styczeń 2023

Znacznie wyższe dofinansowanie w programie Czyste Powietrze

Podwyższenie progów dochodowych, podniesienie kwoty wsparcia finansowego, maksymalna dotacja z audytem nawet do 136 tys. 200 złotych – to tylko niektóre zmiany wprowadzane przez rząd w programie Czyste Powietrze od 3 stycznia 2023 roku. 

W ciągu czterech lat funkcjonowania programu Czyste Powietrze w powiecie radziejowskim złożonych zostało 1244 wniosków na kwotę ponad 23,2 mln złotych dotacji i prawie 470 tys. złotych pożyczek. Podpisanych zostało 1145 umów na kwotę ponad 21 mln złotych. Największą liczbę wniosków złożyli i najwięcej umów podpisali mieszkańcy Piotrkowa Kujawskiego, którzy zawarli z WFOŚiGW w Toruniu 254 umowy na kwotę  ponad 5 mln złotych. Na drugim miejscu pod względem podpisanych umów uplasowała się  gmina Osięciny, a na trzecim Topólka. Od 2023 roku wdrażana jest czwarta część programu, która stwarza o wiele większe możliwości, jeśli chodzi o wysokość dotacji i podwyższenie progów dochodowych. 

- To są kluczowe zmiany, które mają zachęcić do podejmowania kompleksowych działań. Wszystko po to, aby nasze domy stały się bardziej energooszczędne. Dzięki takim działaniom możemy zaoszczędzić nawet od 50 procent  do 70 procent energii. Beneficjenci, którzy wymienią źródło ciepła, dokonają kompleksowej termomodernizacji domu, a przy tym, jeśli będą chcieli założyć również instalację fotowoltaiczną, to będą mogli liczyć na jeszcze wyższe wsparcie finansowe  - mówi prezes WFOŚiGW w Toruniu Ireneusz Stachowiak. 

Szczegółowe informacje na temat zmian w programie dostępne są na stronach: Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (https://wfosigw.torun.pl/aktualnosc/aktualnosci-czyste-powietrze-doradcy-energetyczni/1086-ogloszenie-o-zmianie-programu?utm_source=cp+powiat+radziejowski&utm_medium=artyku%C5%82+powiat+abc+radziejow&utm_campaign=zmiany_cp&utm_id=cp+26.01.23). 

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Logo Głównego Inspektoratu Nadzoru BudowlanegoTrudne warunki pogodowe i zimowa aura to czas, w którym należy szczególnie zadbać o bezpieczeństwo użytkowanych obiektów. Przypominamy, że nie wolno dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku.

Sezon jesienno-zimowy to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku. Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

______________________________________

Wyciąg z przepisów karnych:

 • kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane),
 • kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane).

XXXVI Sesja Rady Powiatu Radziejowskiego

Herb powiatu radziejowskiegoXXXVI Sesja Rady Powiatu w Radziejowie VI kadencji odbedzie się w środę, 25 stycznia 2023 r., o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie. 

Porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:
  a.otwarcie posiedzenia i powitanie,
  b. ustalenie quorum,
  c. przyjęcie porządku obrad,
  d. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.
 3. Zapytania i uwagi.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących z prac komisji.
 5. Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2022 r.
 6. Dyskusja.
 7. Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu.
  a. Informacja Komendanta Powiatowego Policji,
  b. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
  c. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 8. Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Radziejowskiego za 2022 r.
 9. Sprawozdanie z działalności Rady i jej komisji za 2022 r.
 10. Przerwa.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. udzielenia dotacji Gminie Miasto Radziejów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjnym przy ul. Kościuszki 20/22,
  b. zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2023 rok,
  c. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2023 – 2028,
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie sesji. 

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego odbyło się rano, 16 stycznia br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie. Celem spotkania było przedstawienie sprawozdań z realizacji zadań zawartych w „Programie zapobiegania przestępczości oraz bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2022 -2024”, który został uchwalony przez Radę Powiatu w Radziejowie 26 stycznia 2022 r.

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele: Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie, Państwowego Inspektoratu Sanitarno-Epidemiologicznego w Radziejowie, Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Radziejowie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radziejowie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie, Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie, Zespołu Szkół RCKU w Przemystce, Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie oraz Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie. Na spotkaniu podjęto dyskusję oraz przedstawiono wnioski, dotyczące działań zmierzających w kierunku poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu radziejowskiego.

 • autor: Katarzyna Łodygowska
 • Starosta Jarosław Kołtuniak
 • Ludzie siedzący przy stole
 • Ludzie siedzący przy stole
 • Ludzie siedzący przy stole
 • Ludzie siedzący przy stole

Wciąż pomagamy!

Starostwo Powiatowe w Radziejowie jest wolontariuszem projektu grantowego Magia Świąt, organizowanego przez Danone w ramach tzw. inicjatyw HOPE. Następne etapy przedsięwzięcia już za nami. Rozdaliśmy paczki i upominki, integrowaliśmy się na spotkaniach polsko-ukraińskich, a nawet wspólnie gotowaliśmy. A to jeszcze nie koniec!

Kolejnym etapem akcji było polsko-ukraińskie świąteczne spotkanie w Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie, które odbyło się 11 stycznia br. Uczestniczył w nim starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak oraz sekretarz powiatu Małgorzata Chłodzińska. Wśród obecnych znaleźli się też inni wolontariusze z naszego powiatu, którzy łączą siły, by pomagać potrzebującym. Byli to m.in., przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie i Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie, dzieci z Polski i Ukrainy oraz pysznie gotujące panie z polskich gospodarstw Danone i pochodzące z Ukrainy. Tego dnia, z uwagi na nadchodzące ferie zimowe, strażacy i policjanci przypomnieli zasady wzywania pomocy oraz zachowań w sytuacjach zagrożenia życia. Wręczono też nagrody i dyplomy w konkursie na najpiękniejszą kartkę świąteczną. Zwycięzcą został Jakub Wojciechowski (MZS w Radziejowie), II miejsce zajęła: Anna Pieszak, a III - Martyna Pitulska (obie z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce). Na IV pozycji uplasowała się Julia Wachowska (MZS w Radziejowie). W konkursie przyznano również wyróżnienia dla: Julii Lipińskiej (ZSRCKU w Przemystce), Olgi Wachowskiej, Leny Sobeckiej, Michała Witkowskiego, Zuzi Malinowskiej oraz Amelii Łady (wszyscy z MZS w Radziejowie). Laureatom serdecznie gratulujemy. Miły polsko-ukraiński dzień uwieńczył wspólny posiłek, składający się z świątecznych specjałów kuchni polskiej i ukraińskiej. Na stole znalazły się: barszcz, ryba, pierogi z kapustą i grzybami, sałatki, ukraińskie gołąbki, kutia oraz uzwar (odpowiednik naszego kompotu z suszu). Ciepła atmosfera sprzyjała wymianie informacji na temat obchodzenia świąt w obu krajach, nie zabrakło również kolędowania.

Dodatkowo, w ramach HOPE, w poniedziałek, 16 stycznia, starosta Jarosław Kołtuniak przekazał piłki do gier i zabaw sportowych dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Błogosławionej Matki Celiny Borzęckiej w Mocarzewie. Upominki do obdarowanych dostarczy koordynator projektu - Jolanta Sas Wisłocka. Przed nami jeszcze jeden etap obecnej edycji.

 • Starosta Jarosław Kołtuniak z mikrofonem
 • Starosta, policjantka i komendant straży wręczają nagrody
 • Starosta Kołtuniak wręcza chłopcu nagrodę
 • Starosta Kołtuniak wręcza chłopcu nagrodę
 • Starosta Kołtuniak wręcza chłopcu nagrodę
 • Chłopiec odbiera nagrodę w konkursie na kartkę świąteczną
 • Starosta Jarosław Kołtuniak wręcza piłki Jolancie Sas Wisłockiej - koordynator projektu

Przedsiębiorcy otrzymają roczną informację o rozliczeniu wpłat 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął informowanie płatników składek o stanie ich rozliczeń za 2022 rok. Informacja będzie zamieszczona na PUE ZUS. Otrzyma ją ponad 3,1 mln płatników składek, w regionie 146,5 tys. 

Informacje o saldzie i rozliczeniu wpłat sukcesywnie udostępniamy na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Przedsiębiorca, logując się na swój profil na PUE ZUS będzie mógł sprawdzić rozliczenie swoich wpłat, jakie przekazał w 2022 roku na swój indywidualny numer rachunku składkowego. Dowie się, czy na jego koncie jest nadpłata, niedopłata, czy też saldo zerowe. A jeśli spłaca zadłużenie w ratach, to dodatkowo otrzyma informację o kwocie, która pozostała jeszcze do spłaty.

W przypadku płatników, którzy nie mają jeszcze konta na PUE ZUS, a powinni je mieć, informacja o nadpłacie albo niedopłacie, będzie wysłana pocztą. Przypominamy, że od stycznia PUE ZUS jest już obowiązkowe dla wszystkich płatników składek.

Niedopłata
W województwie kujawsko-pomorskim niedopłatę na koncie ma ponad 30,4 tys. płatników składek. Niewielkie zaległości na koncie można spłacić przez zwiększenie bieżącej wpłaty, pamiętając o doliczeniu ewentualnych odsetek za zwłokę. Aby je wyliczyć, można skorzystać z kalkulatora odsetkowego dla płatników składek. Gdy zadłużenie jest większe i przedsiębiorca nie jest w stanie jednorazowo go spłacić, warto pomyśleć o rozłożeniu zaległości na raty. W tym celu można skorzystać z pomocy doradcy ds. ulg i umorzeń, który przedstawi najkorzystniejsze warunki spłaty zadłużenia, pomoże wypełnić wniosek i skompletować niezbędne dokumenty. Z doradcą można skontaktować się telefonicznie lub umówić się na e-wizytę.

Nadpłata
Gdy bilans konta jest na plus, o nadpłatę płatnik może pomniejszyć kwotę bieżącej wpłaty w najbliższym terminie płatności bieżących składek. Może też wystąpić z wnioskiem o jej zwrot (wniosek RZS-P). Nadpłatę ZUS zwróci wyłącznie na numer rachunku bankowego, który jest zapisany na koncie płatnika w Zakładzie. W naszym regionie nadpłatę na koncie ma blisko 66,2 tys. płatników składek.


Ważne!
W informacji są uwzględnione wyłącznie deklaracje rozliczeniowe i opłacone składki, które wpłynęły do 31 grudnia 2022 r. Jeśli płatnik korygował dokumenty rozliczeniowe albo wpłacał składki po tej dacie, to aktualne saldo konta płatnik może sprawdzić na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim