Luty 2024

"Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy.."

02 lutego w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka w Radziejowie odbył się Międzyszkolny Konkurs Wokalny „Bitwa na głosy”. Zmagania dzieci obserwowali goście: starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak, skarbnik powiatu Urszula Miętkiewicz oraz dyrektorzy ościennych instytucji.

To już 10 edycja tego konkursu. Uczestnikami muzycznego wydarzenia byli uczniowie ze szkół: Bądkowo, Dąbrowy Biskupiej, Kruszwicy, Morzyc, Paniewa, Piotrkowa Kuj., Płowiec, Wierzbinka, Radziejowa, Sędzina i Topólki.

Galę tradycyjnie poprowadzili uczniowie liceum. Natomiast komisję konkursową tworzyli: Wiktoria Adamczyk, Natalia Łęt i Dariusz Jaskrowski.

Uczestnikom i zwycięzcom piątkowego konkursu serdecznie gratulujemy! Wasze talenty są dla nas inspiracją, a Wasze wykonania pozostaną w sercach słuchaczy na długo!

Do zobaczenia za rok!

 • autor: Starostwo Powiatowe w Radziejowie
 • Przemówienie starosty Jarosława Kołtuniaka
 • Prowadzący konkurs
 • starosta Jarosław Kołtuniak i zaproszeni goście
 • Uczestnik konkursu
 • Dziewczynka śpiewa na scenie
 • Dziewczynka śpiewa na scenie
 • Dziewczynka śpiewa na scenie
 • Dziewczyna śpiewa na scenie
 • Komisja konkursu Bitwa na głosy
 • Goście podczas koncertu

Spotkanie w celu wyłonienia delegatów do Sejmiku Organizacji Pozarządowych

W związku z upływem pięcioletniej kadencji Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawski-Pomorskiego informujemy, że wspierając inicjatywę kontynuacji działalności Sejmiku, samorząd powiatu radziejowskiego wspomaga proces wyboru członków kolejnej jego kadencji.  Sejmik tworzą przedstawiciele organizacji pozarządowych z poszczególnych powiatów.

            Wobec powyższego zapraszamy przedstawicieli organizacji na spotkanie, które odbędzie się 9 lutego 2024 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie, ul. Kościuszki 17 o godzinie 900.

            Głównym celem spotkania będzie wyłonienie delegata/delegatów do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Kujawsko - Pomorskiego reprezentujących powiat radziejowski.

 

            Praca w Sejmiku ma charakter społeczny. Od członka oczekuje się zaangażowania w sprawy związane z działalnością na rzecz III sektora w województwie. Szczegółowe informacje na temat prac sejmiku można uzyskać na stronie https://ngo.kujawsko-pomorskie.pl/index.php .

 • autor: Starostwo Powiatowe w Radziejowie

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: Silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: wszystkie powiaty województwa kujawsko-pomorskiego

 

Ważność: od godz. 17:00 dnia 06.02.2024r. do godz. 04:00 dnia 07.02.2024r.

 

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

 

Uwagi: Brak.

 

 

 

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni
ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 29.

 • autor: Piotr Smoliński (dyżurny operacyjny sporządzający meldunek)

Telefoniczne dyżury eksperckie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na najbliższe telefoniczne dyżury eksperckie, które dotyczyć będą m.in. elektronicznych form kontaktu z ZUS-em, przeliczania emerytur i rent, zasiłków, świadczenia wspierającego, czy rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Pierwszy dyżur dotyczyć będzie zasad udzielania pełnomocnictwa i elektronicznych form kontaktu
z ZUS-em jak: e-wizyty, czy PUE ZUS. Eksperci dostępni będą 12 lutego w godz. 8-10.00 pod nr
tel.  56 494 70 41, w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 386 68 45 i 14 lutego w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 84 46.

We wtorek, 13 lutego tematem dyżuru telefonicznego będzie rozliczenie nadpłaty ze składki zdrowotnej rocznej i wpływ na saldo na koncie płatnika. Eksperci dyżurować będą w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 81 24.

Z kolei 14 lutego w godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 450 67 21 będzie można zapytać ekspertów o zasady przeliczania emerytur i rent a w godz. 9-10.30 pod nr tel. 502 008 688 o świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością.

15 lutego odbędą się trzy dyżury telefoniczne:

·         w godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 450 67 21 i w godz. 9-11.00 pod nr tel. 56 610 93 32 eksperci będą odpowiadać na pytania dotyczące dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych,

·         w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 84 26 będzie można zapytać o świadczenie 800+,

·         w godz. 11-13.00 pod nr tel. 56 610 93 59 eksperci udzielać będą informacji na temat rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS, czyli jak wyjechać do sanatorium
z ZUS-em.

Natomiast o zasiłki i świadczenie rehabilitacyjne będzie można zapytać ekspertów  16 lutego w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 333 08 31.

 

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Delegaci na członków kolejnej kadencji Sejmiku Organizacji Pozarządowych wybrani

W dniu 9 lutego 2024 r na spotkaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych Powiatu Radziejowskiego, wybrano delegatów na członków kolejnej kadencji Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

W celu poprawnego przeprowadzenia wyborów opracowano „Regulamin przeprowadzenia wyborów przedstawicieli radziejowskich organizacji pozarządowych do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko - Pomorskiego”. W spotkaniu uczestniczyło 13 przedstawicieli organizacji pozarządowych, reprezentujących 13 stowarzyszeń.  Do głosowania uprawnieni zostali przedstawiciele organizacji prowadzący działalność statutową na terenie Powiatu Radziejowskiego.  W celu przeprowadzenia wyborów spośród zebranych przedstawicieli wybrana została 3 osobowa Komisja Skrutacyjna. Każda z obecnych organizacji  miała możliwość zgłoszenia  jednego kandydata na delegata powiatu radziejowskiego do kolejnej kadencji Semiku Organizacji Pozarządowych.  Zaproponowano 2 kandydatów, którzy zaprezentowali swoją kandydaturę.

Wyboru dokonano w sposób tajny, zwykłą większością głosów za pomocą kart do głosowania na której zamieszczono nazwiska kandydatów.  Głosowanie odbyło się poprzez wrzucenie karty do urny. Każda organizacja uprawniona do głosowania i obecna na spotkaniu miała prawo oddania jednego głosu. O wyborze kandydata zadecydowała większość głosów. Delegatem do Sejmiku została osoba, która otrzymała największą ilość głosów. Stałym zastępcą osoba, która otrzymała drugą z kolei największa ilość głosów.  Po przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna ustaliła wyniki głosowania i sporządził protokół.  Wyboru dokonano bezwzględną większością głosów. W głosowaniu wzięło udział 13 przedstawicieli, wydano tyleż samo kart, głosów ważnych oddano 13, głosów nieważnych 0.

W wyniku głosowania przedstawicieli organizacji pozarządowych powiatu radziejowskiego na członków kolejnej kadencji Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko – Pomorskiego  wybrana została Pani Ewa Zofia Klimaszewska – Antos,  natomiast jej stałym zastępcą Pani Jadwiga Szyszkowska - Jankowska.

 • autor: Starostwo Powiatowe w Radziejowie
 • Starosta Jarosław Kołtuniak przemawia na spotkaniu
 • Przedstawiciele organizacji pozarządowych przy stole

Ruszyła kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu radziejowskiego!

Na inauguracji obecni byli: Starosta Radziejowski Jarosław Kołtuniak, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji ppłk Grzegorz Tucholski, przedstawiciel WCR kpt Barbara Kolęda, Przedstawiciel 2 Pułku Inżynieryjnego w Inowrocławiu st. szer. spec. Marcin Wyciechowski oraz Przedstawiciele WOT-u (szer. Szymon Starosta i szer. Bartosz Koziński).

W ciągu najbliższych dwóch tygodni przed Powiatową Komisją Lekarską w Radziejowie z terenu powiatu radziejowskiego stanie ponad 220 młodych ludzi!  Celem komisji jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób, podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18. rok życia.

Tegoroczna kwalifikacja w powiecie radziejowskim ruszyła 12 lutego i potrwa do 23 lutego 2024 r. Odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 -15:30 w pomieszczeniach Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Kościuszki 58 w Radziejowie.

 Kwalifikacja wojskowa w 2024r. dotyczy:

 • mężczyzn z tzw. rocznika podstawowego, czyli urodzonych w 2005 roku, a także panów urodzonych w latach 2000 – 2004, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • kobiet urodzonych w latach 1997 – 2005, posiadających przydatne dla wojska kwalifikacje. Chodzi m.in. o panie, które w trwającym roku szkolnym lub akademickim kończą studia na kierunkach: farmacja, fizjoterapia, lekarski, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, weterynaria, psychologia, a także te, kończące naukę w specjalnościach technik farmaceutyczny oraz technik weterynarii,
 • przed komisją będą też mogli pojawić się 18-letni ochotnicy i wszystkie osoby niemające wciąż uregulowanego stosunku do służby wojskowej, a które nie ukończyły jeszcze 60 lat.
 • autor: Starostwo Powiatowe w Radziejowie
 • starosta Jarosław Kołtuniak i Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji ppłk Grzegorz Tucholski z komisją ds rekrutacji
 • starosta Jarosław Kołtuniak i Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji ppłk Grzegorz Tucholski z komisją ds rekrutacji
 • starosta Jarosław Kołtuniak i Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji ppłk Grzegorz Tucholski z komisją ds rekrutacji
 • starosta Jarosław Kołtuniak z szer. Bartoszem Kozińskim
 • Uczestnicy rekrutacji
 • Uczestnicy rekrutacji
 • Wojskowe Centrum Rekrutacji

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

W dniu 20.02.2024  w godz.  8.00 - 14.00 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  SKIBIN 4 obwód 100 

W dniu 21.02.2024  w godz.  8.00 - 11.00 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  CZOŁOWO 1

 • autor: Tadeusz Domański Inżynier ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi

Ostrzeżenie hydrologiczne

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Obszar: Dolna Wisła (kujawsko-pomorskie, pomorskie)

Ważność: od godz. 10:24 dnia 14.02.2024r. do godz. 12:00 dnia 17.02.2024r.

Przebieg: W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych z górnej części dorzecza, na Wiśle od zbiornika Włocławek do Tczewa przewiduje się ponownie wzrosty stanów wody powyżej stanu ostrzegawczego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90 %.

Uwagi: Brak

Źródło informacji: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Gdyni Nr: 53

 • autor: Roman Brzuchalski (dyżurny operacyjny sporządzający meldunek)

Dyżury telefoniczne ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza klientów do skorzystania z organizowanych dyżurów telefonicznych, które odbędą się w dniach od 19 do 23 lutego.  W trakcie dyżurów będzie można dowiedzieć się na temat ulg w opłacaniu składek, zasiłków, świadczenia wspierającego dla osób
z niepełnosprawnością, renty socjalnej, 500 plus dla osób niesamodzielnych, czy zasad udzielania pełnomocnictwa w ZUS – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

19 i 23 lutego w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 336 61 43 oraz 20 lutego w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 81 24 eksperci będą udzielać porad dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej i tych, którzy firmę prowadzą już jakiś czas. Będzie można zapytać m.in. o ulgę na start, preferencyjne składki, czy mały ZUS plus.

Dyżur dotyczący zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego i świadczenia rehabilitacyjnego zaplanowano na 21 lutego. Eksperci dyżurować będą  w godz. 9-11.00 pod nr tel.
56 610 93 24. Z kolei dzwoniąc 22 lutego w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 87 25 będzie można uzyskać informacje dotyczącą świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnością, renty socjalnej oraz 500 plus dla osób niesamodzielnych.

O zasady udzielania pełnomocnictwa do załatwiania spraw w ZUS będzie można zapytać 22 lutego
w godz. 9-11.00 pod nr tel. 54 282 83 23 i 23 lutego w godz. 9-10.30 pod nr tel. 54 288 61 57.

 

 

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Zapisz się na bezpłatne szkolenie

Bydgoski oddział ZUS zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu stacjonarnym pod nazwą
"Zasiłek macierzyński — ustalanie prawa oraz okresu jego wypłaty". Szkolenie odbędzie się 20 lutego
o godz. 10.00
przy ul. M. Konopnickiej 18 a bud. B w Bydgoszczy (sala 503). Na szkolenie obowiązują wcześniejsze zapisy. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 lutego pod adresem: szkolenia_bydgoszcz@zus.pl – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

22 lutego o godz. 9.00 szkolenie „Zasiłek macierzyński” organizuje oddział ZUS w Toruniu. Szkolenie odbędzie się online za pośrednictwem Cisco Webex Meeting. Zapisy przyjmowane są do 21 lutego pod adresem sylwia.bratkowska-gburek@zus.pl.

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informujemy, że 20.02.2024 roku (wtorek) nieodpłatna pomoc prawna w Radziejowie będzie udzielana telefonicznie w godzinach 16:00-20:00. Prosimy dzwonić pod numer: 608368780.

 • autor: Starostwo Powiatowe w Radziejowie

Informacja

Prokuratura Rejonowa w Radziejowie informuje, iż w dniach
19 – 23 lutego 2024 roku odbywa się „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

 

W związku z powyższym w tut. Prokuraturze w dniach

od 19 do 23 lutego 2024 roku w godzinach od 10.00 do 14.30

udzielane będą bezpłatne porady skierowane do osób pokrzywdzonych przestępstwem, dotyczące ich uprawnień i możliwości uzyskania pomocy.

 

 • autor: Prokuratura Rejonowa w Radziejowie

Rusza nabór do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego - II kadencji

W naszym województwie wkrótce rozpocznie działalność Młodzieżowy Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego II kadencji. Organ liczyć będzie 30 członków z terenu całego województwa, którzy zostaną wyłonieni w drodze konkursu. 

 • autor: Kancelaria Sejmiku i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Radziejowskiego w 2024 roku

Zarząd Powiatu Radziejowskiego ogłasza konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu radziejowskiego w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, prowadzące działalność pożytku publicznego. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją: https://www.radziejow.pl/1326,konkursy-2024