listopad 2021

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, w szczególności pracowników socjalnych. Praca osób pomagających i wspierających jest bardzo trudna. Wymaga wrażliwości, profesjonalizmu i zaangażowania, spojrzenia ogólnego i równocześnie dostrzegania pojedynczego człowieka, zmagania się z różnymi przeciwnościami losu i barierami. 

Głównym zadaniem pracownika socjalnego jest pomaganie osobom bądź całym rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Pracownik socjalny wspiera, udziela informacji i wskazówek, które pomagają w samodzielnym uporaniu się z problemem – przyczyną trudnej sytuacji życiowej (m.in. informuje o przepisach prawnych, udziela porad dotyczących możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe, dysponuje pełną informacją o przysługujących świadczeniach i dostępnych formach pomocy).

Codzienne wyzwania, z którymi spotykają się pracownicy to m.in.: niepełnosprawność, pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, bezdomność, bezrobocie i uzależnienia. Praca mimo że jest ciężka, to daje ogromną satysfakcję osobistą i zawodową, szczególnie kiedy trud włożony w pracę przynosi oczekiwaną zmianę.

Święto jest obchodzone na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r., corocznie 21 listopada.

Z okazji 
Dnia Pracownika Socjalnego 

wszystkim osobom o wielkim sercu, które wypełniają służbę społeczną 
i niosą pomoc potrzebującym mieszkańcom naszego powiatu
składam wyrazy ogromnego uznania za wysiłek, poświęcenie i zaangażowanie.

Przekazuję najserdeczniejsze życzenia pomyślności oraz optymizmu.
Życzę również wytrwałości w pełnieniu swoich obowiązków
i satysfakcji z wykonywanej pracy,
a także wiele sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

Niech wdzięczność osób, którym Państwo pomagacie 
będzie motywacją do dalszej pracy.

Starosta Radziejowski
Jarosław Kołtuniak

  • Życzenia starosty radziejowskiego z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

wstecz