czerwiec 2021

Strajk Pielęgniarek i Położnych

7 czerwca odbył się Ogólnopolski Strajk Ostrzegawczy Pielęgniarek i Położnych. Strajkowały również pracownicy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. W związku z tym wydarzeniem przedstawiamy stanowisko starosty radziejowskiego.

Praca pielęgniarek i położnych jest, bez wątpienia, profesją trudną i wymagającą wielu wyrzeczeń. Jako starosta powiatu radziejowskiego, chcę złożyć wyrazy wdzięczności za pełną poświęcenia działalność na rzecz drugiego człowieka. Misja ochrony zdrowia i życia ludzkiego, szczególnie w dobie koronawirusa w szpitalach jednoimiennych była naznaczona wielkim wysiłkiem i obligowała, stojących na pierwszej linii frontu walki z wirusem COVID-19 do olbrzymiego heroizmu. Za co zarówno pielęgniarkom, jak i położnym serdecznie dziękuję. 

Powiat finansuje wiele inwestycji i przedsięwzięć. Jako organ prowadzący jest odpowiedzialny za podległe mu jednostki organizacyjne. Budżet naszej jednostki samorządowej jest jednak ograniczony. Powiat Radziejowski również pozyskuje środki z zewnątrz na utrzymanie swoje i prowadzonych instytucji. Z uwagi na to, że jesteśmy stosunkowo małym powiatem, choć bardzo bym sobie tego życzył, nie mamy możliwości zapewniać dodatkowego finansowania żadnej grupie zawodowej.

Jednocześnie, pragnę podkreślić, że pracowników medycznych szpitala zatrudnia podmiot, posiadający osobowość prawną, jakim jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie, a Powiat Radziejowski nie jest odpowiedzialny za wynagrodzenia pracowników tej jednostki.

wstecz