styczeń 2023

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego odbyło się rano, 16 stycznia br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie. Celem spotkania było przedstawienie sprawozdań z realizacji zadań zawartych w „Programie zapobiegania przestępczości oraz bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2022 -2024”, który został uchwalony przez Radę Powiatu w Radziejowie 26 stycznia 2022 r.

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele: Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie, Państwowego Inspektoratu Sanitarno-Epidemiologicznego w Radziejowie, Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radziejowie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radziejowie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie, Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie, Zespołu Szkół RCKU w Przemystce, Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie oraz Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie. Na spotkaniu podjęto dyskusję oraz przedstawiono wnioski, dotyczące działań zmierzających w kierunku poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu radziejowskiego.

  • autor: Katarzyna Łodygowska
  • Starosta Jarosław Kołtuniak
  • Ludzie siedzący przy stole
  • Ludzie siedzący przy stole
  • Ludzie siedzący przy stole
  • Ludzie siedzący przy stole

wstecz