lipiec 2021

Czas na rejestrację pojazdu znowu wydłużony

Od początku lipca czas na rejestrację pojazdu używanego sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz na zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu został wydłużony z 30 do 60 dni.

Takie zasady obowiązywać będą do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

wstecz