listopad 2021

Dni Honorowego Krwiodawstwa

Od 22 do 26 listopada obchodzimy Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. To dzień, w którym szczególnie promuje się oddawanie krwi oraz podkreśla się istotę dzielenia się w ten sposób życiem z innymi ludźmi.

W każdy czwarty poniedziałek miesiąca mobilny punkt poboru krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy przyjeżdża do Radziejowa, by czekać na krwiodawców. Autobus niezmiennie parkuje na parkingu starostwa powiatowego przy ul. Kościuszki 17.

Krew to najcenniejszy dar, który każdy człowiek nosi w sobie. Od grudnia 2020 roku mieszkańcy naszego powiatu oddali ponad 183,5 litra krwi. Najwięcej, bo ponad 22,5 litra ekipa „krwiobusa” pobrała w lipcu. Każdorazowo 450 ml krwi mogą oddać osoby pełnoletnie do 65. roku życia, zdrowe, które nie mają żadnych objawów infekcji, ważące nie mniej niż 50 kilogramów. Przychodząc do mobilnego punktu poboru krwi, trzeba posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem i nr PESEL. Krwiodawcy przysługuje tzw. ekwiwalent kaloryczny, składający się m.in. z 8 tabliczek czekolady. 

W tym roku mobilny punkt poboru krwi zagości przy starostwie jeszcze 22 listopada i 27 grudnia. RCKiK w Bydgoszczy serdecznie dziękuje Krwiodawcom z Radziejowa za wszystkie udane akcje i prosi o więcej, ponieważ zapotrzebowanie na krew i jej składniki stale rośnie. Wszystkie niezbędne informacje, dotyczące pobierania krwi oraz harmonogram akcji wyjazdowych i punktów stałego poboru znaleźć można pod adresem www.rckik-bydgoszcz.com.pl

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak składa życzenia wszystkim Honorowym Dawcom Krwi.

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa 
Polskiego Czerwonego Krzyża
pragnę wszystkim Honorowym Dawcom Krwi
złożyć podziękowania za poświęcenie i bezinteresowną pomoc,
będącą źródłem nadziei i życia dla tych, 
którzy tego potrzebują.

Życzę zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Niech Wasza postawa będzie wzorem do naśladowania.

Starosta Radziejowski
Jarosław Kołtuniak

wstecz