listopad 2021

Basen znowu za 2 zł!

Starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak podpisał porozumienie z wójtem Wierzbinka Pawłem Szczepankiewiczem w sprawie promocyjnego korzystania z krytej pływalni „Plusk” w Radziejowie przez młodzież, mieszkającą w gminie Wierzbinek.

Usługa polega na udostępnieniu basenu młodzieży do 13 roku życia. Osoby te płacą w kasie pływalni 2 zł, co uprawnia ich do jednorazowego korzystania z pływalni przez godzinę. By skorzystać z promocji konieczne jest okazanie legitymacji szkolnej lub innego dokumentu, stwierdzającego tożsamość. Porozumienie trwa od 4 listopada do 29 grudnia br. Zachęcamy do korzystania z promocji!

  • Dwóch mężczyzn w garniturach, podających sobie ręce

wstecz