Wrzesień 2023

Bezpłatne szkolenia online

Mieszkańcy regionu we wrześniu mogą skorzystać jeszcze z dwóch bezpłatnych szkoleń online. Pierwsze odbędzie się 26 września o godz. 10.00 i dotyczyć będzie zasad poprawnego wypełniania i korygowania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych. Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do 24 września pod adresem e-mail: szkolenia_bydgoszcz@zus.pl- informuje Krystyna Michałek, Rzecznik Regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Tematem drugiego szkolenia online będzie „Pracownik z niepełnosprawnością. Vademecum przedsiębiorcy”. Szkolenie odbędzie się 27 września o godz. 10.00 za pośrednictwem Platformy Cisco Webex Meeting.  Skierowane jest zarówno do  osób ze szczególnymi potrzebami, jak i do pracodawców. W ramach spotkania odbędą się prelekcje:  

  • „Niezdolność do pracy i niepełnosprawność w aspekcie braku ograniczeń zatrudnienia” - dr Jerzy Kąkol – Główny Lekarz Orzecznik oddziału ZUS w Bydgoszczy 
  • „Orzekanie o niepełnosprawności dla celów pozarentowych” - Tomasz Kamiński – doradca personalny w Wojewódzkim Zespole ds. orzekania o Niepełnosprawności 
  • „Szeroko o aktywizacji, zarządzaniu i zatrudnieniu Osób z Niepełnosprawnościami  i „moście”, który tworzymy” - Michał Świerczyński – specjalista ds. Rynku Pracy w  Fundacji Aktywizacja 
  • „Pomoc  ze środków PFRON dla pracodawców zatrudniających lub chcących zatrudnić Ozn” - Piotr Kopyciński- PFRON 
  • „Dlaczego warto zatrudniać osoby z niepełnosprawnością. Dobre praktyki” - przedstawiciel przedsiębiorców. 
  • Panel dyskusyjny

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są pod adresem e-mail: joanna.karsznia@zus.pl do 22 września. W zgłoszeniu należy wskazać ilość osób, które wezmą udział w spotkaniu oraz adresy mailowe, na które zostaną wysłane zaproszenia.

  • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

wstecz