czerwiec 2021

Wszystkie dzieci nasze są!

1 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziecka. To radosny czas dla dzieci młodszych i starszych. Choć obostrzenia sanitarne nadal ograniczają wiele wydarzeń, mamy nadzieję, że najmłodsi będą się świetnie bawić. Z tej okazji starosta Jarosław Kołtuniak składa życzenia wszystkim dzieciom.

Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony w 1954 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dla upowszechniania ideałów i celów, dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych (1945 r.) oraz dla propagowania idei braterstwa i zrozumienia pomiędzy dziećmi całego świata, a także promowania działań na rzecz ich pomyślnego rozwoju. Obchodzony jest od 1955 r. w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ.

  • Życzenia starosty z okazji Dnia Dziecka

wstecz