styczeń 2023

XXXVI Sesja Rady Powiatu Radziejowskiego

Herb powiatu radziejowskiegoXXXVI Sesja Rady Powiatu w Radziejowie VI kadencji odbedzie się w środę, 25 stycznia 2023 r., o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie. 

Porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:
  a.otwarcie posiedzenia i powitanie,
  b. ustalenie quorum,
  c. przyjęcie porządku obrad,
  d. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.
 3. Zapytania i uwagi.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących z prac komisji.
 5. Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2022 r.
 6. Dyskusja.
 7. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu.
  a. Informacja Komendanta Powiatowego Policji,
  b. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
  c. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 8. Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Radziejowskiego za 2022 r.
 9. Sprawozdanie z działalności Rady i jej komisji za 2022 r.
 10. Przerwa.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. udzielenia dotacji Gminie Miasto Radziejów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22,
  b. zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2023 rok,
  c. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2023 – 2028,
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie sesji. 

wstecz