Wrzesień 2023

XLI Sesja Rady Powiatu

Dnia 27 września 2023 r. o godz. 10:00 odbędzie się XLI Sesja Rady Powiatu w Radziejowie VI kadencji w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie. 

Porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie posiedzenia i powitanie,

b) ustalenie quorum,

c) przyjęcie porządku obrad,

d) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.

2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.

3. Zapytania i uwagi.

4. Sprawozdanie Przewodniczących z prac komisji.

5. Dyskusja.

6. Informacja Przewodniczącej Rady w sprawie oświadczeń majątkowych.

7. Informacja Starosty w sprawie oświadczeń majątkowych.

8. Przyjęcie informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu.

9. Przerwa

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zakładowi Aktywności Zawodowej w Radziejowie

b) zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku,

c) zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2023 rok,

d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2023 - 2028 r.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski.

13. Zakończenie sesji.

 

  • autor: Starostwo Powiatowe w Radziejowie

wstecz