maj 2021

Misja kulturalna

Kolorowe książki na półce29 maja to Dzień Działacza i Animatora Kultury. Jest to święto osób, które swoim zaangażowaniem i pracą upiększają codzienne życie, promując tradycję i kulturę regionu. Praca w kulturze jest swego rodzaju służbą, która wymaga ogromnego wkładu pracy i poświęcenia.

Kultura jest najczęściej rozumiana jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. Można ją określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych, takich jak wzory myślenia i zachowania.

Działacz kultury to osoba, która promuje kulturę poprzez inicjowanie działań na jej rzecz. W Polsce, osoby które w szczególny sposób przyczyniają się do upowszechniania oraz ochrony kultury otrzymują odznakę honorową: „Zasłużony Działacz Kultury”.

To właśnie kultura stanowi ważną sferę działalności człowieka, wzbogaca naszą osobowość, rozwija wrażliwość, by dzięki niej można było realizować pasje. W tym szczególnym dniu, starosta Jarosław Kołtuniak pragnie podziękować wszystkim twórcom, animatorom, działaczom oraz pracownikom instytucji kultury, dzięki którym możliwe jest urzeczywistnianie twórczych pasji, a w szczególności pracownikom Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radziejowie, Radziejowskiego Domu Kultury oraz Izby Regionalnej za aktywny udział w życiu radziejowskiej społeczności i za kultywowanie naszej lokalnej tradycji oraz przekazywanie w różnych formach bogatej historii powiatu radziejowskiego. Życzy Państwu wszelkiej pomyślności i wytrwałości w realizowaniu zawodowego powołania. Niech aktywność kulturalna będzie dla Państwa pasmem sukcesów, a wykonywane obowiązki źródłem satysfakcji i powodem do dumy.

W tym dniu należy również pamiętać o drukarzach, mających swój wkład w każdą dziedzinę kultury. Początkowo Święto Drukarza obchodzone było w ostatnią niedzielę maja, jednak z biegiem czasu przestało być świętem ruchomym.

Gminna opieka nad zabytkami

Logo Narodowego Instytutu DziedzictwaNarodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie pod nazwą „Samorząd dla Dziedzictwa”. Konkurs jest adresowany do samorządów gminnych, które mogą wykazać się modelowym opracowaniem, wdrażaniem i realizacją gminnego programu opieki nad zabytkami. 

Celem konkursu jest promocja najlepszych praktyk, służących ochronie i zachowaniu wartości dziedzictwa kulturowego oraz działań na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy w oparciu o efektywne wykorzystanie potencjału lokalnego dziedzictwa kulturowego. 

Gminne programy opieki nad zabytkami mogą być zgłaszane do konkursu w następujących kategoriach:

  1. Duże i średnie gminy miejskie (liczące co najmniej 50 tys. mieszkańców)
  2. Małe gminy miejskie (liczące poniżej 50 tys. mieszkańców)
  3. Gminy miejsko-wiejskie i wiejskie

Laureaci i gminy wyróżnione w konkursie otrzymają dyplomy oraz tablice pamiątkowe. Nagrodą główną będą filmy promujące dziedzictwo kulturowe laureatów. Dodatkowo, Narodowy Instytut Dziedzictwa przeprowadzi kampanię promocyjną, przybliżającą dokonania zwycięzców na prowadzonych przez siebie portalach internetowych i w mediach społecznościowych. 

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy przesłać na adres sekretariatu konkursu:
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Oddział Terenowy w Rzeszowie
ul. Hetmańska 15, 35-045 Rzeszów
z dopiskiem „Samorząd dla Dziedzictwa”, do 18 czerwca 2021 r.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy oraz szczegóły konkursu znajdują się na stronie: https://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=4487

Udział w konkursie jest otwarty i bezpłatny.

________________________________________________

Koordynatorem konkursu jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Projekt realizowany w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022.
Patronem konkursu jest dziennik „Rzeczpospolita”.
Partnerem konkursu jest Polska Organizacja Turystyczna.

Kolejne dwa tygodnie dodatkowego zasiłku