październik 2021

  • Logotypy Funduszy Europejskich, flaga Polski i UE

Projekt „Usługi opiekuńcze w powiecie radziejowskim i inowrocławskim”

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w partnerstwie z gminą Kruszwica zaprasza do udziału w projekcie: „Usługi opiekuńcze w powiecie radziejowskim i inowrocławskim”. Projekt skierowany jest do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym osób niepełnosprawnych) oraz opiekunów tych osób, które zamieszkują obszar powiatu radziejowskiego i inowrocławskiego. 

W ramach projektu oferujemy pomoc osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu m.in. poprzez:

  • świadczenie usług opiekuńczych (w tym specjalistycznych usług opiekuńczych) dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w ich miejscu zamieszkania,
  • świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania,
  • pomoc w zaspokajaniu potrzeb życiowych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
  • opiekę higieniczną i pielęgnacyjną,
  • zapewnienie kontaktów z otoczeniem oraz wsparcie dla opiekunów faktycznych w formie szkoleń czy poradnictwa. 

Pomoc w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich kierowana jest w pierwszej kolejności do osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego. Dla pozostałych osób, oferujemy atrakcyjne i przystępne cenowo warunki.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia:
tel. 886 468 299, e-mail: j.wisniewska@fundacjarozwoju.org

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

wstecz