

Adresatami projektu jest  młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych) z miejscowości do 20 000 mieszkańców.

 

Więcej informacji na temat konkursu i potrzebnych dokumentów poniżej:

Zaproszenie Ministra Obrony Narodowej "Trenuj z wojskiem - sam i w grupie"

Minister Obrony Narodowej zaprasza do udziału w projekcie „Trenuj z wojskiem – sam i w grupie”. Jest to otwarty program szkoleń wojskowych dla każdego chętnego. Szkolenia odbywają się w soboty, trwają 8 godzin i są prowadzone przez wojskowych instruktorów. To całkowicie bezpłatne szkolenia wojskowe.

Więcej informacji poniżej:

List z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

Dzisiaj uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny. Z tej okazji publikujemy list starosty radziejowskiego Jarosława Kołtuniaka, w którym zawarte są życzenia dla dzieci i młodzieży szkolnej, nauczycieli i pracowników oświaty oraz rodziców.

 

Wiedza jest jedyną rzeczą,

która wzbogaca,

a której nikt nie może nikomu odebrać”

Ignacy Paderewski

 

 

      Drodzy Uczniowie,
      Szanowni Rodzice,
      Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty,

 

minęły kolejne wakacje. Mam nadzieję, że wypoczęliście i zrealizowaliście wszystkie swoje plany.
Przed nami nowy rok szkolny 2023/2024. Każdy nowy początek niesie ze sobą nowe wyzwania
zarówno dla Was Drodzy uczniowie, jak i dla nauczycieli, pedagogów oraz rodziców.

 

U progu nowego semestru w sposób szczególny zwracam się do uczniów szkół powiatu radziejowskiego. Drodzy Uczniowie, dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą i mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Niech spotkania z nauką będą przygodą i zaowocują intelektualnym rozwojem. Starajcie się jak najlepiej wykorzystać nadchodzący czas, by stać się mądrzejszymi i dojrzalszymi osobami. Nie bójcie się zadawania trudnych pytań i szukajcie na nie odpowiedzi. Życzę Wam sukcesów w zdobywaniu wiedzy, dużo wiary w swoje możliwości  i osiągnięcia wyznaczonych celów. Czeka Was wiele zadań, którym – jestem przekonany – sprostacie. Ale szkoła to przecież nie tylko nauka. Życzę Wam, by czas spędzony
w murach Waszych placówek był
źródłem inspiracji, rozwijania zainteresowań oraz budowania dobrych relacji z rówieśnikami. Pamiętajcie, że macie wokół siebie życzliwych nauczycieli, którzy chcą Was wspierać w rozwoju.

 

Serdecznie pozdrawiam również wszystkich, którzy wspólnie z uczniami rozpoczną nowy rok szkolny.
We współczesnej szkolne Rodzice odgrywają bardzo ważną rolę. Państwa wsparcie i pomoc są niezbędne, by szkoły mogły realizować działania ukierunkowane na rozwój ucznia. Dlatego życzę dobrej współpracy z dyrekcją, nauczycielami i wychowawcami. Niech to współdziałanie zaowocuje sukcesami Waszych dzieci i przyniesie wiele powodów do dumy  i zadowolenia.

 

Dyrektorom, Nauczycielom, Wychowawcom i Pracownikom Oświaty życzę spokojne i zadowalającej pracy. Wierzę, że Wasz upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania oraz większą liczbą uśmiechniętych i zadowolonych wychowanków. Niech wszystkim Państwu przyświeca idea, że to co wypracujemy w roku szkolnym, na pewno zaprocentuje w przyszłości.

Wszystkim życzę dużo zdrowia oraz dobrego i bezpiecznego roku szkolnego!

 

Z wyrazami szacunku,

Starosta Radziejowski

Jarosław Kołtuniak

                                                        

 

 

 • Uczniowie ze sztandarem
 • Uczniowie na rozpoczęciu roku szkolnego
 • Ślubowanie pierwszych klas
 • Starosta Jarosław Koltuniak podczas przemówienia
 • Dyrektor Grzegorz Sobczak i uczeń wręczają nagrodę
 • Uczniowie ze szandarem
 • Ślubowanie pierwszych klas
 • Starosta radziejowski z dyrektorem szkoły
 • Uczniowie ze sztandarem i Dyrektor szkoły podczas przemówienia
 • Wicestarosta podczas przemówienia
  • autor: foto: Dominika Chmielewska

84 rocznica wybuchu II wojny światowej

84 lata temu, 1 września 1939 roku, Niemcy dokonali zbrojnej agresji na Polskę, rozpoczynając tym samym II WOJNĘ ŚWIATOWĄ. Dla upamiętnienia tego dnia władze powiatowe przygotowały radziejowskie uroczystości.

Okoliczność 1 września w Radziejowie  miała oficjalny charakter. Na obchodach pojawili się przedstawiciele powiatowych instytucji, poczty sztandarowe oraz delegacje urzędów.

Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła msza święta za Ojczyznę i ofiary II Wojny Światowej, odprawiona w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Radziejowie. Po ceremonii, uczestnicy nabożeństwa przemaszerowali w defiladzie przed pomnik „Chwały Oręża Polskiego”, gdzie dowódca uroczystości Krzysztof Rosiński złożył meldunek staroście Jarosławowi Kołtuniakowi. Następnie Poczet flagowy wywiesił flagę Rzeczypospolitej Polskiej, a uczestnicy uroczystości odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”.

Kolejnym punktem obchodów była część artystyczna, przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie, po której przemówienie okolicznościowe wygłosił starosta radziejowski.

Całą uroczystość uświetnił występ orkiestry ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Radziejowie, a także oddziały kadetów z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce oraz Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie.

Na koniec przybyłe delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem oddając hołd wszystkim, którzy walczyli za Ojczyznę i tym, którzy w tej walce polegli. W delegacji powiatu wystąpili: starosta Jarosław Kołtuniak oraz skarbnik Urszula Miętkiewicz. Całą uroczystość poprowadziła sekretarz Małgorzata Chłodzińska.

Wszystkim uczestnikom uroczystości składamy serdeczne podziękowania za udział w obchodach kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej.

 • autor: Dominika Chmielewska
 • Ksiądz i ministranci podczas mszy świętej
 • Występ chóru podczas mszy świętej
 • Uczestnicy mszy świętej
 • Pierwsze czytanie przez skarbik powiatu radziejowskiego
 • Poczty sztandarowe podczas mszy świętej
 • Przemarsz pod pomnik "Chwały Oręża Polskiego"
 • Przemarsz pod pomnik "Chwały Oręża Polskiego"
 • Składanie meldunku staroście radziejowskiemu
 • Flaga Polski na maszcie i poczet flagowy
 • Warta przy pomniku "Chwały Oręża Polskiego"
 • Poczty sztandarowe
 • Starosta Kołtuniak podczas przemówienia
 • Recytujący wiersz chłopak
 • Śpiewająca dziewczyna
 • Warta przy pomniku "Chwały Oręża Polskiego"
 • Uroczystości powiatowe z okazji 84 rocznicy wybuchu II wojny światowej
 • DSC_8136
 • Starosta radziejowski i skarbik składają kwiaty pod pomnikiem
 • Delegacja z kwiatami
 • Delegacja z kwiatami
 • Delegacja z kwiatami
 • Delegacja z kwiatami
 • Delegacja z kwiatami
 • Delegacja z kwiatami
 • Delegacja z kwiatami
 • Występ chóru ze Szkoły Muzycznej
 • Zebrani goście przy pomnik "Chwały Oręża Polskiego"
 • Delegacja z kwiatami
 • Delegacja z kwiatami
 • Delegacja z kwiatami

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: UPAŁ

Stopień zagrożenia: 1

Obszar:  aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, mogileński, radziejowski, rypiński, Toruń, toruński, wąbrzeski, Włocławek i włocławski.

 

Czas obowiązywania: od godz. 14:00 dnia 11.09.2023r. do godz. 18:00 dnia 13.09.2023r.

Przebieg: Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 28°C do 31°C. Temperatura

minimalna w nocy od 14°C do 17°C.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

 

Uwagi: brak

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 127

 

 • autor: Piotr Smoliński (dyżurny operacyjny sporządzający meldunek)

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

W dniu 18.09.2023r. w godz. 8.00-11.30

odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej STARY RADZIEJÓW 6,7, Wiatraki

 • autor: Tadeusz Domański Inżynier ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar:  Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty

 

Czas obowiązywania: od godz. 12:00 dnia 13.09.2023r. do godz. 20:00 dnia 13.09.2023r.

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 35 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h, lokalnie do 85 km/h. Miejscami grad.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

 

Uwagi: Brak.

 

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 128.

 • autor: Roman Brzuchalski (dyżurny operacyjny sporządzający meldunek)

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

W dniu 5.10.2023 w godz. 8:00-12.00

odbiorcy zasilani ze stacji transforatorowej STARY RADZIEJÓW 4,5,6,7, Wiatraki

 • autor: Tadeusz Domański Inżynier ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi Dział Zarządzania Eksploatacją

Kujawy-pomorze.info - regionalny serwis informacyjny

 

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju zaprasza na stronę regionalnego portalu internetowego www.kujawy-pomorze.info lub na konto na facebooku https://www.facebook.com/KujawyPomorze.info

 

Kujawy-pomorze.info to:

- regionalny serwis informacyjny promujący gospodarkę i działania mające wpływ na jej rozwój,

-portal skupiający kompleksową informację o życiu gospodarczym, społecznym, kulturalnym regionu,

-opiniotwórczy portal, publikujący poważne, jakościowe materiały,

-baza informacji o dostępnych instrumentach wsparcia dla przedsiębiorców oraz o instytucjach wspierających rozwój przedsiębiorczości w regionie,

-platforma dyskusji i wymiany opinii, dotyczących kujawsko-pomorskiej gospodarki, jej potencjału, wpływu na rozwój regionu, tendencji rozwojowych i perspektyw.

 • autor: Justyna Krystkiewicz Specjalista ds. promocji gospodarczej
 • post I
 • post II

ZUS wypłaca ostatnie czternastki

Pod koniec tygodnia ZUS przekaże ostatnią transzę czternastek. Trafią do osób pobierających zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, których termin wypłaty za wrzesień przypada na
1 października.

 

Zdecydowana większość uprawnionych świadczeniobiorców otrzymała już we wrześniu czternastą emeryturę. W przeważającej części ZUS przekazywał dodatkową wypłatę na rachunek bankowy. Wynika to z faktu, że coraz więcej emerytów i rencistów otrzymuje swoje świadczenie na konto bankowe. Wskaźnik ubankowienia świadczeń długoterminowych wypłacanych przez Zakład cały czas rośnie i obecnie wynosi 77,8 proc.

 

Na czternastkę czekają jeszcze osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, których termin płatności świadczenia za wrzesień przypada 1 października. Dodatkowe roczne wsparcie  trafi do nich w tym tygodniu. 26 września ZUS przekazał środki na pocztę, natomiast przelewy na rachunki bankowe zrealizuje 28 września- informuje  Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

 

W województwie kujawsko-pomorskim w tym tygodniu wraz z zasiłkiem lub świadczeniem przedemerytalnym czternastkę otrzyma 1,8 tys. osób na kwotę 4,7 mln zł. W sumie czternastą emeryturę w regionie w tym roku otrzyma ponad 432 tys. świadczeniobiorców na kwotę niemal
998 mln zł – dodaje rzeczniczka.


ZUS wypłaca czternastą emeryturę wszystkim uprawnionym bez konieczności składania wniosku. Czternastki otrzymują osoby, które
na 31 sierpnia miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych np. emerytury, renty, świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, czy rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

 

Pełną kwotę czternastki tj. 2650 zł brutto otrzymali emeryci i renciści, których świadczenie główne nie przekracza 2 900 zł brutto. Pozostali dodatkową gratyfikację mieli pomniejszoną zgodnie
z zasadą "złotówka za złotówkę", przy czym, jeśli czternastka była niższa niż 50 zł brutto, to
świadczenie nie było przyznawane. Oznacza to, że emeryt ze świadczeniem powyżej 5500 zł brutto dodatkowego wsparcia nie otrzymał.
Czternastki nie otrzymały także osoby, których wypłata świadczenia głównego była zawieszona na 31 sierpnia, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.

 

Osobom, które mają prawo do dwóch świadczeń z ZUS-u, przysługuje tylko  jedna czternastka.
W przypadku renty rodzinnej kwota dodatkowego świadczenia dzielona jest każdemu uprawnionemu po równo. Z czternastki nie dokonuje się potrąceń i egzekucji, pobierana jest tylko składka zdrowotna w wysokości 9 proc. oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim