listopad 2021

Publiczna Baza Turystki

Informujemy, ze Ministerstwo Rozwoju i Technologii stworzyło publiczną platformę do promocji turystyki dostępną pod adresem: turystyka.gov.pl. Mogą Państwo do niej dołączyć i znaleźć się w ogólnopolskiej bazie sprawdzonych innych obiektów noclegowych.

System Rejestrów Publicznych w Turystyce został stworzony przede wszystkim z myślą o osobach, które chcą skorzystać z usług przedsiębiorców turystycznych. Dzięki temu narzędziu, obywatele mają możliwość rzetelnego zweryfikowania czy dany podmiot działa legalnie i posiada wymagany wpis do rejestrów.

Przekaz, dotyczący rejestracji kierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, które prowadzą ewidencję obiektów noclegowych, ale również do właścicieli obiektów noclegowych.

System Rejestrów Publicznych w Turystyce składa się z:

 • Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich (Rejestr CWOH),
 • Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (Rejestr CEOTiPUNPUT),
 • Centralnego Wykazu Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich (Rejestr CWOS),
 • Centralnego Wykazu Przewodników Górskich (Rejestr CWPG).

W zakładce Rejestr CWOH, znajdą Państwo szczegółowe informacje, dotyczące wyszukiwanego obiektu hotelarskiego - „Rejestr tabelaryczny”. Można tam sprawdzić, czy wyszukiwany obiekt realizuje płatności Polskim Bonem Turystycznym i skorzystać z opcji „Mapa obiektów”, która pozwoli wyszukać obiekty hotelarskie we wskazanej lokalizacji oraz wyświetlić informacje o wyszukiwanym obiekcie. Ponadto, mogą Państwo zmierzyć interesujące punkty na mapie i wyszukać m.in. zabytki, pomniki, itp.

O korzyściach, jakie wynikają z dołączenia do Publicznej Bazy Turystyki mówi film informacyjny: https://www.youtube.com/watch?v=L3N2QlctlKY.

____________________________________________________________________

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach II osi Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa E-administracja i otwarty rząd”, poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”, projekt pn. „Otwarte dane plus”.

Plakat

 • Kolorowy plakat informacyjny z mapą Polski i adresem www.turystyka.gov.pl
 • Logotypy Funduszy Europejskich, flaga Polski i UE

Projekt „Usługi opiekuńcze w powiecie radziejowskim i inowrocławskim”

Przypominamy o projekcie: „Usługi opiekuńcze w powiecie radziejowskim i inowrocławskim”. Projekt skierowany jest do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym osób niepełnosprawnych) oraz opiekunów tych osób, które zamieszkują obszar powiatu radziejowskiego i inowrocławskiego. 

Szczegółowe informacje i zgłoszenia:
tel. 886 468 299, e-mail: j.wisniewska@fundacjarozwoju.org

Szerzej o projekcie pisaliśmy tutaj: Projekt „Usługi opiekuńcze w powiecie radziejowskim i inowrocławskim”.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dni Honorowego Krwiodawstwa

Od 22 do 26 listopada obchodzimy Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. To dzień, w którym szczególnie promuje się oddawanie krwi oraz podkreśla się istotę dzielenia się w ten sposób życiem z innymi ludźmi.

W każdy czwarty poniedziałek miesiąca mobilny punkt poboru krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy przyjeżdża do Radziejowa, by czekać na krwiodawców. Autobus niezmiennie parkuje na parkingu starostwa powiatowego przy ul. Kościuszki 17.

Krew to najcenniejszy dar, który każdy człowiek nosi w sobie. Od grudnia 2020 roku mieszkańcy naszego powiatu oddali ponad 183,5 litra krwi. Najwięcej, bo ponad 22,5 litra ekipa „krwiobusa” pobrała w lipcu. Każdorazowo 450 ml krwi mogą oddać osoby pełnoletnie do 65. roku życia, zdrowe, które nie mają żadnych objawów infekcji, ważące nie mniej niż 50 kilogramów. Przychodząc do mobilnego punktu poboru krwi, trzeba posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem i nr PESEL. Krwiodawcy przysługuje tzw. ekwiwalent kaloryczny, składający się m.in. z 8 tabliczek czekolady. 

W tym roku mobilny punkt poboru krwi zagości przy starostwie jeszcze 22 listopada i 27 grudnia. RCKiK w Bydgoszczy serdecznie dziękuje Krwiodawcom z Radziejowa za wszystkie udane akcje i prosi o więcej, ponieważ zapotrzebowanie na krew i jej składniki stale rośnie. Wszystkie niezbędne informacje, dotyczące pobierania krwi oraz harmonogram akcji wyjazdowych i punktów stałego poboru znaleźć można pod adresem www.rckik-bydgoszcz.com.pl

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak składa życzenia wszystkim Honorowym Dawcom Krwi.

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa 
Polskiego Czerwonego Krzyża
pragnę wszystkim Honorowym Dawcom Krwi
złożyć podziękowania za poświęcenie i bezinteresowną pomoc,
będącą źródłem nadziei i życia dla tych, 
którzy tego potrzebują.

Życzę zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Niech Wasza postawa będzie wzorem do naśladowania.

Starosta Radziejowski
Jarosław Kołtuniak

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, w szczególności pracowników socjalnych. Praca osób pomagających i wspierających jest bardzo trudna. Wymaga wrażliwości, profesjonalizmu i zaangażowania, spojrzenia ogólnego i równocześnie dostrzegania pojedynczego człowieka, zmagania się z różnymi przeciwnościami losu i barierami. 

Głównym zadaniem pracownika socjalnego jest pomaganie osobom bądź całym rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Pracownik socjalny wspiera, udziela informacji i wskazówek, które pomagają w samodzielnym uporaniu się z problemem – przyczyną trudnej sytuacji życiowej (m.in. informuje o przepisach prawnych, udziela porad dotyczących możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe, dysponuje pełną informacją o przysługujących świadczeniach i dostępnych formach pomocy).

Codzienne wyzwania, z którymi spotykają się pracownicy to m.in.: niepełnosprawność, pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, bezdomność, bezrobocie i uzależnienia. Praca mimo że jest ciężka, to daje ogromną satysfakcję osobistą i zawodową, szczególnie kiedy trud włożony w pracę przynosi oczekiwaną zmianę.

Święto jest obchodzone na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r., corocznie 21 listopada.

Z okazji 
Dnia Pracownika Socjalnego 

wszystkim osobom o wielkim sercu, które wypełniają służbę społeczną 
i niosą pomoc potrzebującym mieszkańcom naszego powiatu
składam wyrazy ogromnego uznania za wysiłek, poświęcenie i zaangażowanie.

Przekazuję najserdeczniejsze życzenia pomyślności oraz optymizmu.
Życzę również wytrwałości w pełnieniu swoich obowiązków
i satysfakcji z wykonywanej pracy,
a także wiele sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

Niech wdzięczność osób, którym Państwo pomagacie 
będzie motywacją do dalszej pracy.

Starosta Radziejowski
Jarosław Kołtuniak

 • Życzenia starosty radziejowskiego z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

30 listopada mija termin na złożenie wniosków o 300 plus 

Większość rodziców i opiekunów złożyła już wnioski o wyprawkę szkolną w ramach programu "Dobry start". Ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, powinni się pospieszyć. Termin na złożenie wniosku o 300 plus upływa 30 listopada. 

W tym roku wnioski o świadczenie można złożyć wyłącznie przez internet – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia wypłacane są bezgotówkowo na rachunek bankowy opiekunów – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Zainteresowanie programem „Dobry Start” jest duże. Większość osób złożyła już wniosek. W województwie kujawsko-pomorskim wpłynęło ponad 168,8 tys. wniosków o świadczenie 300 plus.  Do tej pory w regionie wypłacono ponad 233 tys. świadczeń na kwotę 69,9 mln zł. W całym kraju w ramach programu "Dobry Start" przekazano prawie 1,3 mld zł na 4,3 mln dzieci.  

Świadczenie z programu Dobry Start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.

Każda osoba, która złoży wniosek o świadczenie z programu "Dobry Start", także przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia, znajdzie wszystkie informacje na temat tego wniosku i jego obsługi na portalu PUE ZUS. Jest tam widoczny status obsługi wniosku, jak również szczegółowe informacje o świadczeniu. Na Platformie Usług Elektronicznych znajduje się też cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie. Może to być wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, czy decyzja odmawiająca przyznania świadczenia - wyjaśnia rzeczniczka.

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

ZUS zachęca do korzystania z  Platformy Usług Elektronicznych 

Coraz więcej osób korzysta z Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Już prawie 9 mln osób ma konto na PUE ZUS. Tych, którzy jeszcze nie mają takiego konta, ZUS zachęca do założenia.

Z Platformy Usług Elektronicznych korzystają zarówno przedsiębiorcy, lekarze, osoby pracujące, jak i emeryci czy renciści. Z każdym dniem użytkowników platformy przybywa. To wygodny i łatwy kontakt z ZUS. Mając swój profil na PUE ZUS możemy większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi załatwić bez wychodzenia z domu. Możemy np. zarezerwować wizytę w wybranej placówce ZUS, uzyskać informacje o swoich ubezpieczeniach, świadczeniach czy zwolnieniach lekarskich. Przez PUE ZUS możemy także wysłać elektroniczne wnioski i otrzymywać na nie odpowiedzi. Seniorzy tą drogą mogą np. złożyć wniosek o zmianę sposobu wypłaty świadczenia z adresu na rachunek bankowy – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

PUE pozwala również na bieżące sprawdzanie pracodawcy w zakresie zgłoszenia nas do ubezpieczeń i kontrolowania wysokości opłacanych składek. Na PUE sprawdzimy, czy członkowie rodziny zostali prawidłowo zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego, a także obliczymy w kalkulatorze emerytalnym prognozowaną emeryturę – dodaje rzeczniczka.

Poprzez PUE ZUS rodzice mogą także złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+, a także wniosek o świadczenia z programu „Dobry Start”. ZUS przypomina, że 30 listopada mija termin na składanie wniosków o 300 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów. Wniosek o świadczenie można złożyć wyłącznie elektronicznie. 

Konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS jest także niezbędne, aby aktywować bon turystyczny.

Osoby, które nie mają jeszcze konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, mogą je założyć przez internet- za pomocą profilu zaufanego ePUAP, bankowości elektronicznej czy w trakcie e-wizyty, czyli wideorozmowy z pracownikiem ZUS. Mogą również założyć konto tradycyjnie w placówce Zakładu.

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

XXVI Sesja Rady Powiatu Radziejowskiego

W środę, 24 listopada 2021 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie odbędzie się XXVI Sesja Rady Powiatu Radziejowskiego VI kadencji. Przedstawiamy porządek nadchodzących obrad.

Porządek obrad

 1. Sprawy organizacyjne:
  a) otwarcie posiedzenia i powitanie,
  b) ustalenie quorum,
  c) przyjęcie porządku obrad,
  d) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.
 3. Zapytania i uwagi.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących z prac komisji.
 5. Informacja o realizacji zadań oświatowych Powiatu radziejowskiego za rok szkolny 2020/2021.
 6. Ocena stanu dróg powiatowych.
 7. Przerwa.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wysokości oraz zasad ustalania diet przysługujących radnym,
  b) ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Starosty Radziejowskiego,
  c) zmiany uchwały w sprawie wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku,
  d) uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Powiatu Radziejowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”,
  e) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Radziejowskim na lata 2021 – 2030,
  f) przyjęcia „Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia 
  i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Radziejowskim na lata 2021-2025”
  g) ustalenia na 2022 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu,
  h) upoważnienia Zarządu Powiatu do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową,
  i) zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021 rok, 
  j) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2021 – 2028.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie sesji. 
 • Dwugłowy gryf na żółtym tle w herbie powiatu radziejowskiego

Basen znowu za 2 zł!

Starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak podpisał porozumienie z wójtem Wierzbinka Pawłem Szczepankiewiczem w sprawie promocyjnego korzystania z krytej pływalni „Plusk” w Radziejowie przez młodzież, mieszkającą w gminie Wierzbinek.

Usługa polega na udostępnieniu basenu młodzieży do 13 roku życia. Osoby te płacą w kasie pływalni 2 zł, co uprawnia ich do jednorazowego korzystania z pływalni przez godzinę. By skorzystać z promocji konieczne jest okazanie legitymacji szkolnej lub innego dokumentu, stwierdzającego tożsamość. Porozumienie trwa od 4 listopada do 29 grudnia br. Zachęcamy do korzystania z promocji!

 • Dwóch mężczyzn w garniturach, podających sobie ręce

Webinarium na Black Friday

Już za kilka dni gorączka zakupów sięgnie zenitu podczas Black Friday – dnia wyprzedaży. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaprasza na webinarium „Vademecum Zakupoholika”. Kierowane jest ono do wszystkich konsumentów.

Pułapki czy okazje? Jak kupować mądrze? Na co zwrócić uwagę podczas wyprzedaży? Jak zweryfikować e-sklep? Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci UOKiK, ECK oraz Powiatowa Rzeczniczka Konsumentów w Białej Podlaskiej.

Webinarium odbędzie się w piątek, 26 listopada o godzinie 10:00. Transmisja na kanale UOKiK na YouTube.

Co roku do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów trafiają skargi dotyczące promocji, wyprzedaży i specjalnych okazji. W zgłoszeniach najczęściej pojawia się problem żonglowania cenami. Przedsiębiorcy podnoszą je tuż przed wyprzedażą po to, żeby po ich obniżce rabat wydawał się niezwykle atrakcyjny – tego typu działania mogą stanowić naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Aby nie dać się nabrać na fikcyjną promocję, warto wcześniej zrobić rozeznanie cenowe artykułów, które chcemy kupić podczas Black Friday. Wówczas możemy ocenić, czy cena po rabacie jest faktycznie niższa od tej przed przeceną.

Cena promocyjna czy regularna – takie same prawa
Sprzedawcy oraz konsumenci powinni mieć świadomość, że towary przecenione – tak jak wszystkie inne - podlegają reklamacji, jeśli okażą się wadliwe. Składamy ją w ramach rękojmi u sprzedawcy - najlepiej na piśmie. Gdy do produktu dołączona jest gwarancja, wtedy możemy zgłosić reklamację gwarantowi (najczęściej jest to producent lub dystrybutor towaru). Prawo wyboru między obiema możliwościami należy do nas. Warto pamiętać, że jeśli powodem obniżenia ceny jest wada towaru, o której wiedzieliśmy podczas zakupu, nie możemy jej reklamować u sprzedawcy.

Zanim zdecydujemy się na skorzystanie z oferty promocyjnej, sprawdźmy, czy rzeczywiście jest ona dla nas najkorzystniejsza. Może się bowiem okazać, że ten sam towar w innym sklepie kosztuje mniej.

Jeśli kupujemy w sklepie stacjonarnym, pamiętajmy, że zwrot pełnowartościowego towaru zależy tylko od dobrej woli sprzedawcy. Dlatego warto dobrze przemyśleć zakup i nie działać pod wpływem chwilowego impulsu wywołanego obniżką ceny. Przed transakcją zapytajmy sprzedawcę, jaka jest polityka sklepu w tym zakresie – czy zwroty są możliwe, a jeśli tak, to w jakim terminie i na jakich zasadach. Natomiast przy zakupach przez internet mamy ustawowe prawo do namysłu – w ciągu 14 dni od otrzymania produktu możemy odstąpić od umowy bez podawania powodów. Po odesłaniu zakupów otrzymamy zwrot pieniędzy, niezależnie od tego, czy zrobiliśmy je po promocyjnej cenie czy po regularnej.

Bezpieczne kupowanie w sieci
Korzystając z e-sklepów pamiętajmy o sprawdzeniu wiarygodności sprzedawcy. Swoją przygodę z nieznaną nam witryną warto rozpocząć od znalezienia na stronie sklepu danych rejestracyjnych przedsiębiorcy, adresu oraz danych do kontaktu. Sprzedawca ma obowiązek je udostępniać. Wątpliwości wśród kupujących powinny wzbudzić literówki, błędy gramatyczne czy nieestetyczny wygląd strony. Namawiamy do sprawdzania, czy sklep posiada certyfikat SSL. Zwracamy uwagę na symbol zamkniętej kłódki znajdującej się przed adresem strony internetowej, a także na prefiks https://. Pamiętajmy o zdrowym rozsądku podczas wybierania metod płatności. Sugerujemy unikanie przelewów ekspresowych oraz przelewania pieniędzy na prywatne konta bankowe sprzedającego.
Kupując poza granicami kraju, warto pamiętać, że sklep prowadzący działalność na terenie UE powinien informować o prawach konsumenta: prawie do reklamacji i odstąpienia od umowy. W razie wątpliwości sprawdź e-sklep w internetowej bazie przedsiębiorców. W Polsce możesz skorzystać z CEIDG lub KRS. Inne kraje UE również udostępniają internetowe bazy - ich zestawienie przygotowało Europejskie Centrum Konsumenckie.

_________________________________________

W powiecie radziejowskim porad i pomocy konsumenckiej udziela powiatowy rzecznik praw konsumenta. 

Rzecznik przyjmuje osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 w pokoju nr 6 (parter) pod adresem:

Starostwo Powiatowe w Radziejowie 
ul. Kościuszki 17
88-200 Radziejów
tel./fax: 54 285 30 18, wew. 128 
e-mail: rzecznik@radziejow.pl 

"Czym jest wolność, wie ten, kto ją stracił..."

W czwartek, 11 listopada odbyły się powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości. Miały one oficjalny charakter. Dzień ten upamiętnia wydarzenie z 1918 r. - przekazanie przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu.

W tym roku obchodziliśmy 103. rocznicę odzyskania przez Polskę suwerenności. Powiatowe obchody rozpoczęła msza święta w kościele farnym w Radziejowie. Przewodniczył jej ks. proboszcz Ireneusz Mrowicki, który w swoim kazaniu nawiązywał do patriotyzmu. Podczas homilii przywołał słowa Ernesta Brylla: „Ojczyzna nie jest miejscem samotnym. To jest miejsce, gdzie musimy być razem”. Po mszy uczestnicy powiatowego święta przemaszerowali na radziejowski rynek przed pomnik Chwały Oręża Polskiego.

Oficjalną część na rynku rozpoczął meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości złożony przez dowódcę uroczystości Krzysztofa Rosińskiego. Poczet flagowy wciągnął na maszt flagę państwową przy jednoczesnym odśpiewaniu przez zgromadzonych „Mazurku Dąbrowskiego”. Następnie, tradycyjnie głos zabrał starosta radziejowski. W swoim przemówieniu podkreślił, że po raz kolejny spotykamy się na uroczystości poświęconej Ojczyźnie i Wolności. - 11 listopada to symbol miłości Ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i symbol zwycięstwa.  Przed chwilą odśpiewaliśmy hymn państwowy, z dumą kadeci jednej ze szkół wciągnęli flagę państwową na maszt. Oddając szacunek symbolom narodowym, oddajemy go wszystkim Polakom, którzy odeszli i tym, którzy żyją obecnie (…). Przywołał też słowa poety: - Czym jest wolność?…. wie ten….. kto ją stracił./ Ten, kto przeżył niewolę i śmierć widział braci. Wolność – zwykle krzyżami się mierzy/ Bohater narodowy Polski  walczył o wolność naszą .. i waszą,  moją… i  twoją.

Tradycyjnie, ostatnim punktem uroczystości było złożenie kwiatów przed pomnikiem przez przybyłe delegacje.  Nie zabrakło przedstawicieli starostwa. Wystąpili w niej: skarbnik Urszula Miętkiewicz, członek zarządu powiatu Irena Matuszak, starosta Jarosław Kołtuniak oraz wicestarosta Grzegorz Piasecki. Radziejowskie uroczystości poprowadziła sekretarz naszego powiatu Małgorzata Chłodzińska. Uświetniły je pododdziały kadetów z powiatowych klas mundurowych Zespołu Szkół Mechanicznych i Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce, a część artystyczną przygotowali uczniowie z Zespołu Szkół i Placówek. Jak co roku, obecna na uroczystości była także orkiestra ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Radziejowie.

 • Stojący na rynku pomnik, przed nim biało-czerwone kwiaty
 • Mężczyzna w mundurze, stojący na baczność, w tle sztandary
 • Troje ludzi, stojących ze sztandarem, w tle policjant
 • Grupa ludzi w maseczkach, siedząca w maskach
 • Grupa ludzi, maszerująca w mundurach
 • Troje ludzi, maszerujących w szeregu ze sztandarem
 • Grupa ludzi, maszerująca w mundurach
 • Grupa ludzi, maszerująca w mundurach
 • Maszerująca z biało-czerwonymi kwiatami grupa ludzi
 • Grupa ludzi, maszerująca z instrumentami
 • Grupa ludzi w odświętnych strojach, stojąca pod namiotem
 • Mężczyzna w mundurze składa meldunek mężczyźnie w garniturze
 • Poczet flagowy wciąga flagę na maszt
 • Śpiewająca kobieta ubrana na czarno
 • Poczty sztandarowe, stojące w szeregu
 • Grupa ludzi w mundurach, stojąca przed pomnikiem
 • Grupa ludzi, stojąca z biało-czerwonymi kwiatami
 • Mężczyzna w płaszczu, mówiący do mikrofonu
 • Czworo ludzi w odświętnych strojach, jeden z mężczyzn trzyma kwiaty
 • Trzech mężczyzn w galowych strażackich mundurach
 • Dwie idące kobiety, jedna trzyma kwiaty
 • Dwie kobiety i mężczyzna, niosący biało-czerwone kwiaty
 • Kobieta w mundurze, niosąca kwiaty, z tyłu kobieta i mężczyzna
 • Kobieta w mundurze z kwiatami, w tle para w kujawskich strojach
 • Dwóch mężczyzn w mundurach z biało-czerwonymi kwiatami
 • Dwóch mężczyzn, trzy kobiety, jedna trzyma kwiaty, stoją w szeregu
 • Trzech mężczyzn w mundurach, oddających salwę honorową poległym

Powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych

Informujemy, że Zarząd Powiatu Radziejowskiego 9 listopada podjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu ,,Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2021-2030” oraz skierował go do konsultacji. Projekt dostępny jest poniżej.

X-lecie radziejowskiego oddziału Uniwersytetu Trzeciego Wieku

W czwartek, 4 listopada, starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak uczestniczył w jubileuszu X-lecia Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Oddział w Radziejowie. Jednocześnie sprawował on nad wydarzeniem patronat honorowy. Uroczystość odbyła się w auli Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego. 

Z powodu pandemii, wydarzenie miało roczne opóźnienie, jednak nie przeszkodziło to seniorom w świętowaniu jubileuszu. O 14:00 rozpoczęto oficjalną część uroczystości. Prowadzący galę: przewodniczący rady słuchaczy radziejowskiego uniwersytetu Jan Jaworski wraz z Wandą Wiatrowską powitali zaproszonych gości. Po czym prezes przedstawił rys historyczny radziejowskiego oddziału, przedstawił jego działanie i opowiedział kilka epizodów z funkcjonowania. Na uwagę zasługuje fakt, że działania radziejowskiego UTW są tak bogate, że oddział posiada aż pięć kronik. Jaworski dziękował również wszystkim, którzy na przestrzeni lat pomagali radziejowskim seniorom w realizacji ich przedsięwzięć. – Bardzo sobie cenimy pomoc i współpracę ze starostwem powiatowym (…) oraz z innymi samorządami, które wspierają nas jak mogą. Cenimy też współpracę z instytucjami kulturalno-oświatowymi: szkołami średnimi, szkołą muzyczną i biblioteką na czele z dyrektorami. Mamy nadzieję, że współpraca ta będzie się dalej pomyślnie układała.

Podczas uroczystości, seniorzy wyróżnili wiele osób, wspierających ich w różnych działaniach i przedsięwzięciach, zaproszonych gości i patronów honorowych uroczystości. Podziękowania otrzymali również osoby indywidualne i instytucje, wspierające działalność radziejowskiego oddziału. W trakcie imprezy czas gościom umiliła grupa kabaretowa naszego UTW „Co Wy Na To?”, oraz chór „Largo”, działający przy Klasztorze Ojców Franciszkanów w Radziejowie.

Wśród zaproszonych gości, oprócz starosty byli m.in.: Aneta Jędrzejewska, członek zarządu, reprezentująca marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego, były starosta Marian Zieliński oraz Stanisław Kunikowski i Jerzy Nowacki. Na jubileuszu pojawili się również: Marek Szuszman - wójt gminy Radziejów, Sławomir Bogucki - burmistrz miasta i gminy Piotrków Kujawski, Sławomir Bykowski - burmistrz Radziejowa, dyrektorzy szkół powiatowych: Lila Filutowska, Jacek Malinowski, Grzegorz Sobczak, Błażej Bartczak oraz dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej – Danuta Wielgosz. Wszyscy serdecznie gratulowali naszym seniorom, a także życzyli kolejnych jubileuszy. – Każdy jubileusz skłania do refleksji i zadumy oraz do spojrzenia wstecz na ludzi, którzy tworzyli uniwersytet przez te 10 lat (…) To piękna, bogata historia tego, co Państwo zrobiliście. Mnie w głowie utkwiło 5 zapisanych ksiąg, kronik. Jako historyk, mogę powiedzieć, że to bardzo dużo. Życzę Wam kolejnych kart historii zapisanych w kronikach, bo macie na pewno już pomysł na swoją przyszłość, na to, co będziecie robili do kolejnego pięknego jubileuszu. Wszystkiego najlepszego, gratuluję i dziękuję za zaproszenie - powiedział Jarosław Kołtuniak.

Starostwo Powiatowe w Radziejowie życzy radziejowskiemu oddziałowi KDUTW wszelkiej pomyślności, dalszej satysfakcji i zadowolenia z realizacji zamierzonych przedsięwzięć. Oby nadchodzący czas był nadal okresem spełniania życiowych pasji i marzeń.

* Oddział KDUTW w Radziejowie powstał z inicjatywy ówczesnego prezesa Włocławskiego Towarzystwa Naukowego dra Marka Szuszmana. Pomysł został wsparty przez rektora Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, profesora dra hab. Stanisława Kunikowskiego, byłego starostę radziejowskiego Mariana Zielińskiego oraz przewodniczącego Rady Słuchaczy KDUTW we Włocławku Jerzego Nowackiego.

 • Śpiewająca, odświętnie ubrana grupa osób przy stołach
 • Śpiewająca, odświętnie ubrana grupa osób przy stołach
 • Odświętnie ubrane kobiety na scenie
 • Dwóch mężczyzn w garniturach, podających sobie rękę
 • Odświętnie ubrana grupa osób z nagrodami na scenie
 • Dwóch mężczyzn w garniturach, podających sobie rękę
 • Odświętnie ubrana grupa osób z nagrodami na scenie
 • Mężczyzna w garniturze z mikrofonem i oprawionymi w ramkę podziękowaniami
 • Trzech mężczyzn w garniturach na scenie
 • Trzech mężczyzn w garniturach na scenie, jeden trzyma bukiet kwiatów
 • Śpiewający chór i odwrócona tyłem dyrygentka
 • Odświętnie ubrana grupa osób z nagrodami na scenie

Zaproszenie - 11 listopada

Biało-czerwona flaga na tle niebieskiego niebaStarosta radziejowski Jarosław Kołtuniak zaprasza na uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości, które odbędą się w czwartek,11 listopada w Radziejowie. Powiatowe upamiętnienie odzyskania suwerenności przez Polskę rozpocznie msza święta w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny o godz. 10:30.  

Program uroczystości:

 • godz. 10:15 – Zbiórka pocztów sztandarowych przed Kościołem pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
 • godz.10:30 – Msza Święta w intencji Ojczyzny
 • godz. 11:15 – Uroczysty przemarsz uczestników przed pomnik „Chwały Oręża Polskiego” na radziejowskim rynku
 • godz. 11:30 – Przemówienie okolicznościowe Starosty Radziejowskiego
 • godz. 11:45 – Uroczystości, upamiętniające odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz złożenie kwiatów przed pomnikiem przez przybyłe delegacje

W 1918 roku Polska po 123 latach zaborów (1795-1918) odzyskała niepodległość. W tym roku będziemy obchodzić 103. rocznicę tego wydarzenia. Pamiętajmy, by wyrazić swoją pamięć o bohaterach, którzy przez wiele lat walczyli i oddawali życie w imię wolności i suwerenności naszego kraju. 11 listopada wywieśmy więc flagę Rzeczypospolitej Polskiej przed swoimi domami oraz odśpiewajmy "Mazurka Dąbrowskiego".

Seniorzy polubili e-wizyty

Już ponad 116 tysięcy osób skorzystało z wideorozmowy z ekspertem ZUS w ciągu roku. Zainteresowanie tą formą usługi stale rośnie. W województwie kujawsko-pomorskim na taki kontakt zdecydowało się 6 tysięcy klientów. Najwięcej e-wizyt dotyczy spraw związanych z emeryturami oraz rentami.

E-wizyta to wideospotkanie z ekspertem ZUS, które umożliwia załatwienie większości spraw w  urzędzie bez konieczności wychodzenia z domu. To bezpieczna i wygodna forma kontaktu szczególnie w czasie pandemii koronawirusa. Umawianie wideorozmowy jest bardzo proste, wystarczy wejść na stronę www.zus.pl i odszukać zakładkę e-wizyta, a następnie kliknąć link „Umów się na e-wizytę”. Można samemu wybrać dogodny termin i godzinę wizyty.  Wystarczy mieć dostęp do internetu, smartfon, tablet lub komputer z kamerką. W e-wizycie może też wziąć udział opiekun faktyczny lub prawny. - Z e-wizyty mogą również skorzystać osoby niesłyszące i niedowidzące, a także osoby z polskim i zagranicznym stażem pracy, które chcą uzyskać informacje na temat emerytur i rent międzynarodowych – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Seniorzy niemal tak często korzystają z wirtualnych spotkań z pracownikami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  jak przedsiębiorcy i pracownicy. W województwie kujawsko-pomorskim największą popularnością cieszą się tematy e-wizyt dotyczące emerytur i rent, prowadzeniem firmy, wypłatą zasiłków czy potwierdzeniem profilu PUE. - Od października ubiegłego roku spotkanie online odbyło blisko 6 tys. osób w naszym regionie. Liczba umówionych wizyt jest zdecydowanie większa, jednak 27 proc. zarezerwowanych spotkań nie doszło do skutku, ponieważ klienci nie nawiązali kontaktu z naszym ekspertem, ani nie odwołali e-wizyty – dodaje rzeczniczka.

Pamiętajmy, że w każdej chwili klient umówioną e-wizytę może odwołać. Wystarczy kliknąć link „Zrezygnuj z e-wizyty”, który znajduje się w wiadomości potwierdzającej rejestrację. Dzięki unieważnieniu e-wizyty na taką rozmowę będzie mógł umówić się ktoś inny, kto potrzebuje informacji czy porady eksperta ZUS – mówi Krystyna Michałek.

Osoby, które chciałyby na miejscu w placówce porozmawiać z ekspertem ZUS, nie muszą czekać w kolejce, mogą takie spotkanie wcześniej umówić przez internet na Platformie Usług Elektronicznych ZUS lub telefonicznie. Aby umówić wizytę przez telefon w jednej z placówek Oddziału ZUS w Bydgoszczy, należy zadzwonić pod numer 52 34 18 126 (dotyczy to palcówek ZUS w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Nakle, Świeciu, Tucholi, Żninie oraz Sępólnie Krajeńskim). Rezerwacja wizyt w placówkach Oddziału ZUS w Toruniu odbywa się pod numerem 54 230 73 76 (dotyczy placówek ZUS w Toruniu, Włocławku, Grudziądzu, Lipnie, Aleksandrowie Kujawskim, Brodnicy, Rypinie oraz Golubiu-Dobrzyniu).

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Konkurs na ulubioną trasę rowerową

Jesteś entuzjastą/ką wycieczek rowerowych? Masz ulubione trasy na weekend i urlop? A może do pracy jeździsz rowerem? Jeśli tak - weź udział w konkursie i podziel się z nami swoją ulubioną trasą rowerową!

To już druga edycja konkursu rowerowego organizowanego przez serwis transportowy Clicktrans. Wyniki pierwszej edycji znajdziesz tutaj. Pandemia wielu z nas zachęciła do eksplorowania najbliższej okolicy i poznawania uroków własnego regionu zamiast dalekich krajów. Podziel się ulubioną trasą rowerową odkrytą w regionie - może dzięki Tobie odkryją ją też inni!

NAGRODY:
I miejsce: 500 zł
II miejsce: 300 zł
III miejsce: 200 zł

Jak wziąć udział w konkursie?

 1. Do udziału zapraszamy mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego.
 2. Stwórz pracę na temat „Twoja ulubiona trasa rowerowa w woj. kujawsko-pomorskim”, dołącz do niej zdjęcia i/lub wideo własnego autorstwa.
 3. Prezentowana przez Ciebie trasa powinna znajdować się w większości w woj. kujawsko-pomorskim. Nie musi być oficjalnie wyznaczonym szlakiem rowerowym - liczymy na odkrycie również mniej znanych zakątków województwa ;)
 4. Prześlij pracę wraz z wypełnionym i odręcznie podpisanym formularzem zgłoszeniowym na adres: konkurs@clicktrans.pl.
 5. Oceniamy nie samą trasę, ale również atrakcyjność jej przedstawienia.

Więcej informacji (w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy) znajdziesz na stronie konkursu: https://clicktrans.pl/info/konkurs-rowerowy-kujawsko-pomorskie-2-edycja 

Na zgłoszenia czekamy do 26 listopada 2021 roku!
Serdecznie zapraszamy!

Darz Bór! - uroczystość z okazji święta św. Huberta

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego we Włocławku jest organizatorem  „Uroczystej Hubertowskiej Mszy Świętej"  i "Koncertu Muzyki Patriotycznej i Myśliwskiej" z okazji święta niepodległości i patrona myśliwych - św. Huberta. Serdecznie zapraszamy.

Generalny Wikariusz Diecezji Włocławskiej ks. prał. dr hab. Wojciech Frątczak, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego, Prezydent Miasta Włocławek, najstarsze Koło Łowieckie w okręgu włocławskim PZŁ „Kujawskie Towarzystwo Racjonalnego Łowiectwa” we Włocławku i Koło Łowieckie „Polskie Diany” w Lubieniu Kujawskim uprzejmie zapraszają na uroczystą hubertowską mszę świętą i koncert koncert muzyki patriotycznej i myśliwskiej z okazji Święta Niepodległości Polski i Patrona Myśliwych, Leśników i Jeźdźców - Świętego Huberta. Uroczystości odbędą się 7 listopada (niedziela) 2021 roku o godz. 15:00 w Bazylice Katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Włocławku przy Placu Kopernika 7.

Program uroczystości:

15:00-16:00 - Uroczysta Hubertowska Msza Święta

16:10-17:10 - Uroczysty Koncert Pieśni Patriotycznej i Myśliwskiej

17:10-17:40 - poczęstunek zupą gulaszową z dziczyzny - jako darem pól i lasów (na placu przed katedrą)

Oprawę muzyczną mszy hubertowskiej, a także koncert pieśni patriotycznej i myśliwskiej wykona Zespół Reprezentacyjny Muzyki Myśliwskiej Polskiego Związku Łowieckiego pod kierownictwem wirtuoza trąbki Mieczysława Leśniczaka, wspólnie ze wspaniałą solistką scen operowych Joanną Szynkowską vel Sęk - sopran.


Koncert dedykowany jest dla społeczeństwa Włocławka i okolic przez myśliwych Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej z okazji 103 rocznicy odzyskania niepodległości Polski i 98 lat działalności Polskiego Związku Łowieckiego.