kwiecień 2023

Konkurs na logo i spot promocyjny o naszym powiecie

Starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak zaprasza do udziału w konkursie na opracowanie znaku graficznego – logo do identyfikacji wizualnej powiatu radziejowskiego oraz filmu promocyjnego. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI z naszego powiatu. Publikujemy regulamin i szczegóły.

Uczestnikiem konkursu jest szkoła reprezentowana przez ucznia lub grupę uczniów szkół podstawowych klas IV-VI z powiatu radziejowskiego.

Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez elektroniczne przesłanie pracy konkursowej oraz zestawu wypełnionych załączników (klauzula informacyjna, formularz zgłoszeniowy, oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich i zgoda na wykorzystanie wizerunku)  na adres: konkurs@radziejow.pl do 10 maja 2023 r.

Ponadto określa się następujący harmonogram czynności do wykonania w ramach konkursu:

 1. od momentu ogłoszenia konkursu do 10 maja 2023 r. – składanie prac konkursowych;
 2. do 15 maja 2023 r. – ocena prac przez Komisję Konkursową i przedstawienie wyników Organizatorowi;
 3. do 19 maja 2023 r. – ogłoszenie wyników;
 4. 16 czerwca 2023 r. – rozdanie nagród podczas pikniku edukacyjnego.

Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Przewidziano trzy pierwsze miejsca, za które nagrodą będą drony (w zależności od zajętego miejsca - o zróżnicowanych parametrach i wartości cenowej):

 • I miejsce – dron o wartości 2000 zł
 • II miejsce – dron o wartości 1400 zł
 • III miejsce – dron o wartości 500 zł

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.

Informacja

Informujemy, że w dniu 2 maja 2023 roku Starostwo Powiatowe w Radziejowie będzie nieczynne.

XXXVIII Sesja Rady Powiatu Radziejowskiego

 

Herb powiatu radziejowskiegoXXXVIII Sesja Rady Powiatu Radziejowskiego VI kadencji odbędzie się w środę, 26 kwietnia 2023 r., o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

Porządek obrad

 1. Sprawy organizacyjne:
  a) otwarcie posiedzenia i powitanie,
  b) ustalenie quorum,
  c) przyjęcie porządku obrad,
  d) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami. 
 3. Zapytania i uwagi.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących z prac komisji.
 5. Saprawozdanie z sziałalności i efektów pracy PCPR w Radziejowie w 2022 r. oraz zestawienie potrzeb w zakresie pieczy zastępczej:
  a) informacja z działalności Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim za rok 2022 i I kw. 2023 wraz z wykonaniem potrzeb na 2023 r.,
  b) informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie za rok 2022 wraz z wykonaniem potrzeb na rok 2023,
  c) informacja z działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie
  d) informacja z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Wsi w roku 2022,
  e) informacja z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 6. Sprawozdanie z realizacji współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi za 2022 r.
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022.
 8. Przerwa.
 9. Podjęcie Uchwał w sprawie:
  a) przejęcia przez Powiat radziejowski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2023 roku;
  b) złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego
  c) zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2023 rok,
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie sesji.

Artykuł testowy

Artykuł testowy

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym. Celem konkursu jest prezentacja i promocja atrakcyjnych turystycznie miejsc na obszarze LGD „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” oraz wzrost wiedzy i zainteresowania społeczności lokalnej walorami przyrodniczymi, kulturowymi i historycznymi regionu.

Jeśli lubisz robić zdjęcia i jesteś mieszkańcem powiatu Radziejowskiego, to ten konkurs jest właśnie dla Ciebie.

 

Link do strony: https://lgd.com.pl/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-fotograficznym/

Konkurs plastyczny dla mieszkańców powiatu radziejowskiego

Szanowni Państwo,

w ramach realizacji projektu pn. “Aktywni i zintegrowani w Powiecie Radziejowskim”, wspólnie z Zarządem Powiatowym Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Zapobiegajmy Pożarom”.

Konkurs ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych, w tym działań ratowniczo – gaśniczych, edukacją, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych.

Zapoznaj się z regulaminem, złóż swoją pracę wraz z formularzem i wygraj atrakcyjne nagrody!

 

Link do strony: https://lgd.com.pl/konkurs-plastyczny-dla-mieszkancow-powiatu-radziejowskiego/

Życzenia z okazji Wielkiej Nocy

Wielkanoc to najstarsza i najważniejsza uroczystość chrześcijańska. Upamiętnia zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy, że jest to święto miłości, radości i nadziei. Starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak wraz z pracownikami składa najserdeczniejsze życzenia na nadchodzące Święta Wielkanocne.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia 
wszystkim mieszkańcom i gościom powiatu radziejowskiego.

Życzę zdrowia pomyślności, nadziei oraz miłości.
Niech te święta będą wzorem duchowego wzbogacenia, 
dającego radość i pogodę ducha, 
a Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, 
da siłę w pokonywaniu przeciwności. 

Z najlepszymi życzeniami 
Jarosław Kołtuniak
starosta radziejowski

drukuj (Życzenia z okazji Wielkiej Nocy)

 • Treść życzeń wielkanocnych 2023 r.

Światowy Dzień Zdrowia

Jutro - 7 kwietnia - w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (1950 r.), obchodzony będzie Światowy Dzień Zdrowia. To święto tych, którzy z ogromną cierpliwością dbają o nasze zdrowie i przynoszą ulgę w cierpieniu. To dzień, w którym warto zauważyć i docenić starania, poświęcenie i zaangażowanie pracowników służby zdrowia.

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia oraz Dnia Pracownika Służby Zdrowia 
pragnę złożyć wyrazy uznania oraz podziękowania za trudną codzienną pracę 
wszystkim pracującym w systemie opieki zdrowotnej -
- tym, którzy pomagają w każdym miejscu i w każdym czasie.

Dziękuję za profesjonalizm w działaniu, ogromny trud i wielkie serca, 
jakie wkładacie w niesienie pomocy potrzebującym, życzliwą opiekę 
oraz okazywanie szacunku i wyrozumiałości.

Życzę, aby w codziennej pracy nie zabrakło Państwu sił, cierpliwości i uśmiechu, 
a osobista satysfakcja nigdy nie minęła.

Jarosław Kołtuniak
starosta radziejowski

 • Tekst życzeń z okazji Światowego Dnia Zdrowia

Minęło ryzyko ptasiej grypy

W związku z ustabilizowaniem się sytuacji epidemiologicznej w zakresie wysoko zjadliwej grypy ptaków wojewodya kujawsko-pomorski uchyla rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystapienia tej choroby na terenie naszego województwa. Publikujemy treść dokumentu.

Komunikat - STOP ASF

Kujawsko-Pomorski Lekarz Weterynarii przypomina o zbliżającym się okresie wzmożonego ryzyka pojawienia się ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodartwach utrzymujących świnie.

Główną przyczyną wzrostu ilości zakażeń ASF u świń od maja do października jest intensyfikacja prac polowych w tym okresie. Stałe występowanie choroby w populacji dzików, oznacza największą koncentrację wirusa w obszarach leśnych i na polach. W konsekwencji sezon letni sprzyja przenoszeniu wirusa ASF z lasów i pól na teren gospodarstw wraz z człowiekiem czy pojazdami powracającymi z prac polowych.

Pomimo faktu, że wirus ten nie dotarł do województwa kujawsko-pomorskiego, a w całym kraju w roku 2022 nastąpił spadek liczby ognisk ASF w gospodarstwach, nie traćmy czujności. Nie zapominajmy, że zawleczeniu choroby do gospodarstwa można skutecznie zapobiegać. Sprzyja temu zwałaszcza stosowanie się posiadaczy świń niezależnie od wielkości utrzymywanego stada, do wymagań w zakresie bioasekuracji.

Dyskusja o podstawowej opiece zdrowotnej

Dzisiaj w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie odbyło się spotkanie robocze pracowników placówek medycznych naszego powiatu z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia. Gości powitał starosta Jarosław Kołtuniak.

Spotkanie dotyczyło budżetu powierzonego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej, a pojawili się na nim przedstawiciele ośrodków zdrowia z terenu powiatu radziejowskiego, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie Sebastian Jankiewicz oraz wojewódzki koordynator ds. medycyny rodziny dr Waldemar Gadziński. Dyskusję nadzorował Jan Gessek – dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy.

Galeria

 • Uczestnicy spotkania z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Uczestnicy spotkania z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Uczestnicy spotkania z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Uczestnicy spotkania z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Uczestnicy spotkania z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Uczestnicy spotkania z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia