listopad 2021

  • Logotypy Funduszy Europejskich, flaga Polski i UE

Projekt „Usługi opiekuńcze w powiecie radziejowskim i inowrocławskim”

Przypominamy o projekcie: „Usługi opiekuńcze w powiecie radziejowskim i inowrocławskim”. Projekt skierowany jest do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym osób niepełnosprawnych) oraz opiekunów tych osób, które zamieszkują obszar powiatu radziejowskiego i inowrocławskiego. 

Szczegółowe informacje i zgłoszenia:
tel. 886 468 299, e-mail: j.wisniewska@fundacjarozwoju.org

Szerzej o projekcie pisaliśmy tutaj: Projekt „Usługi opiekuńcze w powiecie radziejowskim i inowrocławskim”.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

wstecz