październik 2021

"Przekazujemy Wam ten sztandar..."

Od 8 października 2021 roku Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie ma swój sztandar, który został ufundowany przez Społeczny Komitet Ufundowania Sztandaru w dowód zaufania i uznania dla policyjnej służby. Ta data już na zawsze zapisze się na kartach historii radziejowskiej Policji. Sztandar jest symbolem tradycji, wierności, honoru, godności i dobrego imienia służby, których Rzeczpospolita Polska wymaga od policjantów.

Uroczyste nadanie i wręczenie sztandaru odbyło się na dziedzińcu Liceum Ogólnokształcącego w Radziejowie przy ulicy Szkolnej 12. Z inicjatywą nadania sztandaru KPP w Radziejowie wystąpili samorządowcy i społecznicy powiatu radziejowskiego, zawiązując Społeczny Komitet Ufundowania Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie. Jego przewodniczącym był starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak.

Piątkowe święto policjantów z naszego powiatu zainaugurowała msza święta pod przewodnictwem biskupa włocławskiego Krzysztofa Wętkowskiego, odprawiona w intencji radziejowskiej komendy w kościele farnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Biskup podkreślił w homilii ważną społeczną rolę służby policyjnej i dziękował funkcjonariuszom za ich codzienne poświęcenie. Po nabożeństwie, uczestnicy piątkowego wydarzenia przemaszerowali na dziedziniec LO, by tam rozpocząć uroczysty apel oraz oficjalną procedurę przekazania sztandaru naszym policjantom. 

W ceremonii, oprócz kadry kierowniczej, policjantów i pracowników KPP w Radziejowie udział wzięli komendanci powiatowi województwa kujawsko-pomorskiego oraz funkcjonariusze innych służb mundurowych. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli władz wojewódzkich: wicewojewody kujawsko-pomorskiego Józefa Ramlaua, wicemarszałka województwa Sławomira Kopyścia, poseł Joanny Borowiak, zastępcy Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Romana Kustera, Komendanta Wojewódzkiego Kujawsko-Pomorskiej Policji nadinsp. Piotra Leciejewskiego, Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu st. bryg. Jacka Kaczmarka, zastępcy dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Sławomira Sławińskiego, władz samorządowych powiatu, miast i gmin, straży pożarnej, przedstawicieli instytucji, współpracujących z radziejowską policją oraz duchowieństwa. Uroczystość uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji pod przewodnictwem kapelmistrza mł. insp. Janusza Trzepizura, prowadzona przez tamburmajora kom. Jakuba Pietruchę, Kompania Honorowa Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy pod dowództwem st. asp. Tomasza Czyżewskiego oraz poczet sztandarowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Na początku dowódca uroczystości podinsp. Marek Kołodziejczak złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia apelu zastępcy Komendanta Głównego Policji. Przybyłych gości powitał gospodarz uroczystości – mł. insp. Tomasz Pacholski. Naczelnik Wydziału Prewencji radziejowskiej komendy podpinsp. Krzysztof Złotnicki odczytał Akt Nadania Sztandaru podpisany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Akt Wręczenia Sztandaru. Następnie goście, fundatorzy oraz przedstawiciele powiatowej komendy zostali poproszeni o wbicie gwoździ honorowych w drzewiec sztandaru i wpisanie się do księgi pamiątkowej, a biskup włocławski poświecił i pobłogosławił sztandar. Poczet sztandarowy KPP odebrał sztandar z rąk starosty jako wyraz najwyższego uznania, godności i dumy, by za chwilę zaprezentować go zebranym na dziedzińcu gościom.

Po prezentacji sztandaru, głos zabrali zaproszeni goście, podkreślając, że policja jest ważną sferą życia społecznego, której zadaniem jest ochrona i utrzymanie porządku publicznego, a ponadto ochrona życia, zdrowia i mienia ludzi oraz gratulując naszym funkcjonariuszom dostąpionego zaszczytu. Przemawiający zaznaczali, że specyfika zadań wykonywanych przez policjantów związana jest z codziennym narażeniem się dla dobra innych, a także, że spoczywa na nich ogromna odpowiedzialność, przez co darzeni są ogromnym szacunkiem. Na koniec swoje przemówienie wygłosił przewodniczący komitetu - starosta Jarosław Kołtuniak. Podkreślił, że sztandar to symbol najwyższych wartości: honoru i męstwa oraz wyraża on zaufanie mieszkańców do policjantów, którzy służą i dbają o ich bezpieczeństwo. Ostatnim punktem uroczystości była defilada zebranych pododdziałów. Po oficjalnej części gospodarz uroczystości wraz ze starostą zaprosili zebranych gości na poczęstunek. 

Starosta radziejowski dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości przekazania sztandaru naszym policjantom oraz pomogli w koordynacji i rozplanowaniu minionego dnia.

 • Dwóch mężczyzn i kobieta siedzą w ławce, w tle policjanci...
 • Biskup w ornacie, po obu jego stronach dwóch mężczyzn w...
 • Grupa mężczyzn w mundurach policyjnych, siedzący w ławkach
 • Mężczyźni w policyjnych mundurach, stojący w szyku
 • Mężczyźni w policyjnych mundurach, idący w szyku
 • Grupa ludzi w odświętnych strojach, maszerująca przed siebie
 • Grupa ludzi w odświętnych strojach, maszerująca przed siebie
 • Trzech maszerujących za sztandarem mężczyzn w mundurach
 • Maszerująca grupa mężczyzn w mundurach policyjnych
 • Grupa ludzi, stojąca pod namiotem
 • Dwóch mężczyzn w policyjnych mundurach, zwróconych przodem...
 • Salutujący mężczyzna w mundurze, za nim drugi - podnoszący...
 • Mężczyźni w policyjnych mundurach, grający na instrumentach
 • Policjant w galowym mundurze, przemawiający na mównicy
 • Policjant pochylony w stronę sztandaru, odwrócona tyłem...
 • Mężczyzna pochylony w stronę sztandaru, obok kobieta w...
 • Kobieta w różowym płaszczu, pochylona w stronę sztandaru,...
 • Policjant pochylony w stronę sztandaru, obok kobieta w...
 • Biskup pochylony w stronę sztandaru, obok kobieta w...
 • Mężczyzna pochylony w stronę sztandaru, obok kobieta w...
 • Siedzący mężczyzna, piszący w księdze, obok tyłem kobieta...
 • Policjant pochylony w stronę sztandaru, kobieta w mundurze...
 • Mężczyzna pochylony w stronę sztandaru, obok kobieta w...
 • Ksiądz pochylony w stronę sztandaru, obok policjantka tyłem
 • Mężczyzna pochylony w stronę sztandaru, obok kobieta w...
 • Policjant pochylony w stronę sztandaru, kobieta w mundurze...
 • Policjant pochylony w stronę sztandaru, kobieta w mundurze...
 • Policjant pochylony w stronę sztandaru, kobieta w mundurze...
 • Policjant pochylony w stronę sztandaru, kobieta w mundurze...
 • Policjant pochylony w stronę sztandaru, kobieta w mundurze...
 • Kobieta w czarnym płaszczu pochylona w stronę sztandaru,...
 • Mężczyzna pochylony w stronę sztandaru, obok kobieta w...
 • Mężczyzna pochylony w stronę sztandaru, obok kobieta w...
 • Dwóch duchownych i mężczyzna w garniturze
 • Dwóch mężczyzn i kobieta w mundurze przed mównicą
 • Trzech salutujących mężczyzn w policyjnych mundurach
 • Mężczyzna w garniturze, trzymający sztandar i mówiący do...
 • Policjant zwrócony w stronę pocztu sztandarowego
 • Siedzący i piszący mężczyzna w policyjnym mundurze
 • Trzech maszerujących za sztandarem mężczyzn w mundurach
 • Mężczyźni w policyjnych mundurach, stojący w szyku ze...
 • Mężczyzna w granatowym płaszczu na mównicy, wygłaszający...
 • Mężczyźni w mundurach, maszerujący w szyku
 • Maszerująca grupa mężczyzn w mundurach policyjnych
 • Maszerujący mężczyźni w policyjnych mundurach
 • Maszerujący mężczyźni w policyjnych mundurach i grający na...
 • Policjant z szablą, stojący przodem do grupy ludzi
 • Grupa ludzi, klaszcząca w dłonie

wstecz