Listopad 2023

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Nieco ponad dziewięć lat temu - 7 listopada 2014 r. - Sejm podjął uchwałę o ustanowieniu Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka.

Wybrana data, czyli 20 listopada, nawiązuje do 1989 r. i przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka.

Autorami i współtwórcami byli prawnicy z Państwowej Akademii Nauk zainspirowani myślą Janusza Korczaka, który jako pierwszy apelował o podmiotowe traktowanie najmłodszych. Jest to najbardziej rozpowszechniony dokument dotyczący praw człowieka.

Celem Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka jest uświadamianie najmłodszym, że mają swoje prawa i powinni wiedzieć jak z nich korzystać, a dorosłym przypominanie, że mają te prawa respektować.

Z tej okazji publikujemy życzenia starosty Jarosława Kołtuniaka:

wstecz