październik 2021

"Nasz zabytek" - konkurs!

Kolorowy plakat z nazwą konkursuUwaga, kujawsko-pomorskie! Zabytek z twojego województwa ma szansę na milion złotych! Rusza konkurs „Nasz Zabytek” Fundacji Most the Most!

Mieszkasz w województwie kujawsko-pomorskim? Chcesz pozytywnie wpływać na Twoje otoczenie i zostać lokalnym bohaterem? Interesujesz się lokalną historią, kulturą, ochroną zabytków? Znasz w swojej okolicy zabytkowe miejsca, którym warto dać nowe życie? Weź udział w konkursie „Nasz Zabytek”. Nabór zgłoszeń rusza już 29 października i potrwa do 26 listopada 2021 r.

 „Nasz zabytek” to konkurs organizowany przez Fundację Most the Most dla każdego, kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać zabytki ze swojej okolicy, którym warto przywrócić świetność. Następnie będą mogli zaproponować pomysł jak zwycięski zabytek może być wykorzystany przez lokalną społeczność. Zwycięski projekt uzyska od Fundacji Most the Most dofinansowanie (do 1 000 000 PLN). Właściciel zabytku przeznaczy je na rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do wybranej w konkursie funkcji społecznej. 

Ważne – w konkursie można zgłaszać tylko zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków. W konkursie będą oceniane zabytki, które są własnością publiczną (należą np. do jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa).


Konkurs „Nasz zabytek” jest podzielony na dwie części:

 • I Konkurs – wybór jednego zabytku w województwie (start konkursu w województwie kujawsko – pomorskim - 29 października 2021 r);
 • II Konkurs – wybór pomysłów na nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku (start konkursu w styczniu 2022 r. - po zakończeniu I Konkursu).

Konkurs „Nasz Zabytek” to projekt o charakterze regionalnym i lokalnym. Ogłaszany jest sekwencyjnie w poszczególnych województwach, tak by docelowo objął wszystkie województwa każdego roku. Fundacja zakończyła już pilotaż konkursu na Podlasiu i Dolnym Śląsku, a po przeprowadzeniu konkursu w województwach kujawsko-pomorskim i łódzkim, w 2022 r. zostaną ogłoszone konkursy w kolejnych województwach. 

Udział w konkursie – krok po kroku 
W konkursie może wziąć udział każdy (osoba fizyczna), kto chce zrobić coś dobrego dla lokalnej społeczności i regionu. Jak to zrobić?

I Konkurs – na wybór 1 zabytku w województwie (nabór zgłoszeń 29 października – 26 listopada 2021 r.)

 • Znajdź zabytek w okolicy, który jest dla Ciebie ważny i wart nadania mu nowej funkcji społecznej.
 • Sprawdź czy miejsce, które chcesz zgłosić to na pewno zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków i czy jest własnością jednostki publicznej (należy np. do jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa).
 • Zrób zdjęcie zabytku.
 • Wypełnij i prześlij elektroniczny formularz zgłoszeniowy.

Więcej informacji, wskazówki jak sprawdzić zabytek oraz formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie fundacji www.mostthemost.pl 
Jeśli nie masz dostępu do internetu lub wypełnienie formularza sprawia Ci trudność, możesz zgłosić zabytek przez telefon: + 48 22 47 55 111 lub +48 517 884 088. Pamiętaj, żeby wcześniej przygotować podstawowe informacje na temat zgłaszanego zabytku.

II Konkurs – wybór zgłoszonych przez lokalną społeczność pomysłów na nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku (nabór zgłoszeń rozpocznie się w styczniu 2022 r. i będzie trwał przez 3 tygodnie) 

 • Zastanów się, czego brakuje w Twojej okolicy. Wykreuj pomysł, w jaki sposób zabytek mógłby zostać wykorzystany w przyszłości? Jak może służyć Tobie i Twojej społeczności? Jakie nowe funkcje mógłby pełnić?
 • Opisz swój pomysł i uzasadnij zgodnie z kryteriami Konkursu: odpowiedź na potrzeby lokalnej społeczności, potencjał społeczny, funkcjonalność, użyteczność i atrakcyjność w środowisku lokalnym, międzypokoleniowe zaangażowanie i współpraca.
 • Zgłoś swój pomysł.

Dlaczego warto się zaangażować?
Udział w konkursie „Nasz zabytek” to pierwszy krok, by wykreować i zrealizować swoje pomysły, pobudzić wyobraźnię, poczuć wpływ na własne otoczenie. Przekonać się, że nasze zaangażowanie przynosi namacalne i wspaniałe efekty. Każdy zgłoszony zabytek i pomysł ma szansę wygrać, a zgłaszający zostać lokalnym bohaterem.

Ideą konkursu jest wzmacnianie wpływu społecznego na najbliższe otoczenie, wyzwolenie potencjału lokalnych społeczności do współpracy na rzecz kultury i ochrony lokalnych zabytków. Fundacja Most the Most zaprasza mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, aby zaangażowali się w wybór zabytków do rewaloryzacji i sami wykreowali dla nich nowe przeznaczenie. To nie wszystko. Organizatorowi konkursu zależy na tym, żeby właściciel zwycięskiego zabytku włączył w prace studentów / absolwentów szkół i uczelni wyższych (np. architektury, konserwacji, historii sztuki), aby przy realizacji projektu mogli zdobywać doświadczenie zawodowe.

Celem, który Fundacja Most the Most chce uzyskać w perspektywie długofalowej jest aktywne użytkowanie zrewaloryzowanych zabytków przez lokalną społeczność. Fundacja planuje kontynuować współpracę z właścicielami obiektów przy współorganizacji wydarzeń. Może się to również przyczynić do zwiększenia atrakcyjności turystycznej miejscowości, w której będzie miała miejsce rewaloryzacja zabytku. 

O Fundacji Most the Most 
Fundacja Most the Most jest niezależną organizacją non-profit. Jej fundatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Jej misją jest budowanie kapitału społecznego poprzez wspieranie kultury, twórców i międzypokoleniowej współpracy. Jesteśmy mostem między przeszłością i przyszłością, inspiratorem i integratorem społeczeństwa na rzecz kultury. Budujemy zaangażowanie lokalnych społeczności wokół odnowy zabytków i nadawania im nowych funkcji społecznych. Inicjujemy współpracę wielu środowisk i partnerów, bo wspólnie możemy więcej, a nawet najwięcej. Most the Most – łączymy pokolenia!

______________________________________________________
Kontakt dla mediów:
Martyna Krawczonek 
martyna.krawczonek@mostthemost.pl
+48 532 390 625

Patroni medialni: 
TVP Bydgoszcz, Radio PiK

Ostatni dzwonek dla studentów z rentą rodzinną

Do końca października studenci, którzy pobierają rentę rodzinną muszą dostarczyć do ZUS zaświadczenie z uczelni, że dalej się uczą. Wraz z zaświadczeniem muszą złożyć wniosek o dalszą wypłatę renty. Bez potwierdzenia o kontynuowaniu nauki ZUS nie będzie mógł przyznać i wypłacić świadczenia.

Zaświadczenie z uczelni powinny dostarczyć osoby, które w październiku rozpoczęły studia oraz studenci, których poprzednie zaświadczenie było wydane tylko na rok (do września). Jeśli natomiast zaświadczenie nie wygasło, bo uczelnia wydała je na cały okres studiów, to nie trzeba dostarczać do ZUS nowego zaświadczenia – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

Renta rodzinna to świadczenie, które może otrzymać m.in. dziecko po śmierci rodzica. Przysługuje do ukończenia przez nie 16. życia. Później jeśli kontynuuje naukę do 25. roku życia (lub do końca roku akademickiego, jeżeli osiągnięcie wieku przypada na ostatni rok studiów).

Osoba pobierająca rentę rodzinną musi też pamiętać, aby poinformować ZUS o wcześniejszym przerwaniu lub zakończeniu nauki. Jeśli tego nie zrobi, ZUS będzie nadal wypłacał rentę, którą trzeba będzie później zwrócić z odsetkami.

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Odznaczenia dla naszych medyków

Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz wręczył pracownikom Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie Odznaki Honorowe za zasługi dla ochrony zdrowia. Zostały one nadane przez ministra zdrowia w podziękowaniu za trud włożony w pracę w ogniu pandemii COVID-19.

Uroczystość odbyła się w środę, 27 października w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Radziejowie. Podczas imprezy odznaczonych zostało 23 pracowników ochrony zdrowia powiatu radziejowskiego. Po odebraniu odznaczeń, przemówienie wygłosił wojewoda, który mówił o ogromnej roli, jaką w województwie odegrała radziejowska lecznica. Podkreślił, że jest ona jedną z najlepiej wyposażonych placówek medycznych w Kujawsko-Pomorskiem, a postawa i zaangażowanie pracowników radziejowskiego szpitala były wzorem dla innych szpitali. Na koniec wystąpienia Mikołaj Bogdanowicz wręczył dodatkowe podziękowania dyrektorowi powiatowego szpitala w Radziejowie Sebastianowi Jankiewiczowi.

Następnie głos zabrał starosta Jarosław Kołtuniak. Pogratulował uhonorowanym medykom na czele z dyrektorem szpitala oraz serdecznie podziękował im za to, że poświęcili siebie i swoje zdrowie po to, by ratować życie innych ludzi. Podkreślił, że taka postawa zasługuje na największy szacunek. – Wszystkie moje słowa będą blade w porównaniu z tym, co Państwo zrobiliście dla lokalnego szpitala. Mam na myśli służbę medyczną i wiele osób bezimiennych, które nie zostały tutaj wymienione. Wam wszystkim chciałem podziękować, bo ten kto był w centrum tego wirusa w pandemii, codziennie narażał własne życie, żeby ratować inne życie zasługuje na najwyższe uznanie. (…) Życie jest wartością najwyższą i wy zdaliście egzamin, kiedy ratowaliście inne istnienia. W imieniu zarządu powiatu, starosta wręczył wojewodzie pamiątkowy grawerton, wyrażając wdzięczność za pomoc naszemu powiatowi w czasach pandemicznych. Dyrektor radziejowskiego szpitala, również w krótkim przemówieniu, w którym podkreślił, ze jest dumny z bycia częścią społeczności SPZOZ w Radziejowie, zapewnił, że nasz szpital jest gotowy, by dalej walczyć z zakażeniami: – Jesteśmy zmęczeni, ale myślę, że nasza kadra medyczna jest na tyle silna, na tyle zorganizowana, że kolejną falę koronawirusa pokonamy. Jankiewicz przekazał wyrazy uznania i podziękowania wszystkim, którzy pomagali szpitalowi, zaznaczając, że bez tej pomocy szpital nie funkcjonowałby tak sprawnie. Wymienił m.in.: wojewodę, starostę, komendantów policji i straży pożarnej oraz przedstawicieli Wojsk Obrony Terytorialnej.

Wszyscy przemawiający zgodnie zauważyli, że nadchodzi trudny czas, związany z czwartą falą pandemii koronawirusa, dlatego życzyli radziejowskim medykom wielu sił i wytrwałości w dalszej pracy i kontynuowaniu misji ratowania ludzkiego zdrowia i życia.

 • Tłum siedzących ludzi w maseczkach
 • Mężczyzna w garniturze, wręczający kobiecie odznakę
 • Mężczyzna w garniturze, wręczający kobiecie odznakę
 • Mężczyzna w garniturze, wręczający kobiecie odznakę
 • Mężczyzna w garniturze, wręczający kobiecie odznakę
 • Mężczyzna w garniturze, wręczający kobiecie odznakę
 • Mężczyzna w garniturze, wręczający kobiecie odznakę
 • Mężczyzna w garniturze, wręczający kobiecie odznakę
 • Mężczyzna w garniturze, wręczający kobiecie odznakę
 • Mężczyzna w garniturze, wręczający kobiecie odznakę
 • Mężczyzna w garniturze, wręczający odznakę drugiemu mężczyźnie
 • Mężczyzna w garniturze, wręczający kobiecie odznakę
 • Mężczyzna w garniturze, wręczający odznakę drugiemu mężczyźnie
 • Mężczyzna w garniturze, wręczający kobiecie odznakę
 • Mężczyzna w garniturze, wręczający kobiecie odznakę
 • Mężczyzna w garniturze, wręczający kobiecie odznakę
 • Mężczyzna w garniturze, wręczający kobiecie odznakę
 • Mężczyzna w garniturze, wręczający kobiecie odznakę
 • Mężczyzna w garniturze, wręczający kobiecie odznakę
 • Mężczyzna w garniturze, wręczający kobiecie odznakę
 • Mężczyzna w garniturze, wręczający kobiecie odznakę
 • Mężczyzna w garniturze, wręczający odznakę drugiemu mężczyźnie
 • Mężczyzna w garniturze, wręczający kobiecie odznakę
 • Dwóch mężczyzn w garniturach z oprawionymi w ramkę podziękowaniami
 • Mężczyzna w garniturze, mówiący do mikrofonu
 • Mężczyzna w garniturze, wręczający grawerton drugiemu mężczyźnie
 • Mężczyzna w garniturze, mówiący do mikrofonu
 • Mężczyzna w garniturze, wręczający grawerton drugiemu mężczyźnie
 • Mężczyzna w garniturze, wręczający grawerton drugiemu mężczyźnie
 • Trzech siedzących mężczyzn i kobieta, wszyscy w maseczkach
 • Ubrana na czarno kobieta, przemawiająca do mikrofonu
 • Tłum odświętnie ubranych ludzi w maseczkach

Akcja „Znicz 2021”- zmiany organizacji ruchu przy cmentarzach

Tegoroczna akcja „Znicz” rozpocznie się w piątek (29.10) i potrwa do wtorku (2.11). Radziejowscy policjanci apelują do mieszkańców o rozwagę i stosowanie się do ograniczeń, związanych z pandemią podczas wizyt na cmentarzach. Prosimy też zachować ostrożność i stosować się do oznakowania przy cmentarzach.

Głównym celem akcji jest zwiększenie bezpieczeństwa osób przemieszczających się po kraju na groby najbliższych. W tych dniach odnotowujemy zwiększoną ilość pojazdów na drogach, w szczególności przy cmentarzach. Do zadań mundurowych biorących udział w akcji będzie należało:

 • czuwanie nad utrzymaniem płynności ruchu,
 • eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących,
 • udzielanie informacji kierowcom o czasowych zmianach w organizacji ruchu,
 • eliminowanie z ruchu drogowego pojazdów, których stan techniczny zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Na terenie powiatu radziejowskiego będą następujące zmiany organizacji ruchu:

W Radziejowie:

 • ulica Szkolna będzie ulicą jednokierunkową na całej długości;
 • zakaz zatrzymywania na całej długości ulicy Szkolnej po lewej stronie ( patrząc od ul. Kruszwickiej), poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi;
 • na ulicy Wyzwolenia po stronie lewej wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania na odcinku od ulicy Kruszwickiej do ulicy Cichej. Wszystkie zmiany oznakowane będą znakami pionowymi;

W Bytoniu na drodze wojewódzkiej W-267 obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania po stronie przeciwnej do cmentarza.

W Witowie obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania po stronie przeciwnej do cmentarza.

Od 30 października do 1 listopada 2021 r. obowiązywać będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, i tak:

 • 30 października 2021 r. w godz. 18.00-22.00,
 • 31 października 2021 r. w godz. 08.00-22.00,
 • 1 listopada 2021 r. w godz. 08.00-22.00.

Przy cmentarzach powiatu radziejowskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz płynności ruchu służbę pełnić będą policjanci,

Aby bezpiecznie dojechać i wrócić z cmentarzy, apelujemy o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. Nie pozostawiajmy samochodów w miejscach niedozwolonych, gdyż mogą stwarzać zagrożenie dla innych i blokować przejazd. Jeśli to możliwe dla własnej wygody, samochód zostawmy w domu.

 • autor: asp. szt. Marcin Krasucki - oficer prasowy KPP Radziejów

Mapka - Radziejów

 • Mapka, przedstawiająca dojazd na cmentarz

Szkolenie z obrony cywilnej

W czwartek, 21 października pracownicy samorządowi z naszego powiatu przeszli szkolenie obronne. Wydarzenie odbyło się w restauracji Arkadia w Radziejowie, a prowadził je major Stanisław Dykowski.

Głównym celem szkolenia było doskonalenie gotowości kadry kierowniczej, osób i zespołów odpowiedzialnych za wykonywanie zadań obronnych na terenie powiatu radziejowskiego. Tematy podejmowane na szkoleniu były zgodne z tematami zawartymi w "Planie Szkolenia Obronnego Starostwa Powiatowego w Radziejowie na 2021 rok". Szkolenie obronne jest szkoleniem cyklicznym. Na zorganizowanie i przeprowadzenie go, organizator otrzymuje dotacje celową od wojewody kujawsko-pomorskiego.

Starosta radziejowski zorganizował w/w kurs w oparciu o "Wytyczne Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2020 roku do działalności w zakresie szkolenia obronnego na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2021" roku oraz "Plan Szkolenia Obronnego Starostwa Powiatowego w Radziejowie w 2021 roku".

 • Mężczyzna w mundurze, w tle siedzący ludzie
 • Kobiety i mężczyźni, siedzący przy stole
 • Dwóch mężczyzn w garniturach, siedzących przy stole
 • Mężczyzna w wojskowym mundurze, w tle tłum ludzi

Ułatwienia dla osób starających się o świadczenie Mama 4 plus

Korzystne zmiany w przepisach, które wejdą w życie od nowego roku, dotyczą także rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, potocznie nazwanego świadczeniem Mama 4 plus. Od stycznia nie trzeba już będzie dołączać do wniosku krajowych aktów urodzenia dziecka. ZUS sam będzie mógł pozyskać taki dokument. 

W przypadku zagranicznego dokumentu potwierdzającego urodzenie dziecka, jeżeli akt urodzenia dziecka nie jest sporządzony w rejestrze stanu cywilnego, nadal trzeba będzie go dołączać do wniosku o rodzicielskie świadczenie uzupełniające - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Od lutego 2019 roku o specjalną tzw. matczyną emeryturę mogą starać się matki i w szczególnych sytuacjach również ojcowie, którzy wychowali minimum czworo dzieci. W całym kraju świadczenie to trafia już do 64 tys. uprawnionych, a w województwie kujawsko-pomorskim do blisko 4,1 tys. osób. Najczęściej o to świadczenie ubiegają się  osoby w wieku między 60 a 69. rokiem życia.

Na dodatkowe pieniądze po osiągnięciu wieku emerytalnego mogą liczyć matki, które urodziły i wychowały lub tylko wychowały co najmniej 4 dzieci, a w przypadku ich śmierci albo porzucenia przez nie dzieci lub długotrwałego zaprzestania wychowanie dzieci również – ojcowie. Świadczenie przysługiwać będzie nie tylko w przypadku wychowywania własnych dzieci, ale także w razie wychowywania dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych lub przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej).

Wysokość matczynej emerytury
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające nie ma stałej kwoty, lecz nie może przekroczyć wysokości najniższej emerytury, która od 1 marca wynosi 1250,88 zł brutto. Świadczenie jest przyznawane w takiej wysokości, aby łącznie z pobieraną emeryturą czy rentą nie przekroczyło kwoty minimalnej emerytury. Oznacza to, że  w przypadku braku prawa do emerytury lub renty świadczenie przysługuje w wysokości najniższej emerytury, czyli 1250,88 zł brutto. Natomiast, jeśli emerytura lub renta jest niższa od minimalnej emerytury, to świadczenie stanowi dopełnienie do wysokości najniższej emerytury. Na przykład, jeśli obecnie pobieramy świadczenie w wysokości 800 zł, zostanie ono uzupełnione o 450,88 zł, tj. do 1 250,88 zł brutto.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające nie jest przyznawane przez ZUS automatycznie. Trzeba złożyć wniosek, a gotowy formularz o nazwie ZUS ERSU jest dostępny w salach obsługi klientów we wszystkich placówkach ZUS lub do pobrania na stronie www.zus.pl.  

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim
 • Logotypy Funduszy Europejskich, flaga Polski i UE

Projekt „Usługi opiekuńcze w powiecie radziejowskim i inowrocławskim”

Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w partnerstwie z gminą Kruszwica zaprasza do udziału w projekcie: „Usługi opiekuńcze w powiecie radziejowskim i inowrocławskim”. Projekt skierowany jest do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym osób niepełnosprawnych) oraz opiekunów tych osób, które zamieszkują obszar powiatu radziejowskiego i inowrocławskiego. 

W ramach projektu oferujemy pomoc osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu m.in. poprzez:

 • świadczenie usług opiekuńczych (w tym specjalistycznych usług opiekuńczych) dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w ich miejscu zamieszkania,
 • świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania,
 • pomoc w zaspokajaniu potrzeb życiowych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,
 • opiekę higieniczną i pielęgnacyjną,
 • zapewnienie kontaktów z otoczeniem oraz wsparcie dla opiekunów faktycznych w formie szkoleń czy poradnictwa. 

Pomoc w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich kierowana jest w pierwszej kolejności do osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego. Dla pozostałych osób, oferujemy atrakcyjne i przystępne cenowo warunki.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia:
tel. 886 468 299, e-mail: j.wisniewska@fundacjarozwoju.org

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wojewoda z wizytą w powiecie radziejowskim

We wtorek, 19 października wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz przyjechał do Starostwa Powiatowego w Radziejowie, by spotkać się z władzami samorządowymi naszego powiatu. Jednym z głównych tematów wizyty była aktualna sytuacja radziejowskiej służby zdrowia oraz funkcjonowanie powiatowego szpitala pod względem walki z COVID-19.

Oprócz problematyki radziejowskiego SP ZOZ, starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak i wicestarosta Grzegorz Piasecki omówili z gościem najważniejsze kwestie związane z priorytetowymi projektami i inwestycjami, realizowanymi w ramach programu "Polski Ład" i tymi, dotyczącymi Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 • Trzej mężczyźni w garniturach siedzą przy stole

Symulator oszustw w Internecie - platforma edukacyjna

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów we współpracy z Fundacją ProPublika stworzył darmowe, nowoczesne narzędzie edukacyjne – konsument.edu.pl. Jest to symulator portalu społecznościowego, w którym można doświadczyć 10 zagrożeń realnie spotykanych w internecie, m.in. oszustwa zakupowego, wyłudzenia kodu BLIK, kradzieży tożsamości, oszustwa finansowego czy fałszywej zbiórki charytatywnej. Celem symulatora jest kreowanie prawidłowych zachowań i nawyków w internecie.

Uczysz w szkole? Prowadzisz zajęcia dla młodzieży? Być może jesteś rodzicem? Wykorzystaj bezpłatne, nowoczesne narzędzie edukacyjne konsument.edu.pl. To symulator portalu społecznościowego, w którym w bezpieczny sposób pokazujemy, jakie triki stosują oszuści. Phishing, „this is not scam”, dropshipping czy inwestycje alternatywne – jeśli poruszasz się w tych tematach po omacku – ten portal jest dla ciebie!

[Warszawa, 14 października 2021 r.] Kupiłeś coś w sklepie internetowym, zapłaciłeś i nie otrzymałeś produktu? Dałeś się złapać w pułapkę. Twoje środki znalazły się już zapewne na koncie fikcyjnego sklepu czy w portfelu walutowym nieznanego oszusta. W takiej sytuacji warto wiedzieć, jak odzyskać pieniądze, a na przyszłość – jak uniknąć takich nieprzyjemności. 

https://www.youtube.com/watch?v=DfAlG6QH_jQ

Uważajmy, oferty zbyt piękne przeważnie nie są prawdziwe. Zanim podamy swoje dane i zapłacimy, dokładnie sprawdźmy sprzedawcę i warunki umowy. We współpracy z Fundacją ProPublika przygotowaliśmy narzędzie kreowania bezpiecznych zachowań i nawyków konsumenckich w sieci – portal konsument.edu.pl. Symulator pokazuje nam, jakie triki stosują oszuści czy nieuczciwi sprzedawcy, przechodzimy przez procedury zakupu, rozmawiamy z chatbotem i poznajemy konsekwencje naszych działań. A wszystko to dzieje się w bezpiecznej przestrzeni, bo dajemy się złapać w różnego rodzaju pułapki jedynie w fikcyjnym świecie – tłumaczy Tomasz Chróstny, prezes UOKiK. Każda „pułapka” kończy się podsumowaniem: radami, co i jak należy sprawdzić przed skorzystaniem z oferty, a także informacją, gdzie udać się po pomoc. 

Konsument.edu.pl to nowoczesne, bezpłatne narzędzie edukacyjne, które pokazuje mechanizmy wielu oszustw, począwszy od tych zakupowych, poprzez wyłudzanie tożsamości, kodu blik, fałszywe zbiórki charytatywne czy inwestowanie w alternatywne instrumenty finansowe. Jest to strona przypominająca portal społecznościowy, na którym pośród normalnych postów znajdują się „pułapki”. Oprócz tego portal konsument.edu.pl został stworzony z myślą o edukatorach - zawiera specjalne menu wraz z 10 scenariuszami lekcji. Zajęcia, które można przeprowadzić z użyciem symulatora, wpisują się w podstawę programową szkół ponadpodstawowych, ale również starszych klas podstawówki. To innowacyjne narzędzie może realnie wspierać naukę młodzieży i nie tylko. 

https://www.youtube.com/watch?v=NusHgR7azlQ

Szczególnie dokładnie i drobiazgowo zostały przygotowane materiały dla nauczycieli. Myślę, że dzięki temu, że będziemy edukować naszą młodzież, będziemy także edukować ich rodziców i ludzi dorosłych, bo powiem szczerze, że na tej stronie sama znalazłam wiele przydatnych informacji. Bardzo polecam pracę na tej platformie – mówi Jolanta Okuniewska, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Olsztynie.

Charakter portalu jest całkowicie niekomercyjny i dostępny dla wszystkich użytkowników sieci. - Zachęcam do nauki przez zabawę na konsument.edu.pl, a także do wykorzystywania tego narzędzia do edukacji młodzieży – dodaje prezes UOKiK.

Link do platformy: https://konsument.edu.pl/login.

Więcej o projekcie: https://www.uokik.gov.pl/portal_konsument_edu_pl.php?utm_medium=email&utm_source=uokik&utm_content=Bezpatne%2C+nowoczesne+narzdzie+edukacyjne+UOKiK+-+konsument.edu.pl&utm_campaign=

Pomoc dla konsumentów: 
tel. 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka
e-mail: porady@dlakonsumentow.pl 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Starostwo Powiatowe 
ul. Kościuszki 17
88-200 Radziejów

tel. 54 285 3018, wew. 128
e-mail: rzecznik@radziejow.pl 

 • autor: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Przedsiębiorco, to powinieneś wiedzieć!

Zielony napis ZUS na białym tleOd 18 września 2021 r. obowiązuje kilka zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, m.in. dotyczących podlegania dobrowolnemu chorobowemu, kontroli płatników składek, czy naliczania odsetek za zwłokę. Kolejne zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2022 r., 1 kwietnia 2022 r. oraz 1 stycznia 2023 r. 

Zmiany od 18 września 2021 r.
Dzięki zmianie przepisów osoby współpracujące z przedsiębiorcą, korzystającym z ulgi na start mogą przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i korzystać ze świadczeń w razie choroby i macierzyństwa. Wcześniej nie było to możliwe. Korzystne zmiany dotyczą także kontroli płatników składek. Teraz protokół kontroli oraz aneks do protokołu kontroli może być sporządzony także 
w formie elektronicznej, co umożliwi również płatnikom składek przekazywanie zastrzeżeń do protokołu kontroli elektronicznie – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Kolejna zmiana dotyczy zwolnienia z naliczania i opłacania odsetek za zwłokę. Od wpłat dokonanych po 18 września 2021 r. nie trzeba naliczać i opłacać odsetek za zwłokę, jeżeli ich wysokość nie przekracza 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2021 r. - 28 zł, w 2022 r. - 30,10 zł). Przed 18 września przepisy pozwalały nie naliczać i nie opłacać odsetek, jeśli ich wysokość nie przekraczała 6,60 zł. A jeśli z winy ZUS płatnik opłacił składki po terminie, to nie będzie musiał ich regulować. ZUS w takiej sytuacji wyznaczy nowy 14 - dniowy termin na opłacenie zaległej składki. Jeśli płatnik nie zapłaci składki w wyznaczonym terminie, to odsetki będą naliczone od wymagalności składek do momentu ich zapłaty – dodaje rzeczniczka.

Z kolei w przypadku nadpłaconych składek jeżeli ich wysokość przekroczy dziesięciokrotność kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (obecnie 160 zł), ZUS ma obowiązek zawiadomić płatnika i zwrócić nadpłatę na rachunek bankowy. 

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców z niewielkimi zaległościami. ZUS z urzędu będzie mógł umorzyć zaległość, jeśli płatnik został wyrejestrowany, a dług nie przekracza dziesięciokrotności kosztów upomnienia (obecnie 160 zł). Jeśli dłużnik zmarł, to kwota zadłużenia nie może przekroczyć 10 proc. przeciętnego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym zgon.

Zmiany od 1 stycznia 2022 r.
W przypadku opłacenia składek po terminie przedsiębiorca nie będzie wyłączony z dobrowolnego chorobowego, a tym samym nie będzie musiał już składać wniosku o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie, by zachować prawo do zasiłku. Będzie podlegał dobrowolnemu chorobowemu od dnia wskazanego w zgłoszeniu do dnia wyrejestrowania.

Od nowego roku nie będzie już można składać korekt dokumentów rozliczeniowych bez ograniczeń czasowych. Korekty dokumentów rozliczeniowych za okresy od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r.  będzie można złożyć tylko do 1 stycznia 2024 r. Natomiast korekty za styczeń 2022 r. i kolejne miesiące będzie można składać do pięciu lat. Po tym terminie zmiany na koncie ubezpieczonego będą możliwe tylko na skutek wyroku sądu lub prawomocnej decyzji – wyjaśnia Krystyna Michałek.

Jeśli przedsiębiorca będzie miał zaległości w opłacaniu składek i będzie jednocześnie świadczeniobiorcą, to ZUS będzie mógł  dokonać potrącenia należności z tytułu składek z wypłacanych świadczeń np. z emerytury, renty lub zasiłków z ubezpieczeń społecznych. Pozwoli to zminimalizować koszty dochodzenia roszczeń, ponieważ stosowana do tej pory  egzekucja sądowa i administracyjna jest kosztowna i dodatkowo obciąża dłużnika, zwiększając jego zadłużenie.

Zmiany od 1 kwietnia 2022 r.
Od 1 kwietnia 2022 r. zmieni się forma zawiadomienia przez ZUS płatnika o wysokości obowiązującej go stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Zamiast informacji w formie papierowej płatnicy otrzymają ją w formie elektronicznej na Platformie Usług Elektronicznych  ZUS. 

Zmiany od 1 stycznia 2023 r.
Każdy płatnik składek będzie musiał założyć profil informacyjny na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i przekazać ZUS swój adres elektroniczny.  Jeśli płatnik nie dopełni tego obowiązku profil na PUE zostanie założony przez ZUS.  

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

Święto osób niewidomych i słabowidzących

15 października obchodzimy Światowy Dzień Białej Laski, w którym temat osób borykających się z dysfunkcjami narządu wzroku jest szczególnie podkreślany. Dzień ten ma również charakter edukacyjny i informacyjny.

Osoby niewidome i niedowidzące są nierozerwalnym ogniwem naszego społeczeństwa i stanowią niepodważalny autorytet w zakresie pokonywania trudności codziennego życia. Dlatego dzień ten jest okazją do przypomnienia opinii publicznej, środkom masowego przekazu, rządom i władzom lokalnym problematyki tych osób. 

Na terenie powiatu radziejowskiego działa terenowe koło Polskiego Związku Niewidomych, a jego prezesem jest Grzegorz Cypel. W październikowym numerze Gazety Powiatu Radziejowskiego "Powiatowe ABC" ukaże się z nim wywiad. Przybliży on główne cele działaności koła oraz opowie o życiu i problemach osób niewidomych i słabowidzących.

Z okazji Światowego Dnia Białej Laski, życzymy osobom zmagającym się z chorobami narządu wzroku, wytrwałości, poczucia niezależności, a także eliminacji barier w codziennym życiu. Niech poczucie godności i niezależności towarzyszy Wam każdego dnia, a świat będzie coraz bardziej przyjazny i dostępny.

Życzenia dla nauczycieli

Dziś obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, popularnie nazywany Dniem Nauczyciela. Starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak wszystkim byłym i obecnym dyrektorom szkół, wychowawcom, nauczycielom oraz pracownikom oświaty na terenie naszego powiatu przekazuje najserdeczniejsze życzenia.

„Nauczyciel ma wpływ na wieczność.
Nie jest bowiem w stanie określić, gdzie kończy się jego oddziaływanie”
Henry Brooks Adams

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom, Wychowawcom oraz Pracownikom Oświaty,
szczególnie tym, wykonującym swoje obowiązki na terenie powiatu radziejowskiego 
składam wyrazy uznania oraz szacunku 
za trud codziennej pracy pedagogiczno-wychowawczej.

Pragnę złożyć Państwu serdeczne życzenia zdrowia, pogody ducha,
poczucia spełnienia i satysfakcji zawodowej. 
Życzę również wytrwałości w pokonywaniu codziennych przeciwności 
oraz entuzjazmu w dalszym przekazywaniu wiedzy, pomyślności, 
a nade wszystko radości i wdzięczności w oczach uczniów.

Starosta Radziejowski
Jarosław Kołtuniak

Życzenia z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego

Praca w karetce pogotowia to nieustanna walka z czasem, konieczność podejmowania trudnych decyzji, a także ogromny wysiłek fizyczny i umysłowy. Ratownicy medyczni każdego dnia ratują zdrowie i życie setek tysięcy osób.  Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego publikujemy życzenia starosty radziejowskiego.

Radziejów, 13 X 2021 r.

Niebiesko białe logo pogotowia ratunkowego

Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego
wszystkim Ratownikom,
a w szczególności tym,
pracującym na terenie powiatu radziejowskiego, 
składam podziękowanie za codzienny wysiłek i poświęcenie 
w wykonywaniu trudnej i odpowiedzialnej pracy 
na rzecz drugiego człowieka.

Życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności, wytrwałości 
oraz satysfakcji i radości, 
płynącej z pasji i możliwości ratowania ludzkiego życia.


Starosta Radziejowski
Jarosław Kołtuniak

"Mój pupil" - konkurs fotograficzny

Miejska i Powiatowa Biblioteka im. Franciszka Becińskiego w Radziejowie ogłasza Powiatowy Konkurs Fotograficzny im. Zbigniewa Zasady pn. "Mój pupil". Patronat nad konkursem przyjął starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak, zaś patronat medialny sprawuje "Powiatowe ABC". Prace można nadsyłać do 15 listopada br.

Każdy może wysłać maksymalnie 5 fotografii w formie elektronicznej na adres e-mail: bilbiotekaradziejow@poczta.onet.pl, w tytule wiadomości wpisując: Konkurs Fotograficzny im. Zbigniewa Zasady 2021. Prace należy nadsyłać od 11 października do 15 listopada 2021 roku i nie mozna poddawać ich obróbce graficznej, która zmieniłaby pierwotny wygląd zdjęcia.

Konkurs ma charakter otwarty - każdy może być jego uczestnikiem.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Fundatorem nagród jest Starostwo Powiatowe w Radziejowie.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 2 grudnia 2021 roku. 

Regulamin oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych znajdują się pod adresem: http://www.bibliotekaradziejow.cdx.pl/1815/powiatowy-konkurs-fotograficzny-im-zbigniewa-zasady.

Ważne zmiany dla rencistów i dorabiających emerytów 

Od 18 września 2021 r. do renty z tytułu niezdolności do pracy jest uwzględniany również okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, za który nie było obowiązku opłacania składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Znaczące zmiany, które wejdą w życie od stycznia 2022 r. będą miały również związek z dorabiającymi do renty socjalnej.

Aby uzyskać prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, ubezpieczony musi spełnić jednocześnie kilka warunków. Przede wszystkim musi być niezdolny do pracy i posiadać wymagany okres składkowy i nieskładkowy, odpowiedni do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeśli np. ubezpieczony ukończył 30 rok życia musi mieć 5 lat stażu pracy i cały ten okres musi przypadać w ostatnim 10-leciu przed dniem złożenia wniosku lub przed dniem powstania niezdolności do pracy. Oprócz wymaganego stażu ważna jest również data powstania niezdolności. Musi ona powstać w okresach składkowych lub nieskładkowych ściśle określonych w ustawie emerytalnej, np. w okresie ubezpieczenia, pobierania zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego, opiekuńczego albo w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. 

Dzięki nowelizacji przepisom, od 18 września ZUS przy ustalaniu prawa do renty weźmie pod uwagę również okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, za który nie było obowiązku opłacania składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Okresów tych nie wlicza się do 10-lecia przypadającego przed dniem złożenia wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Korzystniejsze zmiany dla dorabiających do renty socjalnej
Od stycznia 2022 r. zmienią się zasady zawieszania renty socjalnej, będą stosowane te same zasady co do renty z tytułu niezdolności do pracy. Dla wielu rencistów będzie to oznaczało możliwość pobierania renty w pełnej lub zmniejszonej wysokości. 

Obecnie renta socjalna jest zawieszana za miesiąc, w którym świadczeniobiorca osiągnie przychód przekraczający 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 3853,20 zł brutto). Od stycznia 2022 r. jeśli przychód będzie wyższy niż 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ale nie przekroczy 130 proc. tej kwoty (obecnie 7 155,90 zł), część renty socjalnej będzie przysługiwać. Dopiero gdy przychód przekroczy wyższy prób 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, renta będzie zawieszona. Na bieżąco renta będzie wypłacana (w pełnej wysokości lub zmniejszona) albo będzie zawieszona, ale jej ostateczne rozliczenie nastąpi po zakończeniu roku kalendarzowego. Będzie można porównać przychód z każdego miesiąca osobno lub z całego roku. Jest to dobra wiadomość dla osób, których wypłaty za pracę z kilku miesięcy są kumulowane lub którzy pracują tylko część roku. Od nowego roku będą mogli być rozliczani z przychodu z każdego miesiąca osobno, ale też z łącznego przychodu z całego roku.

Co ważne katalog przychodów zostanie ograniczony. Na zawieszenie renty socjalnej nie będzie wpływać przychód z tytułu najmu czy dzierżawy, a także z niektórych rodzajów pracy, np. przychody z umowy zlecenia uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów jeśli nie ukończyli 26 roku życia. Nie będą również wliczane honoraria z tytułu działalności twórczej lub artystycznej. Inaczej mówiąc, renta socjalna będzie podlegała takim samym zasadom co renty z tytułu niezdolności do pracy – wyjaśnia rzeczniczka.

Ważne zmiany nastąpią również od stycznia 2022 r. dla osób dorabiających do emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy. Przepisy ujednolicają zasady przeliczania wysokości świadczeń przyznanych na nowych i starych zasadach, aby żadna z grup pracujących emerytów i rencistów nie była w uprzywilejowanej sytuacji.

Od nowego roku pracujący emeryci i renciści pobierający świadczenia przyznane na starych zasadach, będą mogli tylko raz w roku, a nie jak obecnie – co kwartał złożyć wniosek o przeliczenie dopracowanego stażu, doliczając wyłącznie okresy składkowe. Tak jak obecnie, robią to osoby otrzymujące tzw. nowe emerytury. Przeliczenie świadczeń (przyznanych na starych i nowych zasadach) jest także możliwe po ustaniu ubezpieczenia, czyli np. rozwiązaniu umowy o pracę.

Od nowego roku zostają uchylone przepisy , które umożliwiały ponowne obliczenie wysokości emerytury lub renty z uwzględnieniem zarobków uzyskanych po przyznaniu świadczenia z zastosowaniem nowej kwoty bazowej, która obowiązywała w dniu złożenia wniosku o przeliczenie.

 • autor: Krystyna Michałek regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim

"Przekazujemy Wam ten sztandar..."

Od 8 października 2021 roku Komenda Powiatowa Policji w Radziejowie ma swój sztandar, który został ufundowany przez Społeczny Komitet Ufundowania Sztandaru w dowód zaufania i uznania dla policyjnej służby. Ta data już na zawsze zapisze się na kartach historii radziejowskiej Policji. Sztandar jest symbolem tradycji, wierności, honoru, godności i dobrego imienia służby, których Rzeczpospolita Polska wymaga od policjantów.

Uroczyste nadanie i wręczenie sztandaru odbyło się na dziedzińcu Liceum Ogólnokształcącego w Radziejowie przy ulicy Szkolnej 12. Z inicjatywą nadania sztandaru KPP w Radziejowie wystąpili samorządowcy i społecznicy powiatu radziejowskiego, zawiązując Społeczny Komitet Ufundowania Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie. Jego przewodniczącym był starosta radziejowski Jarosław Kołtuniak.

Piątkowe święto policjantów z naszego powiatu zainaugurowała msza święta pod przewodnictwem biskupa włocławskiego Krzysztofa Wętkowskiego, odprawiona w intencji radziejowskiej komendy w kościele farnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Biskup podkreślił w homilii ważną społeczną rolę służby policyjnej i dziękował funkcjonariuszom za ich codzienne poświęcenie. Po nabożeństwie, uczestnicy piątkowego wydarzenia przemaszerowali na dziedziniec LO, by tam rozpocząć uroczysty apel oraz oficjalną procedurę przekazania sztandaru naszym policjantom. 

W ceremonii, oprócz kadry kierowniczej, policjantów i pracowników KPP w Radziejowie udział wzięli komendanci powiatowi województwa kujawsko-pomorskiego oraz funkcjonariusze innych służb mundurowych. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli władz wojewódzkich: wicewojewody kujawsko-pomorskiego Józefa Ramlaua, wicemarszałka województwa Sławomira Kopyścia, poseł Joanny Borowiak, zastępcy Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Romana Kustera, Komendanta Wojewódzkiego Kujawsko-Pomorskiej Policji nadinsp. Piotra Leciejewskiego, Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu st. bryg. Jacka Kaczmarka, zastępcy dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu Sławomira Sławińskiego, władz samorządowych powiatu, miast i gmin, straży pożarnej, przedstawicieli instytucji, współpracujących z radziejowską policją oraz duchowieństwa. Uroczystość uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji pod przewodnictwem kapelmistrza mł. insp. Janusza Trzepizura, prowadzona przez tamburmajora kom. Jakuba Pietruchę, Kompania Honorowa Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy pod dowództwem st. asp. Tomasza Czyżewskiego oraz poczet sztandarowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Na początku dowódca uroczystości podinsp. Marek Kołodziejczak złożył meldunek o gotowości do rozpoczęcia apelu zastępcy Komendanta Głównego Policji. Przybyłych gości powitał gospodarz uroczystości – mł. insp. Tomasz Pacholski. Naczelnik Wydziału Prewencji radziejowskiej komendy podpinsp. Krzysztof Złotnicki odczytał Akt Nadania Sztandaru podpisany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Akt Wręczenia Sztandaru. Następnie goście, fundatorzy oraz przedstawiciele powiatowej komendy zostali poproszeni o wbicie gwoździ honorowych w drzewiec sztandaru i wpisanie się do księgi pamiątkowej, a biskup włocławski poświecił i pobłogosławił sztandar. Poczet sztandarowy KPP odebrał sztandar z rąk starosty jako wyraz najwyższego uznania, godności i dumy, by za chwilę zaprezentować go zebranym na dziedzińcu gościom.

Po prezentacji sztandaru, głos zabrali zaproszeni goście, podkreślając, że policja jest ważną sferą życia społecznego, której zadaniem jest ochrona i utrzymanie porządku publicznego, a ponadto ochrona życia, zdrowia i mienia ludzi oraz gratulując naszym funkcjonariuszom dostąpionego zaszczytu. Przemawiający zaznaczali, że specyfika zadań wykonywanych przez policjantów związana jest z codziennym narażeniem się dla dobra innych, a także, że spoczywa na nich ogromna odpowiedzialność, przez co darzeni są ogromnym szacunkiem. Na koniec swoje przemówienie wygłosił przewodniczący komitetu - starosta Jarosław Kołtuniak. Podkreślił, że sztandar to symbol najwyższych wartości: honoru i męstwa oraz wyraża on zaufanie mieszkańców do policjantów, którzy służą i dbają o ich bezpieczeństwo. Ostatnim punktem uroczystości była defilada zebranych pododdziałów. Po oficjalnej części gospodarz uroczystości wraz ze starostą zaprosili zebranych gości na poczęstunek. 

Starosta radziejowski dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości przekazania sztandaru naszym policjantom oraz pomogli w koordynacji i rozplanowaniu minionego dnia.

 • Dwóch mężczyzn i kobieta siedzą w ławce, w tle policjanci w mundurach
 • Biskup w ornacie, po obu jego stronach dwóch mężczyzn w białych tunikach
 • Grupa mężczyzn w mundurach policyjnych, siedzący w ławkach
 • Mężczyźni w policyjnych mundurach, stojący w szyku
 • Mężczyźni w policyjnych mundurach, idący w szyku
 • Grupa ludzi w odświętnych strojach, maszerująca przed siebie
 • Grupa ludzi w odświętnych strojach, maszerująca przed siebie
 • Trzech maszerujących za sztandarem mężczyzn w mundurach
 • Maszerująca grupa mężczyzn w mundurach policyjnych
 • Grupa ludzi, stojąca pod namiotem
 • Dwóch mężczyzn w policyjnych mundurach, zwróconych przodem do siebie
 • Salutujący mężczyzna w mundurze, za nim drugi - podnoszący flagę na maszt
 • Mężczyźni w policyjnych mundurach, grający na instrumentach
 • Policjant w galowym mundurze, przemawiający na mównicy
 • Policjant pochylony w stronę sztandaru, odwrócona tyłem kobieta w mundurze
 • Mężczyzna pochylony w stronę sztandaru, obok kobieta w mundurze - tyłem
 • Kobieta w różowym płaszczu, pochylona w stronę sztandaru, obok policjantka
 • Policjant pochylony w stronę sztandaru, obok kobieta w mundurze - tyłem
 • Biskup pochylony w stronę sztandaru, obok kobieta w mundurze - tyłem
 • Mężczyzna pochylony w stronę sztandaru, obok kobieta w mundurze - tyłem
 • Siedzący mężczyzna, piszący w księdze, obok tyłem kobieta w mundurze
 • Policjant pochylony w stronę sztandaru, kobieta w mundurze tyłem
 • Mężczyzna pochylony w stronę sztandaru, obok kobieta w mundurze - tyłem
 • Ksiądz pochylony w stronę sztandaru, obok policjantka tyłem
 • Mężczyzna pochylony w stronę sztandaru, obok kobieta w mundurze - tyłem
 • Policjant pochylony w stronę sztandaru, kobieta w mundurze tyłem
 • Policjant pochylony w stronę sztandaru, kobieta w mundurze tyłem
 • Policjant pochylony w stronę sztandaru, kobieta w mundurze tyłem
 • Policjant pochylony w stronę sztandaru, kobieta w mundurze tyłem
 • Policjant pochylony w stronę sztandaru, kobieta w mundurze tyłem
 • Kobieta w czarnym płaszczu pochylona w stronę sztandaru, obok policjantka
 • Mężczyzna pochylony w stronę sztandaru, obok kobieta w mundurze - tyłem
 • Mężczyzna pochylony w stronę sztandaru, obok kobieta w mundurze - tyłem
 • Dwóch duchownych i mężczyzna w garniturze
 • Dwóch mężczyzn i kobieta w mundurze przed mównicą
 • Trzech salutujących mężczyzn w policyjnych mundurach
 • Mężczyzna w garniturze, trzymający sztandar i mówiący do mikrofonu
 • Policjant zwrócony w stronę pocztu sztandarowego
 • Siedzący i piszący mężczyzna w policyjnym mundurze
 • Trzech maszerujących za sztandarem mężczyzn w mundurach
 • Mężczyźni w policyjnych mundurach, stojący w szyku ze sztandarami
 • Mężczyzna w granatowym płaszczu na mównicy, wygłaszający przemówienie
 • Mężczyźni w mundurach, maszerujący w szyku
 • Maszerująca grupa mężczyzn w mundurach policyjnych
 • Maszerujący mężczyźni w policyjnych mundurach
 • Maszerujący mężczyźni w policyjnych mundurach i grający na instrumentach
 • Policjant z szablą, stojący przodem do grupy ludzi
 • Grupa ludzi, klaszcząca w dłonie

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Lekarza

1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Lekarza. Z tej okazji publikujemy życzenia starosty radziejowskiego Jarosława Kołtuniaka dla wszystkich tych, którzy swoją karierę zawodową związali z ochroną zdrowia i życia ludzkiego. 

 

Radziejów, 1 października 2021 r.

Diagnozujecie, pomagacie, proponujecie, zachęcacie, radzicie…


Z okazji Międzynarodowego Dnia Lekarza wszystkim, którzy misją swojego życia uczynili ochronę zdrowia i życia ludzkiego, a szczególnie tym z placówek na terenie powiatu radziejowskiego, składam serdeczne wyrazy wdzięczności i uznania za codzienny trud i poświęcenie. Dziękuję za troskę, zaangażowanie i dbałość o zdrowie pacjentów. Cieszę się, że mamy tak wspaniałych lekarzy!

Życzę przede wszystkim zdrowia, jak największej satysfakcji z wykonywanej pracy oraz dalszych możliwości rozwoju zawodowego, zwłaszcza w tak trudnym okresie, w jakim się znajdujemy.

Życzenia te kieruję także do całego personelu medycznego, którego praca również zasługuje na ogromne uznanie i podziw.

Z wyrazami szacunku,
Starosta Radziejowski
Jarosław Kołtuniak