Styczeń 2024

Nowe wysokości składek na ubezpieczenia społeczne w 2024 r.

Wraz  ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia i prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
w 2024 roku zmieniają się wysokości składek na ubezpieczenia społeczne dla prowadzących działalność gospodarczą. Są wyższe niż w 2023 roku.

 

Przedsiębiorca, który nie jest uprawniony do ulg w opłacaniu składek, opłaca składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Z kolei, gdy korzysta z preferencyjnych składek, to przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe od rozpoczęcia działalności opłaca składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2024 roku wynosi 7 824 zł, a zatem podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą,  które nie korzystają z żadnych ulg, nie może być niższa niż 4 694,40 zł. Oznacza to, że składka na ubezpieczenia społeczne, jaką przedsiębiorca będzie musiał zapłacić w 2024 r. razem ze składką na Fundusz Pracy, wyniesie 1600,32 zł, czyli o 181,84 zł więcej niż 2023 r. Do tej kwoty trzeba doliczyć jeszcze składkę zdrowotną, której wysokość zależy od formy opodatkowania- dodaje rzeczniczka.

 

Deklarując minimalną podstawę wymiaru  składki ubezpieczenia społeczne za miesiące styczeń-grudzień 2024 r. będą kształtowały się następująco:

·         916,35 zł -na ubezpieczenie emerytalne (19,52%),

·         375,55 zł -na ubezpieczenie rentowe (8%),

·         115,01 zł -na ubezpieczenie chorobowe (2,45%),

·         115,01 zł -na Fundusz Pracy (2,45%),

·         78,40 zł -na ubezpieczenie wypadkowe (1,67%).

 

Preferencyjne składki

Przedsiębiorca, który korzysta z  preferencyjnych składek, opłaca składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4 242 zł, a od lipca do grudnia 2024 r. 4300 zł. To oznacza, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za okres od stycznia do czerwca 2024 r.
nie może być niższa niż 1272,60 zł, a od lipca do grudnia nie możne być niższa niż 1 290 zł.
Dla przykładu przedsiębiorca, deklarujący minimalną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za styczeń 2024 r., zapłaci 402,65 zł. Jest to więcej o 60,93 zł niż dotychczas.

 

Składki na ubezpieczenia społeczne za okres styczeń-czerwiec 2024 r.   nie mogą być niższe od kwoty: 

·         248,41 zł -na ubezpieczenie emerytalne (19,52%),

·         101,81 zł -na ubezpieczenie rentowe (8%),

·         31,18 zł -na ubezpieczenie chorobowe (2,45%),

·         21,25 zł -na ubezpieczenie wypadkowe (1,67%).

 

 

Składki na ubezpieczenia społeczne za okres lipiec-grudzień 2024 r.  nie mogą być niższe od kwoty: 

·         251,81 zł -na ubezpieczenie emerytalne (19,52%),

·         103,20 zł -na ubezpieczenie rentowe (8%),

·         31,61 zł -na ubezpieczenie chorobowe (2,45%),

·         21,54 zł -na ubezpieczenie wypadkowe (1,67%).

 

Łącznie 408,16 zł (bez składki na ubezpieczenie zdrowotne).

 

Mały ZUS plus

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą na mniejszą skalę i korzystają z ulgi „mały ZUS plus” opłacają składki na ubezpieczenia społeczne od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu
z poprzedniego roku kalendarzowego. Podstawa wymiaru tych składek nie może być niższa
niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia i nie wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, czyli od stycznia do czerwca 2024 roku będzie musiała się ona mieścić między 1272,60 zł a 4 694,40 zł, a od lipca do grudnia między 1290 zł a 4 694,40 zł.

 

Ulga na start

Przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie firmy, mogą skorzystać z „ulgi na start”
i opłacać przez 6 miesięcy tylko składkę zdrowotną. Jej wysokość zależy od formy opodatkowania
i nie może być niższa niż 381,78 zł.

 

 

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w roku 2024 wynosi 234 720 zł.

 

 

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Przemoc domowa - gdzie uzyskać pomoc

Pod bezpłatnym numerem telefonu 800 154 030 działa Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia. Z konsultantami prawnymi i psychologami można się spotkać osobiście w Toruniu lub skorzystać z porad prawnych udzielanych w wyznaczonych dniach, podczas comiesięcznych dyżurów w sześciu innych miastach naszego regionu.

Niebieska Linia obsługiwana jest codziennie przez prawnika i psychologa, którzy udzielają pomocy w sprawach związanych z przemocą domową lub problemami rodzinnymi. Na ich wsparcie mogą liczyć m.in. osoby potrzebujące porad w sprawach dotyczących wykonywania władzy rodzicielskiej, ustalania osobistych kontaktów z dzieckiem, alimentacji i problemów z uzależnieniami. Konsultanci dyżurują codziennie, także w dni wolne od pracy, od 17 do 21.

Pytania, zgłoszenia, prośby o pomoc w związku z występowaniem zjawiska przemocy domowej można kierować także na adres e-mail: niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl 

Nadzór nad Kujawsko-Pomorską Niebieską Linią sprawuje samorząd województwa, który we współpracy ze 131 gminami finansuje jej funkcjonowanie.

Z przedstawicielami Biura Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom Urzędu Marszałkowskiego, którzy także udzielają wsparcia poszkodowanym, można kontaktować się pod numerem telefonu 503 101 201. Szczegółowe informacje dostępne na stronie niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl

Godziny pracy biura:

 • poniedziałki, środy i czwartki – 8-15
 • wtorki – 8-16.30
 • piątki – 8-13.30. 

Konsultanci prawni pełnią dyżury nie tylko w Toruniu. Raz w miesiącu można spotkać się ze specjalistami w Bydgoszczy, Włocławku, Grudziądzu, Inowrocławiu, Brodnicy i Chełmnie.

Poniżej zestawienie terminów dyżurów w styczniu oraz numery kontaktowe do poszczególnych placówek:

 • Inowrocław - 52 357 10 31/606 924 845 (dyżur 2 stycznia, w godzinach 10-15)
 • Chełmno - 56 686 30 72/500 173 322 (dyżur 3 stycznia, w godzinach 9-14)
 • Brodnica - 56 491 97 71/500 173 322 (dyżur 10 stycznia, w godzinach 9-14)
 • Grudziądz - 56 466 34 79/500 173 322 (dyżur 17 stycznia, w godzinach 9-14)
 • Włocławek - 54 235 67 10/500 173 322 (dyżur 24 stycznia, w godzinach 9-14)
 • Bydgoszcz - 52 321 40 59/606 924 845 (dyżur 30 stycznia, w godzinach 12-17)

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia prowadzi także specjalistyczne konsultacje merytoryczne dla członków gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych zajmujących się tematyką przemocy domowej, które są prowadzone dwa razy w miesiącu.

 • autor: Beata Krzemińska rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Styczniowe dyżury telefoniczne ZUS

Mieszkańcy województwa mogą skorzystać z eksperckich dyżurów telefonicznych, które organizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 4 stycznia w godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 450 67 21 będzie można zapytać ekspertów o elektroniczne formy kontaktu z ZUS-em jak e-wizyty, czy Platforma Usług Elektronicznych ZUS, a pod nr tel. 56 494 70 45 o zasady dorabiania do emerytur i rent. Eksperci wyjaśnią m.in. kto, w jaki sposób i kiedy musi rozliczyć się z dodatkowych przychodów- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

O zasady sporządzania i składania korekt dokumentów rozliczeniowych będzie można zapytać ekspertów 5 stycznia w godz. 9-11.00 pod nr tel. 54 230 73 81. Natomiast dyżur dotyczący świadczenia wychowawczego, rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz żłobkowego odbędzie
się 5 stycznia w godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 450 67 21 oraz 8 stycznia w godz. 9-11.00 pod nr tel.  52 303 06 18.

9 stycznia w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 341 81 24 eksperci będą udzielać informacji na temat ulg
w opłacaniu składek. Z kolei dzwoniąc 10 stycznia w godz. 9-10.30 pod nr tel. 502 008 688 i w godz.
9-11.00 pod nr tel.
52 303 06 25 będzie można dowiedzieć się na temat zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego.

Dyżur dotyczący zasad przeliczania emerytur i rent odbędzie się 10 stycznia w godz. 8-10.00 pod
nr tel. 56 450 67 21 i 11 stycznia w godz. 9-11.00 pod nr tel. 52 386 68 52. Natomiast  11 stycznia
w godz. 8-10.00 pod nr tel. 56 450 67 21 eksperci odpowiadać będą na pytania dotyczące dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych, a 12 stycznia w godz. 9-11.00 pod nr. tel. 52 389 40 23  na temat renty socjalnej.

O ulgę na start i zmiany dokumentów dla prowadzących działalność gospodarczą będzie można zapytać 12 stycznia w godz. 9-10.30 pod nr tel. 54 288 61 57.  

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Kolejne wypłaty świadczenia 800+

W sumie ponad  1 mld 123 mln zł trafiło 3 i 4 stycznia na konta rodziców i opiekunów w ramach świadczenia wychowawczego 800+.

ZUS przygotowuje kolejne wypłaty.                            

Od 1 stycznia wysokość świadczenia wychowawczego wzrosła z 500 zł do 800 zł. Zmiana ta nastąpiła z urzędu. Pierwsze świadczenia w wysokości 800 zł trafiły do rodziców już pod koniec grudnia 2023 r.

Na ich konta ZUS przekazał ok. 568 mln zł. Kolejna transza pieniędzy trafiła na konta rodziców 3 i 4 stycznia. W tych dniach ZUS przekazał łącznie 1 mld 123 mln zł -informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

ZUS na bieżąco przygotowuje kolejne wypłaty.  Świadczenie w nowej wysokości wypłacane jest w tych samych terminach co dotychczas. Osoby uprawnione są o tym informowane elektronicznie.

Nabór wniosków o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego rozpocznie się 1 lutego 2024 r. Wnioski będą przyjmowane tak jak do tej pory wyłącznie elektronicznie przez aplikację mobilną mZUS, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Rządowy program "Rodzina 500 plus" działa od 1 kwietnia 2016 r. W jego ramach rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługiwało świadczenie wychowawcze 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Od 1 stycznia 2024 r. wysokość tego świadczenia wynosi 800 zł miesięcznie na dziecko.