czerwiec 2021

Bezpłatne szkolenia dla dorosłych

dłonie, trzymające tabletInstytut Badawczo-Szkoleniowy realizuje dwa bezpłatne projekty szkoleniowe, w których mogą wziąć udział mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego. Pierwsze to „System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych”, drugie mieści się w zakresie operacji lotniczych BVLOS z użyciem dronów o masie startowej do 25 kg.

Celem szkolenia pn. „System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych”, realizowanego w ramach projektu „Certyfikowane szkolenia komputerowe dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego” jest przybliżenie i zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami związanymi z informacją przestrzenną. Prezentowana wiedza zostanie poparta rzeczywistymi i ogólnodostępnymi przykładami serwisów internetowych, prezentujących konkretne dane przestrzenne. W ramach prezentowanych przykładów wskazane zostanie rozwiązanie Open Street Map. Ponadto, uczestnicy poznają podstawowe zasady tworzenia tego typu informacji w ogólnodostępnych darmowych systemach informatycznych. Ten etap szkolenia obejmował będzie cały proces tworzenia interaktywnych map cyfrowych, od przygotowania danych po ich publikację z wykorzystaniem Internetu. Jednym z ciekawszych elementów szkolenia są ćwiczenia terenowe z wykorzystaniem nowoczesnych metod pozyskiwania danych przestrzennych, w ramach których uczestnicy poznają i przetestują możliwości wykorzystania w tym celu dronów. 

Dwudniowe szkolenie zakończone jest egzaminem, po zdaniu którego uczestnicy otrzymują międzynarodowy certyfikat, potwierdzający nabycie kwalifikacji w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych terenowych.

Szkolenie skierowane jest do osób dorosłych tj. w wieku 25 lat i więcej, które spełniają łącznie wszystkie niżej wymienione kryteria:

  • Posiadają wykształcenie co najwyżej średnie oraz są powyżej 25 roku życia i/lub powyżej 50 roku życia (50+)
  • Zamieszkują, uczą się bądź pracują terenie województwa kujawsko-pomorskiego
  • Nie prowadzą działalności gospodarczej

Szkolenie, dotyczące operacji lotniczych BVLOS z użyciem dronów o masie startowej do 25 kg
przygotowuje do wykonywania operacji lotniczych poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) wykonywanych z użyciem bezzałogowego statku powietrznego o masie startowej mniejszej niż 25 kg w odległości nie większej niż 2 km od pilota. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i prowadzone jest zgodnie z wymaganiami Urzędu Lotnictwa Cywilnego (wytyczne nr 20 prezesa ULC z dn. 30.12.2020).

Pilot bezzałogowego statku powietrznego uzyskuje certyfikat w zakresie operacji wykonywanych według scenariuszy standardowych po ukończeniu szkolenia teoretycznego i zdaniu egzaminu z wiedzy teoretycznej i praktycznej, przeprowadzonego zgodnie ze scenariuszem NSTS-06 przez firmę SIMITU, która posiada zgodę prezesa ULC na realizowanie szkoleń i egzaminów w ramach tego scenariusza.
Planowany czas realizacji szkolenia to 5 dni (wraz z egzaminem).

Szkolenie skierowane jest do osób dorosłych tj. w wieku 25 lat i więcej, które spełniają łącznie wszystkie niżej wymienione kryteria:

  • Posiadają wykształcenie co najwyżej średnie oraz są powyżej 25 roku życia i/lub powyżej 50 roku życia (50+)
  • Zamieszkują, uczą się bądź pracują terenie województwa kujawsko-pomorskiego
  • Nie prowadzą działalności gospodarczej

Terminy oraz miejsca szkoleń będą ustalane indywidualnie z przedstawicielami Instytutu Badawczo-Szkoleniowego.

  • autor: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

wstecz