wrzesień 2021

XXV Sesja Rady Powiatu Radziejowskiego

30 września 2021 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie o godz. 9:30 odbędzie się XXV Sesja Rady Powiatu w Radziejowie VI kadencji.

Porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:
  a) otwarcie posiedzenia i powitanie,
  b) ustalenie quorum,
  c) przyjęcie porządku obrad,
  d) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 2. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu między sesjami.
 3. Zapytania i uwagi.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących z prac komisji.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Radziejowskiego za pierwsze półrocze 2021 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 6. Dyskusja.
 7. Informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie za pierwsze półrocze 2021 roku.
 8. Dyskusja.
 9. Informacja Przewodniczącej Rady w sprawie oświadczeń majątkowych.
 10. Informacja Starosty w sprawie oświadczeń majątkowych.
 11. Przyjęcie informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) wprowadzenia zmian do Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie, 
  b) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, znajdującego się na parterze w budynku C (byłego internatu) Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemystce na okres pięciu lat na rzecz Skarbu Państwa - Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
  c) zmian w budżecie Powiatu Radziejowskiego na 2021 rok,
  d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radziejowskiego na lata 2021 - 2028 r.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie sesji.

wstecz