marzec 2023

Nowy biurowiec przy Domu Pomocy Społecznej

Wczoraj przy Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku biurowego. W wydarzeniu udział brał Zarząd Powiatu Radziejowskiego na czele ze starostą Jarosławem Kołtuniakiem oraz zaproszeni goście.

Wydarzenie otworzyła dyrektor placówki Halina Wiśniewska, która powitała gości, następnie kierownik zespołu terapeutycznego Beata Zielińska przedstawiła krótką historię DPS-u. Po tym nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, którego dokonali: biskup diecezji włocławskiej Krzysztof Wętkowski, poseł na Sejm RP Joanna Borowiak, wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, członek zarządu województwa Sławomir Kopyść, starosta Jarosław Kołtuniak, przewodnicząca rady powiatu Sylwia Kubiak oraz dyrektor piotrkowskiego DPS-u Halina Wiśniewska. Następnie biskup, w asyście proboszcza parafii w Piotrkowie Kujawskim ks. Krzysztofa Gąsiorowskiego, pobłogosławił i poświęcił nowy biurowiec. Wtedy oddano głos zaproszonym gościom. Pierwsza do mikrofonu podeszła poseł Joanna Borowiak, która przeczytała list od premiera Mateusza Morawieckiego. Starosta radziejowski z kolei podziękował wszystkim, którzy walczyli o realizację inwestycji, która z pewnością podniesie komfort pracy pracowników DPS-u, a  w ramach wdzięczności wraz z dyrektor Wiśniewską wręczyli kwiaty i grawertony wszystkim, którzy przyczynili się do powstania budynku.

Na koniec dyrektor domu zaprosiła wszystkich gości do zwiedzania biur. Tam każdy mógł obejrzeć stare kroniki placówki, a także wpisać się do księgi pamiątkowej. Oprócz wyżej wymienionych gości na uroczystości obecni byli m.in.: wicestarosta Grzegorz Piasecki, skarbnik powiatu Urszula Miętkiewicz, sekretarz starostwa Małgorzata Chłodzińska, kierownicy i komendanci jednostek organizacyjnych powiatu radziejowskiego, radni powiatowi, a przede wszystkim pracownicy piotrkowskiego DPS-u.

DPS w Piotrkowie Kujawskim istnieje od 1980 r., od 1999 r. jest jednostką organizacyjną powiatu radziejowskiego. Budowa otwartego wczoraj biurowca kosztowała 2 324 005,09 zł, z czego 54% zainwestował samorząd powiatowy. W planach jest już dalsza rozbudowa i modernizacja placówki.

Galeria

 • Dyrektor DPS-u - Halina Wiśniewska wita gości
 • Beata Zielińska i Halina Wiśniewska przy mikrofonie
 • Zaproszeni goście
 • Uroczyste przecięcie wstęgi
 • Zaproszeni goście
 • Biskup włocławski Krzysztof Wętkowski i piotrkowski proboszcz Krzysztof Gąsiorowski podczas błogosławieństwa
 • Przewodnicząca rady powiatu Sylwia Kubiak, dyrektor DPS-u Halina Wiśniewska i starosta Jarosław Kołtuniak
 • Poseł na Sejm RP Joanna Borowiak
 • Przemówienie starosy Jarosława Kołtuniaka
 • Przekazanie kwiatów biskupowi włocławskiemu
 • Podziękowania dla wojewody Mikołaja Bogdanowicza
 • Podziękowania dla wicemarszałka województwa Sławomira Kopyścia
 • Podziękowania dla poseł Joanny Borowiak
 • Podzięowania dla dziekana piotrkowskiego ks. Krzysztofa Gąsiorowskiego
 • Przemówienie wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza
 • Zaproszeni goście
 • Upominek dla domu od wojewody kujawsko-pomorskiego
 • Upominek dla domu od wicemarszałaka Sławomira Kopyścia
 • Wspólne zdjęcie uczestników uroczystości
 • Starosta radziejowski wpisuje się do księgi pamiątkowej
 • Radne powiatu oglądają kronikę domu
 • Dyrektor DPS-u - Halina Wiśniewska
 • Wnętrze biura Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim
 • Wnętrze biura Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim
 • Nowo otwarty budynek

W powiecie obradowali 37. raz

Dzisiaj w sali konferencyjnej starostwa odbyła się XXXVII Sesja Rady Powiatu Radziejowskiego VI kadencji. Wzięło w niej udział 15 radnych.

Po otwarciu środowej sesji przez przewodniczącą rady – Sylwię Kubiak i stwierdzeniu quorum, zmiany w porządku obrad zaproponował radny Wiesław Bogdański. Dotyczyły one uchwały w sprawie naprawy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 266, która biegnie przez powiat radziejowski. Rada przyjęła zaktualizowany porządek obrad, po czym starosta Jarosław Kołtuniak przedstawił sprawozdanie z prac zarządu między sesjami. Przedstawione przez gospodarza powiatu informacje zainicjowały rozpoczęcie dyskusji na temat infrastruktury oświatowej, zabytków i wizyty delegacji samorządu w niemieckiej gminie Wahrenholz.

Poza tym na obradach przedstawiono ocenę stanu dróg po okresie zimy oraz ocenę stanu bezrobocia na terenie powiatu. Podczas sesji radni pozytywnie przyjęli sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w 2022 r. oraz plan na 2023 r., a także sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałaniu bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy. Podczas spotkania radni podjęli uchwały m.in. w sprawach: określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zmian w budżecie naszego powiatu na 2023 rok oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2023-2028. Ważnym punktem sesji było przyjęcie uchwały, o której na początku mówił radny Bogdański. Na zakończenie sesji, w wolnych wnioskach, głos zabrali radni, a przewodnicząca odczytała pismo skierowane do rady przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Szczegółowy porządek obrad przed każdą planowaną sesją można znaleźć na stronie internetowej powiatu radziejowskiego. Tu również znajduje się link do witryny Centrum Realizacji Video (w zakładce Urząd → E-sesja), na której można oglądać sesje powiatowej rady. Dostępne są tam również sesje archiwalne. Zachęcamy do śledzenia obrad.

 • Radni siedzący przy stołach podczas obrad
 • Radni siedzący przy stołach podczas obrad
 • Radni siedzący przy stołach podczas obrad
 • Radni siedzący przy stołach podczas obrad
 • Radni siedzący przy stołach podczas obrad
 • Radni siedzący przy stołach podczas obrad
 • Radni siedzący przy stołach podczas obrad

Wiosna, ach to ty!

Dzisiaj w auli Liceum Ogólnokształcącego w Radziejowie odbył się VIII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Poeci - Dzieciom”, nad którym tradycyjnie patronat objął starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak. W tym jedynym w okolicy konkursie recytatorskim dla dzieci z niepełnosprawnościami wzięli udział uczniowie szkół podstawowych z naszego powiatu.

Tematyką tegorocznej edycji słownych zawodów była wiosna. Wszystkie wiersze w konkursie wprowadzały w ciepły, pogodny klimat. Konkurs podzielony był na dwie kategorie. W pierwszej – klasy I-IV zaprezentowało się dwóch uczestników, którzy ex aequo zajęli I miejsce: Miłosz Kujawa i Paweł Wysocki. W kategorii klas V-VIII zwyciężyli: Zuzanna Domańska i Gabriel Jałoszyński. II miejsce zajęli: Jakub Waszak i Gracjan Popowski, a III – Łukasz Stępkowski, Dominika Dytkiewicz i Krystian Dominiak. Kacper Chaberski, Bartosz Buczkowski, Paweł Walczak, Amelia Czyżewska i Mateusz Jżamnowski otrzymali wyróżnienia. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

W komisji konkursowej zasiadały: Karolina Ćwikła – dyrektor radziejowskiej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz Magdalena Bugalska – nauczyciel z „Łokietka”. Za organizację konkursu odpowiadały wychowawczynie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radziejowie: Lidia Kubiak, Ewa Lewandowska, Małgorzata Kapelińska i Danuta Urbańska oraz Karolina Malec. Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Radziejowie. 

 • Recytatorzy konkursu "Poeci-Dzieciom" w kolorowych przebraniach
 • Recytatorzy konkursu "Poeci-Dzieciom" w kolorowych przebraniach
 • Recytatorzy konkursu "Poeci-Dzieciom" w kolorowych przebraniach
 • Recytatorzy konkursu "Poeci-Dzieciom" w kolorowych przebraniach
 • Grupowe zdjęcie uczestników z jury i dyrektorem Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie

Webinar dla konsumentów - Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Informujemy, że w środę, 29 marca 2023 r. o 13:00, odbędzie się webinar dla konsumentów pn. "Reklamacje na nowych zasadach". Ekspertem szkolenia będzie Łukasz Wroński z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zachęcamy do oglądania.

Link do webinaru ⇾ https://www.infoliniakonsumencka.pl/webinary-podcasty/

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w powiecie radziejowskim ⇾ https://www.radziejow.pl/1050,powiatowy-rzecznik-konsumenta

XXXVII Sesja Rady Powiatu Radziejowskiego

Herb powiatu radziejowskiegoXXXVII Sesja Rady Powiatu Radziejowskiego VI kadencji odbędzie się w środę, 29 marca 2023 r., o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie.

Porządek obrad

 1. Sprawy organizacyjne:
  a) otwarcie posiedzenia i powitanie,
  b) ustalenie quorum,
  c) przyjęcie porządku obrad,
  d) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami. 
 3. Zapytania i uwagi.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących z prac komisji.
 5. Ocena stanu dróg po okresie zimy.
 6. Dyskusja.
 7. Ocena stanu bezrobocia na terenie powiatu.
 8. Dyskusja.
 9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych: wykorzystanie środków z PFRON w 2022 r. oraz plan na 2023 r.
 10. Dyskusja.
 11. Sprawozdanie z realizacji Programu przeciwdziałaniu bezrobocia i aktywizacji lokalnego rynku pracy.
 12. Dyskusja.
 13. Przerwa.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  b) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów na wynajęcie na okres pięciu lat lokali użytkowych znajdujących się w budynku internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce,
  c) zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2023 rok,
  d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2023– 2028.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie sesji.

Szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii uprzejmie informuje, że w okresie od 27 marca do 14 kwietnia 2023 roku na obszarze wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego (powiat brodnicki, rypiński, lipnowski, włocławski, golubsko-dobrzyński, aleksandrowski, radziejowski; pow. wąbrzeski: gm. Książki, gm. Dębowa Łąka, gm. Ryńsk; pow. toruński gm. Obrowo, gm. Lubicz, gm. Czemikowo) przeprowadzona będzie akcja doustnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, polegająca na zrzutach z samolotów przynęt w postaci zielono­brunatnych batoników w kształcie ściętego stożka, sporządzonych z masy mięsno-rybnej o średnicy ok. 4,5 cm i wysokości ok. 2 cm, zawierających zatopione w środku plastikowe pojemniczki (saszetki) ze szczepionką. Przynęty ze szczepionką będą wykładane na terenach niezabudowanych (lasy, pola, łąki, nieużytki), będących miejscami bytowania i żerowania lisów. 

W celu skutecznego i bezpiecznego przeprowadzenia akcji prosi się ludność o dostosowanie się i przestrzeganie poniższych zaleceń i wskazówek:

 • nie należy podnosić, dotykać i niszczyć napotkanych przynęt (przynęty dotykane przez ludzi nie są podejmowane przez lisy),
 • nie należy wypuszczać swobodnie psów i kotów, a szczególnie nie należy wprowadzać tych zwierząt do lasów i na pola oraz nie organizować polowań z psami przez okres 3 tygodni od daty zrzucenia przynęt,
 • nie organizować wieloosobowych wycieczek do lasu, szczególnie dzieci i młodzieży w trakcie prowadzenia zrzutów oraz przez okres 3 tygodni od daty zakończenia zrzutów przynęt,
 • zgłaszać służbom epidemiologicznym lub medycznym ("sanepid", szpital zakaźny lub najbliższa przychodnia) wszystkie ewentualne przypadki kontaktu ludzi ze szczepionką, a w przypadkach kontaktu bezpośredniego na otwarte rany, oczy, jamę ustną lub nos należy natychmiast przemyć miejsca eksponowane wodą z mydłem,
 • służbom weterynaryjnym wszystkie ewentualne przypadki kontaktu zwierząt domowych i gospodarskich z przynętami,
 • prosi się o szczególne pouczenie o powyższych zasadach dzieci. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DOUSTNEGO UODPARNIANIA LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE: 

 1. LIS jest głównym przenosicielem wścieklizny. Celem skutecznego zwalczania wścieklizny u lisów podjęta została akcja doustnego uodparniania populacji tych zwierząt poprzez wykładanie przynęt zawierających szczepionkę z żywym, osłabionym wirusem wścieklizny.
 2.  Akcja uodparniania lisów przeciwko wściekliźnie prowadzona jest raz w roku poprzez zrzuty z samolotów przynęt zawierających szczepionkę.
 3. Zrzuty immunoprzynęt dokonywane są na obszarach nie zabudowanych: lasy, pola, łąki, nieużytki, będących miejscami bytowania i żerowania lisów.
 4. Immunoprzynęty koloru zielono-brunatnego mają kształt ściętego stożka (batoników) o średnicy ok. 4,5 cm i wysokości ok. 2 cm; wykonane z masy mięsno - rybnej, zawierają zatopione w środku plastikowe pojemniczki (saszetki) o pojemności ok. 2 ml z płynną szczepionką przeciwko wściekliźnie. Uodpornienie następuje po przegryzieniu przez lisa przynęty a tym samym pojemniczka ze szczepionką, która rozlewa się na błony śluzowe jamy ustnej zwierzęcia.
 5. Szczepionka jest dopuszczona do uodparniania wyłącznie lisów, dla innych zwierząt nie posiada ukierunkowanego działania przeciwko wściekliźnie.
 6. Przynęty dotykane przez ludzi nie są podejmowane przez lisy. 

WSKAZÓWKI DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW, NA KTÓRYCH WYKLADANE SĄ IMMUNOPRZYNĘTY DO DOUSTNEGO UODPARNIANIA LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE:

 • Nie należy dotykać i niszczyć napotkanych immunoprzynęt,
 • Zagrożeniem dla człowieka może być bezpośredni kontakt immunoprzynęt z otwartymi ranami, otarciami skóry, śluzówkami jamy ustnej i nosa oraz oczami,
 • W każdym przypadku kontaktu człowieka z immunoprzynętą należy miejsca eksponowane przemyć wodą z mydłem i bezwzględnie powiadomić lekarza medycyny, stację "SANEPID-u" lub lekarza weterynarii,
 • Zwierzęta domowe i gospodarskie, które zetknęły się z immunoprzynętą należy poddać badaniu i obserwacji. Obserwacja winna być przeprowadzona przez lekarza weterynarii, protokolarnie opisana z uwzględnieniem danych hodowcy oraz wszelkich jego spostrzeżeń dotyczących badanego zwierzęcia,
 • Fakt podjęcia lekarsko-weterynaryjnej obserwacji zwierzęcia mającego kontakt z immunoprzynętą należy zgłosić właściwemu terytorialnie powiatowemu lekarzowi weterynarii, który ustali tok dalszego postępowania.

Światowy Dzień Zespołu Downa