grudzień 2021

Szczęśliwego Nowego Roku!

Zbliża się nowy – 2022 rok. Z tej okazji starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak w imieniu własnym, rady powiatu, pracowników Starostwa Powiatowego w Radziejowie oraz jednostek organizacyjnych przekazuje wszystkim gościom i mieszkańcom powiatu radziejowskiego najlepsze życzenia.

Z okazji nadchodzącego Nowego Roku
życzę wszystkim Mieszkańcom i Gościom powiatu radziejowskiego
zdrowia, wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów.

Nowy Rok to bardzo często czas na zmiany, nowe pomysły i trudne wybory. 
Życzę, by były to tylko zmiany na lepsze oraz, by wszystkie podjęte decyzje
pomagały Państwu cały czas iść do przodu i zamieniały się w sukcesy.

Niech wiara i optymizm pomogą w realizacji wszystkich planów,
a każde nowe wyzwanie niech przynosi Państwu wiele satysfakcji.

Szczęśliwego Nowego Roku!


Starosta Radziejowski 
Jarosław Kołtuniak

 • Tekst życzeń noworocznych od starosty Jarosława Kołtuniaka

Zwolnienie ze składek i postojowe dla określonych branż 

Zielony napis ZUS na białym tle17 stycznia rusza kolejna odsłona Tarczy antykryzysowej. Przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli uzyskać zwolnienie z opłacania składki za grudzień 2021 r. i otrzymać do sześciu świadczeń postojowych. Wnioski będzie można złożyć wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

O zwolnienie z opłacania składki za grudzień 2021 r. będą mogli wystąpić przedsiębiorcy, którzy byli zgłoszeni jako płatnik składek przed listopadem 2020 roku i na 31 marca 2021 roku ich przeważający rodzaj działalności był oznaczony kodem PKD:

 • 56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje),
 • 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
 • 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Wniosek o zwolnienie składki za grudzień (RDZ-B7) będzie można składać od 17 stycznia do 28 lutego 2022 r. tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. - Do 28 lutego przedsiębiorca, aby skorzystać ze zwolnienia, będzie musiał również przekazać dokumenty rozliczeniowe za grudzień 2021 r. chyba że jest zwolniony z obowiązku ich składania – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Dla kogo świadczenie postojowe?
Przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli otrzymać świadczenie postojowe maksymalnie sześć razy. Świadczenie będzie wynosić 2 080 zł albo 1 300 zł. Wniosek o to świadczenie (RSP-DD7 ) mogą złożyć najwcześniej 17 stycznia 2022 r. a najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Świadczenie postojowe sześciokrotnie mogą otrzymać podmioty oznaczone kodami PKD: 56.30.Z, 93.29.A, 93.29.Z. Co ważne, jeżeli przedsiębiorca złożył wniosek RSP-DD7 i otrzymał świadczenie postojowe już wcześniej, to teraz liczba świadczeń postojowych, o które może wystąpić, zostanie pomniejszona.

Warunkiem uzyskania zwolnienia z opłacania składki za grudzień czy otrzymania świadczenia postojowego jest m.in. spadek przychodu o co najmniej 40 proc. Należy porównać sytuację w jednym z dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku do ZUS z poprzednim miesiącem lub analogicznym miesiącem poprzedniego roku albo z lutym 2020 r., albo z wrześniem 2020 r.

Lista branż oraz warunki, jakie należy spełnić, by otrzymać pomoc w ramach najnowszej Tarczy antykryzysowej, dostępna jest na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl). Tam też umieszczona jest instrukcja, jak wypełnić i złożyć wniosek o wsparcie bezpośrednio przez Platformę Usług Elektronicznych czy poprzez PUE ze pośrednictwem gov.pl.

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Wesołych Świąt!

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji publikujemy życzenia od starosty radziejowskiego Jarosława Kołtuniaka i przewodniczącej rady powiatu Sylwii Kubiak dla wszystkich mieszkańców i gości powiatu radziejowskiego.


I pomyśl, jakie to dziwne,
że Bóg miał lata dziecinne,
matkę, osiołka, Betlejem.
Jan Twardowski

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia śpieszymy z najlepszymi życzeniami
dla Mieszkańców i Gości powiatu radziejowskiego.
Składamy życzenia zdrowia i pogody ducha.
By nadchodzący czas był okresem pojednania i spokoju.
Niech pod świąteczną choinką znajdzie się szczęście, życzliwość i wzajemne zrozumienie.
Wyrażamy nadzieję, że przy wigilijnym stole nikt nie pozostanie samotny i opuszczony,
a świąteczny czas będzie spędzony w atmosferze radości i miłości.
W Nowym Roku życzymy wszelkiej pomyślności, sukcesów i spełnienia najskrytszych marzeń
oraz energii do tworzenia i realizacji nowych pomysłów.

Starosta Radziejowski
Jarosław Kołtuniak

Przewodnicząca Rady Powiatu Radziejowskiego
Sylwia Kubiak

 • Tekst życzeń bożonarodzeniowych na kolorowym tle

Hej kolęda, kolęda!

W środę, 22 grudnia starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak gościł na jasełkach w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radziejowie. Uczniowie przygotowali wyjątkowe przedstawienie. 

Co roku podopieczni SOSW zapraszają na bożonarodzeniową inscenizację. Oprócz starosty, na przedstawieniu gościli m.in. burmistrz Radziejowa Sławomir Bykowski i dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Grzegorz Sobczak. Jasełka opowiadały historię narodzenia Jezusa w retrospekcji – Maryja i nastoletni Jezus prowadzili rozmowę o Bożym Narodzeniu. Uczniowie mieli piękne przebrania. Byli trzej królowie, anioły, pasterze, a nawet owieczki. Nie zabrakło śpiewu kolęd i pastorałek. Na zakończenie starosta życzył podopiecznym naszego SOSW zdrowych i pogodnych świąt, spełnienia najskrytszych marzeń oraz bogatego Mikołaja, którego dzwonki było słychać zaraz po zakończonym przedstawieniu…

Zapis wideo z jasełek dostępny jest na Facebooku ośrodka – SOSW Radziejów.

 • Dzieci, przebrane za postacie z historii narodzenia Jezusa
 • Dzieci, przebrane za postacie z historii narodzenia Jezusa
 • Dzieci, przebrane za postacie z historii narodzenia Jezusa
 • Dzieci, przebrane za postacie z historii narodzenia Jezusa
 • Uczennica przebrana za Maryję
 • Dzieci, przebrane za postacie z historii narodzenia Jezusa
 • Dzieci, przebrane za postacie z historii narodzenia Jezusa
 • Dzieci, przebrane za postacie z historii narodzenia Jezusa
 • Starosta radziejowski składa życzenia uczniom ośrodka
 • Grupowe zdjęcie dzieci ze starostą radizejowskim i dyrektorem szkoły
 • Chłopiec na wózku przytula się do świętego Mikołaja
 • Chłopiec i święty Mikołaj
 • Dzieci, przebrane za postacie z historii narodzenia Jezusa
 • Chłopiec i święty Mikołaj
 • Dziewczynka i święty Mikołaj z prezentem
 • Dzieci ze świętym Mikołajem

Pobierasz podwójne świadczenie - złóż wniosek do ZUS, by nie zwracać podatku

Do 31 grudnia osoby, które otrzymują równocześnie emeryturę z ZUS i KRUS, czy osoby samotnie wychowujące małoletnie dziecko, osiągające dochody z pracy i z renty rodzinnej, powinny złożyć wniosek o niestosowanie kwoty zmniejszającej podatek przy emeryturze czy rencie. Jest to niezbędne, by w rozliczeniu podatku za 2022 rok nie powstała niedopłata podatku w kwocie do 5100 zł.

Każdy organ rentowy, w tym ZUS z urzędu obniża zaliczkę na podatek o kwotę zmniejszenia. Podatnikowi przysługuje 12 takich ulg w roku, czyli po 425 zł miesięcznie, maksymalnie 5100 zł za 12 miesięcy. W sytuacji gdy senior pobiera jednocześnie emeryturę z ZUS i KRUS i nie złoży w jednej z instytucji wniosku o niestosowanie kwoty zmniejszającej podatek, to przy rozliczeniu rocznym powstanie niedopłata podatku w kwocie do 5100 zł, którą trzeba będzie zwrócić do Urzędu Skarbowego. - Aby tego uniknąć, warto złożyć w jednej instytucji albo ZUS (druk EPD-18), albo KRUS wniosek o niestosowanie kwoty zmniejszającej podatek. Wówczas przy jednym świadczeniu nie będzie stosowana ulga, świadczenie będzie co prawda niższe o 425 zł, ale nie trzeba będzie zwracać pieniędzy do Urzędu Skarbowego – tłumaczy Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

- Analogiczna sytuacja dotyczy osoby samotnie wychowującej dziecko, która ma dochody z pracy i dochody z renty rodzinnej na małoletnie dziecko. Aby nie powstała niedopłata podatku, osoba taka powinna poinformować pracodawcę o dochodach z ZUS lub oddział ZUS, aby nie stosował kwoty zmniejszenia przy zaliczce od renty dziecka – dodaje rzeczniczka. 

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 9 stycznia

Za okres nauki zdalnej od 20 grudnia do 9 stycznia rodzice dzieci do lat 8 lub starszych dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. - Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Do wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego potrzebne jest oświadczenie rodzica. Należy je przesłać pracodawcy lub zleceniodawcy. Rodzic, który prowadzi własną firmę, składa dokument w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – może to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Wzór oświadczenia będzie dostępny na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl).

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie, która podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Jednak świadczenie nie należy się, jeśli maluchem może zająć się drugi opiekun, np. rodzic, który korzysta z urlopu rodzicielskiego, wychowawczego lub jest bezrobotny.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, tak jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych przyznawany jest w wysokości 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

10-lecie Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie

Uroczysty jubileusz Zakładu Aktywności Zawodowej odbył się 17 grudnia w auli Zespołu Szkół Mechanicznych. Na wyjątkowe wydarzenie przybyli pracownicy oraz wielu zaproszonych gości. Podczas święta została przywołana dziesięcioletnia historia zakładu.

Ceremonialne przecięcie wstęgi, symbolizujące otwarcie ZAZ w Radziejowie odbyło się 19 stycznia 2012 roku, jednak  zakład rozpoczął swoją działalność już 27 listopada 2011 r. Tego dnia do pracy przyszło 60 pracowników z niepełnospawnościami z całego powiatu oraz 6 instruktorów. Dzień ten poprzedzony był wielomiesięcznymi zmaganiami zespołu organizacyjnego, w skład którego wchodzili pracownicy starostwa. Do stworzenia bazy hotelowej wykorzystano pomieszczenia po internacie ZSM, zbudowano parkingi oraz zaaranżowano ogródek rekreacyjno-wypoczynkowy dla gości. Zakład został zarejestrowany jako podmiot o charakterze gastronomiczno-hotelarskim.

Misją ZAZ jest rehabilitacja społeczna i aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Zakład spełnia szczytny cel, jakim jest kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań, sprzyjających integracji z osobami z niepełnosprawnościami. Działalność zakładu współfinansowana jest z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem województwa kujawsko-pomorskiego.

Oprócz Dariusza Szczepańskiego, funkcję dyrektora radziejowskiego ZAZ pełniły: Lidia Mirecka, Ewa Kosmecka, Anna Bykowska i Maria Dreszer. Teraz pełniącą obowiązki szefa zakładu jest Barbara Woźniak, której przemówienie otworzyło piątkową uroczystość: - To, że istniejemy 10 lat to dla nas największa rekomendacja. Chciałabym podziękować wszystkim, z którymi współpracowaliśmy i tym, którzy przyczynili się do naszego sukcesu. Szczególnie dziękuję pracownikom za wysiłek i trud, który wkładacie pracę, za to, że codziennie pokonujecie przeciwności, mimo swoich niepełnosprawności. Dziękuję Wam za zaangażowanie i odwagę – powiedziała. Wszystkim pracownikom dyrektor zakładu wraz ze starostą Jarosławem Kołtuniakiem wręczyli podziękowania i upominki, a osobom, które przez minione 10 lat wspierały ZAZ lub przyczyniły się do jego rozwoju – pamiątkowe grawertony.

Podczas uroczystości przemawiał również starosta radziejowski. Przytoczył on słowa Bolesława Prusa: Praca rozumna i wytrwała, która nie myśli o zbieraniu owoców w tydzień po siewie przebija góry i nad przepaściami przerzuca mosty oraz podkreślił, że jubileusz jest dla niego szczególnym świętem, dlatego, że działanie ZAZ w Radziejowie jest częścią jego pracy samorządowej, podczas której miał zaszczyt go nadzorować. - Wyrażam najwyższe uznanie dla waszej pracy. Działalność zakładu zapewnia osobom z niepełnosprawnościami aktywizację społeczną i zawodową w naszym środowisku lokalnym. (…) To firma w pełni profesjonalna, wiarygodna i dobrze przygotowana do obsługi naszych klientów. Ma odpowiednią renomę i jest wizytówką powiatu radziejowskiego - dodał starosta. Złożył również gratulacje oraz życzył kolejnych jubileuszy w imieniu zarządu i rady powiatu. Zaraz po przemówieniu wraz z wicestarostą Grzegorzem Piaseckim i skarbnik powiatu Urszulą Miętkiewicz wręczył prezent, który na pewno przyda się w kulinarnej działalności radziejowskiego ZAZ. Następnie na scenie pojawili się wszyscy zaproszeni goście, którzy przekazywali na ręce dyrektor kwiaty i gratulacje.

Wśród zaproszonych gości, oprócz przedstawicieli samorządu powiatowego, znaleźli się m.in.: członkowie zarządu województwa kujawsko pomorskiego: Aneta Jędrzejewska i Sławomir Kopyść, byli dyrektorzy ZAZ w Radziejowie, Sławomir Bykowski – burmistrz Radziejowa, ks. Ireneusz Mrowicki, Komendant KPP mł. insp. Tomasz Pacholski, zastępca komendanta powiatowego PSP mł. bryg. Jarosław Stokwisz, kierownicy wydziałów radziejowskiego starostwa oraz dyrektorzy powiatowych szkół i jednostek. Uroczystość poprowadziły: Agata Pogodzińska i Anita Chruścińska, a uczniowie ZSM uświetnili święto swoim śpiewem. Po zakończeniu uroczystości wszyscy pracownicy i goście zostali zaproszeni na obiad w sali restauracyjnej ZAZ.

Obecnie w naszym ZAZ pracuje 76 osób, w tym 16 osób w administracji. Działalność zakładu koncentruje się na usługach dla mieszkańców Radziejowa i okolic. Funkcjonuje tu hotel całodobowy oraz restauracja (wyremontowana w 2019 r.). W radziejowskim zakładzie można zorganizować imprezy okolicznościowe, narady, szkolenia i konferencje. Ponadto ZAZ świadczy usługi cateringowe i prowadzi punkty małej gastronomii: w biurowcu przy ulicy Kościuszki 20/22 i w hali dworca autobusowego w Radziejowie.

Załodze Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie serdecznie gratulujemy i życzymy pomyślności i wytrwałości w dalszej pracy.

 • Kobieta na mównicy podczas przemówienia
 • Grupa odświętnie ubranych ludzi, siedząca na widowni
 • Starosta radziejowski na mównicy podczas przemówienia
 • Starosta przekazuje prezent dyrektor ZAZ
 • Grupa odświętnie ubranych ludzi siedzi na widowni i klaszcze w dłonie
 • Troje odświętnie ubranych ludzi z nagrodami na scenie
 • Troje odświętnie ubranych ludzi z nagrodami na scenie
 • Troje odświętnie ubranych ludzi z nagrodami na scenie
 • Dyrektor ZAZ, starosta i skarbnik powiatu
 • Grupa odświętnie ubranych ludzi z nagrodami na scenie
 • Aneta Jędrzejewska przy mównicy
 • Dwie kobiety z prezentem na scenie
 • Dariusz Szczepański przy mównicy
 • Grupa odświętnie ubranych ludzi z nagrodami na scenie
 • Grupa odświętnie ubranych ludzi z nagrodami na scenie
 • Grupa odświętnie ubranych ludzi z nagrodami na scenie
 • Grupa odświętnie ubranych ludzi z nagrodami na scenie
 • Grupa odświętnie ubranych ludzi z nagrodami na scenie
 • Grupa odświętnie ubranych ludzi z nagrodami na scenie
 • Grupa odświętnie ubranych ludzi z nagrodami na scenie
 • Grupa odświętnie ubranych ludzi z nagrodami na scenie
 • Grupa odświętnie ubranych ludzi z nagrodami na scenie
 • Grupa odświętnie ubranych ludzi z nagrodami na scenie
 • Grupa odświętnie ubranych ludzi z nagrodami na scenie
 • Sławomir Kopyść przy mównicy
 • Dyrektor ZSM, dyrektor ZAZ i starosta na scenie
 • Grupa odświętnie ubranych ludzi, siedząca na widowni
 • Grupa odświętnie ubranych uczniów z mikrofonami na scenie

Od stycznia wnioski o 500+ tylko do ZUS

Jeszcze do końca maja gminy będą kontynuować wypłatę przyznanych już świadczeń z programu Rodzina 500+, a ZUS stopniowo będzie przejmował od nich obsługę programu. W pierwszej kolejności od stycznia ZUS zacznie przyjmować wnioski od rodziców, którzy do tej pory nie korzystali z tego świadczenia np. na nowo narodzone dzieci.

Od nowego roku rodzic, który obecnie nie pobiera świadczenia 500+ na swoje dziecko, aby uzyskać prawo do świadczenia do 31 maja 2022 r., musi złożyć elektronicznie wniosek do ZUS. - Natomiast wszyscy inni rodzice, którzy pobierają już 500+ wniosek na kolejny okres świadczeniowy od czerwca 2022 r. do maja 2023 r. będą mogli złożyć do ZUS od 1 lutego 2022 r. – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Wnioski o świadczenie 500+ będą przyjmowane tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia, a pieniądze będą wypłacane wyłącznie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

- Każdy klient, który będzie potrzebował pomocy przy założeniu konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i złożeniu internetowo wniosku o 500+, taką pomoc uzyska na Sali Obsługi Klienta w każdej placówce ZUS – dodaje rzeczniczka.

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zmienia sposób prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego – pisma, informacje i decyzje będą przekazywane w postaci elektronicznej na PUE ZUS i będą tam dostępne dla zalogowanych klientów.

_____________________________________________________________________
Przykład 1
Pani Maria wniosek o świadczenie wychowawcze na swoją 15-letnią córkę Elę, złożyła 30 września 2022 r. zaznaczając, że ubiega się o świadczenie na okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2022 r do 31 maja 2023 r. Pani Marii przyznamy prawo do świadczenia wychowawczego od pierwszego dnia miesiąca złożenia wniosku, czyli od 1 września 2022 r do końca danego okresu świadczeniowego, czyli do 31 maja 2023 r., a pierwsza wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi za wrzesień 2022 r.

Przypominamy, że w przypadku złożenia wniosku po 31 maja roku, w którym rozpoczyna się okres świadczeniowy prawo do świadczenia przysługuje począwszy od miesiąca, w którym wpłynie wniosek, do końca okresu świadczeniowego, tj. do dnia 31 maja 2022 r. Skoro pani Maria złożyła wniosek 30 września, to świadczenie może być przyznane od 1 września, czyli od miesiąca, w którym złożono wniosek. Aby uzyskać prawo do świadczenia od początku nowego okresu świadczeniowego, trzeba złożyć wniosek między 1 lutego a 30 czerwca danego roku.

Przykład 2
Jeżeli rodzic złoży wniosek o świadczenie 500+ na nowo narodzone dziecko w okresie 3 miesięcy od dnia urodzenia się dziecka to prawo i wypłata przysługuje od dnia urodzenia się dziecka. I tak jeśli dziecko urodziło się 10 grudnia 2021 r., a matka wniosek do ZUS złożyła 5 lutego 2022 r. na okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022 r. (czyli na trwający okres świadczeniowy), to w związku z tym, że matka dziecka zmieściła się w terminie 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, prawo do świadczenia 500+ powstaje od dnia urodzenia dziecka, czyli od 10 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r. Warto dodać, że od 1 lutego 2022 r. matka dziecka mogłaby już złożyć wniosek również na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Prawo do świadczenia będzie ustalone przez ZUS pomimo tego, że dziecko urodziło się przed 1 stycznia 2022 r. Gdyby wniosek miał zostać złożony jeszcze przed 1 stycznia 2022 r., to trafiłby on do rozpatrzenia przez właściwy ośrodek gminny lub powiatowy. Z kolei jeśli matka złożyłaby ten wniosek 11 marca 2022 r., nie zmieściłaby się w terminie 3 miesięcy od urodzenia się dziecka. W takiej sytuacji prawo do świadczenia powstałoby od miesiąca, w którym złożono wniosek, tj. od 1 marca 2022 r.

Przykład 3
Ile wynosi świadczenie wychowawcze, gdy obejmuje ono pierwszy, niepełny miesiąc życia noworodka. W sytuacji, gdy dziecko urodziło się 12 września, to rodzicom wypłacimy świadczenie wychowawcze za wrzesień w niepełnej, proporcjonalnej do liczby dni wysokości, a w pozostałe miesiące już w kwocie 500 zł. Rodzic otrzyma we wrześniu świadczenie w wysokości 316,70 zł. Wrzesień ma 30 dni, oznacza to, że 500 zł należy podzielić przez 30 dni, a następnie pomnożyć przez liczbę dni, które pozostały do końca miesiąca, czyli przez 19 dni (licząc od dnia 12 września):
500 zł: 30 dni x 19 dni = 316,70 zł.

Podobnie niepełną wysokość świadczenia otrzyma rodzic, w miesiącu, w którym dziecko kończy 18 lat. I tak jeśli dziecko kończy 18 lat w dniu 11 października, to rodzicom wypłacimy świadczenie wychowawcze w październiku w wysokości 161,30 zł. Październik ma 31 dni, co oznacza, że 500 zł należy podzielić przez 31 dni, a następnie pomnożyć przez 10 dni w październiku (nie uwzględnia się dnia, w którym dziecko kończy 18 lat):
500 zł: 31 dni x 10 dni = 161,30 zł.

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Choinki od leśników

W piątek, 17 grudnia 2021 roku. Choinki zostały przekazane przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miradz w ramach akcji „Choinki od leśników” przy współudziale posła Mariusza Kałużnego za pośrednictwem starosty Jarosława Kołtuniaka i wicestarosty Grzegorza Piaseckiego.

Reprezentantem, upoważnionym do przekazania choinek naszemu samorządowi powiatowemu był dyrektor biura poselskiego Mariusza Kałużnego – Adam Galus. Dzięki staraniom posła Kałużnego oraz zaangażowaniu starosty Jarosława Kołtuniaka drzewka trafiły do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zespołu Szkół Mechanicznych.

 • Trzech mężczyzn w płaszczach, stojących przy świerku
 • Grupa ludzi, stojących przy świerku
 • Grupa ludzi, trzymająca drzewka

ZUS wypłaci emerytury i renty przed świętami 

Jak co roku emeryci i renciści, których termin płatności świadczenia przypada na 25 grudnia, otrzymają emerytury i renty jeszcze przed świętami. Do końca grudnia pieniądze otrzymają także osoby, których termin wypłaty świadczenia przypada na 1 stycznia.

Osoby, które powinny otrzymać swoje świadczenie 25 grudnia i 1 stycznia otrzymają pieniądze jak zwykle z wyprzedzeniem. - Emerytury i renty doręczane przez listonoszy trafią na pocztę 21 grudnia, a świadczenia przekazywane na konto 23 grudnia. W przypadku świadczeń przekazywanych na rachunki bankowe za granicą pieniądze powinny trafić do adresatów 22 grudnia - wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Do końca grudnia pieniądze otrzymają także osoby, których termin wypłaty świadczenia przypada na 1 stycznia. - 28 grudnia ZUS przekaże środki na pocztę, a przelewy na rachunki bankowe zrealizuje 30 grudnia, zaś świadczenia na rachunki bankowe za granicą przekaże 29 grudnia – dodaje rzeczniczka.

Seniorów, którzy jeszcze nie mają konta w banku, zachęcamy, aby rozważyć wybranie bezpiecznej formy przekazywania świadczeń w formie przelewów. Konto w banku to swobodny dostęp do pieniędzy. Otrzymując świadczenie przekazem, nie musimy czekać, aż zapuka do nas listonosz. W województwie kujawsko-pomorskim ZUS przekazuje 77 proc. świadczeń na rachunki bankowe – dodaje Krystyna Michałek.

Wszystkim swoim klientom ZUS życzy „Zdrowych i Wesołych Świąt”.

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

W Wigilię ZUS będzie zamknięty

W piątek, 24 grudnia nieczynny będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W tym dniu nie będzie również działało Centrum Obsługi Telefonicznej. Pracownicy ZUS w Wigilię odbierają dzień wolny za dzień świąteczny – sobotę 25 grudnia 2021 r.

Sprawy urzędowe tego dnia będzie można załatwić poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Do dyspozycji klientów pod nr tel. 22 11 22 111 będzie również specjalna infolinia do obsługi spraw związanych z Polskim Bonem Turystycznym – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Za utrudnienia przepraszamy.

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

XXVII Sesja Rady Powiatu Radziejowskiego

Herb powiatu radziejowskiego22 grudnia 2021 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie odbędzie się XXVII Sesja Rady Powiatu w Radziejowie VI kadencji. Przedstawiamy porządek środowych obrad.


Porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:
  a. otwarcie posiedzenia i powitanie,
  b. ustalenie quorum,
  c. przyjęcie porządku obrad,
  d. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.
 3. Zapytania i uwagi.
 4. Sprawozdania Przewodniczących z prac komisji.
 5. Uchwalenie budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2022 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2022-2028:
  a. przedstawienie przez Zarząd projektu uchwały budżetowej z uzasadnieniem,
  b. przedstawienie opinii Komisji Rady i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  c. przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii Komisji,
  d. dyskusja,
  e. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2022 r.,
  f. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2022-2028.
 6. Przerwa.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok,
  b. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Radziejowie na 2022 rok,
  c. przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Radziejowie na 2022 rok,
  d. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.,
  e. przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 – 2025 w Powiecie Radziejowskim”,
  f. zwolnienia z odprowadzania do budżetu Powiatu Radziejowskiego dochodów uzyskiwanych z tytułu wydzierżawiania lub wynajmowania majątku Powiatu będącego w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie,
  g. zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021 rok,
  h. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2021 – 2028.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie sesji. 

ZUS będzie wypłacał rodzinny kapitał opiekuńczy

Od nowego roku na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia będzie przysługiwać dodatkowe świadczenie – rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) w wysokości do 12 tys. zł. Przyjmowaniem wniosków, ich rozpatrywaniem oraz wypłatą tego świadczenia będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach na dwa sposoby, po 500 zł miesięcznie przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. - Rodzic będzie mógł zmienić zadeklarowaną miesięczną wysokość świadczenia, ale zmiany takiej może dokonać tylko raz - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał także rodzicom, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. W takiej sytuacji świadczenie będzie przysługiwało na drugie lub kolejne dziecko proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do końca 35 miesiąca życia tego dziecka, na które kapitał przysługuje. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane.

Wnioski elektronicznie 
Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy będzie można składać tylko drogą elektroniczną za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie „Dobry start” i świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”, czyli przez PUE ZUS, portal Emp@tia i bankowość elektroniczną. Pieniądze będą wypłacane wyłącznie na konto bankowe.

Termin na rozpatrzenie wniosku i wypłatę świadczenia
Przepisy ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym określają maksymalny termin dla ZUS na rozpatrzenie wniosku o kapitał. Wynosi on 2 miesiące od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Z kolei wypłata przysługującego kapitału następuje nie wcześniej niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo do kapitału.

- Jeśli kapitał zostanie przyznany, to rodzic otrzyma informację o przyznaniu świadczenia, która będzie znajdować się w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS. Również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Z kolei jeśli kapitał nie będzie przysługiwać, to ZUS wyda decyzję odmowną. Decyzję odmowną w takim przypadku rodzic otrzyma elektronicznie na PUE ZUS. Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do Prezesa ZUS, a następnie skarga do sądu administracyjnego - wyjaśnia rzeczniczka.

Dofinansowanie do żłobka, klubu dziecięcego lub opiekuna dziennego 
Ustawa zakłada także dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci. Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – przekazywane bezpośrednio instytucji – jednak nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc. W tym wypadku też nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe. 

Dofinansowanie dotyczyć będzie dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Chodzi np. o pierwsze lub jedyne dzieci w rodzinie. Mogą z niego skorzystać też rodzice na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie, ale tylko za okresy uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna, za które nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy (np. uczęszczanie do żłobka przed 12 miesiącem życia dziecka). Dofinansowanie dotyczy opłat za uczęszczanie do placówki, nie obejmuje natomiast opłat za wyżywienie w placówce.

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 1 kwietnia 2022 r. Dofinansowanie przysługiwać będzie jednak z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r., jeżeli dziecko w styczniu i kolejnych miesiącach uczęszczało do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna.

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Zasiłek opiekuńczy a nauka zdalna od 20 grudnia

Rodzicom uczniów szkół podstawowych nie będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko do lat 8 w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej od 20 grudnia. Zamknięcie placówek nie jest nieprzewidziane, jest zapowiedziane prawie dwa tygodnie przed.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ubezpieczony rodzic może otrzymać zasiłek opiekuńczy na dziecko, gdy jest ono chore albo objęte izolacją domową lub kwarantanną. - Zasiłek przysługuje również, gdy rodzic musi zaopiekować się zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do której chodzi dziecko. Nie musi dojść do zamknięcia całej placówki, aby rodzicowi przysługiwał zasiłek opiekuńczy – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Co ważne zamknięcie placówki jest nieprzewidziane, jeśli rodzic dowiedział się o nim w terminie krótszym niż 7 dni przed jej zamknięciem. - O nauce zdalnej w szkołach podstawowych i średnich od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. rodzice dowiedzieli się z odpowiednim wyprzedzeniem. Dlatego też rodzicom uczniów szkół podstawowych nie będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko do lat 8 – dodaje rzeczniczka.

Przez ile dni można otrzymywać zasiłek opiekuńczy?
W ciągu roku kalendarzowego zasiłek opiekuńczy za opiekę nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat przysługuje maksymalnie przez 60 dni. Okres wypłaty zasiłku opiekuńczego na dziecko chore albo objęte izolacją domową lub kwarantanną zależy od wieku i niepełnosprawności dziecka. Jeżeli rodzic opiekuje się chorym dzieckiem do 14 lat, w tym także dzieckiem z niepełnosprawnością w tym wieku, to ma prawo do zasiłku nie dłużej niż przez 60 dni w roku kalendarzowym. Na chore dziecko powyżej 14 lat lub innego chorego członka rodziny zasiłek przysługuje tylko przez 14 dni. Natomiast na chore dziecko z niepełnosprawnością, które ukończyło 14 lat, ale nie ukończyło 18 lat, zasiłek przysługuje przez 30 dni.

Wysokość zasiłku opiekuńczego to 80 proc. wynagrodzenia. Warto pamiętać o tym, że zasiłek ten nie przysługuje, jeśli maluchem może zająć się drugi opiekun, np. rodzic, który korzysta z urlopu rodzicielskiego, wychowawczego lub jest bezrobotny. Nie dotyczy to opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat.

Niezbędne dokumenty do ubiegania się o zasiłek opiekuńczy za opiekę nad dzieckiem:

 • wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15A (Z-15A należy złożyć przy każdorazowym ubieganiu się o zasiłek opiekuńczy, z wyjątkiem przypadków nieprzerwanych okresów sprawowania opieki nad tym samym dzieckiem, jeżeli nie zmieniły się żadne okoliczności), dokument powinien być złożony w oryginale w placówce ZUS lub przesłany przez PUE wnioskodawcy,
 • oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły – w przypadku opieki nad zdrowym dzieckiem do 8 lat.

Pracodawca/zleceniodawca, który nie wypłaca sam zasiłków, przekazuje do ZUS-u wraz z drukiem Z-3/Z-3a wniosek ubezpieczonego o zasiłek opiekuńczy Z-15A oraz oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły. Rodzic, który prowadzi własną firmę składa do ZUS oprócz wniosku Z-15A i oświadczenia również zaświadczenie na druku Z-3b - może to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Rocznica wybuchu stanu wojennego