czerwiec 2021

Ponownie tylko 30 dni na rejestrację pojazdu

Od 1 stycznia 2021 r. właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Kto będąc właścicielem tego pojazdu, nie rejestruje jego, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia, podlega karze  pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

XXIV Sesja Rady Powiatu Radziejowskiego

Herb powiatu radziejowskiego6 lipca 2021 r. o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie odbędzie się XXIV Sesja Rady Powiatu w Radziejowskiego VI kadencji. Przedstawiamy porządek wtorkowych obrad.

Porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:
  a) otwarcie posiedzenia i powitanie,
  b) ustalenie quorum,
  c) przyjęcie porządku obrad,
  d) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 2. Wybór komisji skrutacyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącej Rady Powiatu w Radziejowie:
  a) głosowanie tajne
  b) protokół komisji skrutacyjnej
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Powiatu w Radziejowie:
  a) głosowanie tajne
  b) protokół komisji skrutacyjnej
 5. Zakończenie sesji.

List starosty z okazji zakończenia roku szkolnego

25 czerwca w szkołach, będących jednostakmi organizacyjnymi powiatu odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Z tej okazji publikujemy list starosty radziejowskiego skierowany do uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz rodziców. Jednocześnie życząc wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji.

 

Radziejów, 25 VI 2021 r.

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele, Pracownicy Niepedagogiczni i Rodzice,

nadszedł dzień, w którym rok szkolny 2020/2021 przeszedł do przeszłości. Był to czas wytężonej pracy całej społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Teraz wszyscy odczuwają radość i satysfakcję z osiągnięć minionych dziesięciu miesięcy. Dziś po raz ostatni spotykacie się z Waszymi nauczycielami, koleżankami i kolegami z klasy. Za kilka chwil z rąk wychowawców odbierzecie świadectwa, a zawarte w nich oceny, odzwierciedlają to, z jakim zaangażowaniem podchodziliście do nauki i wypełniania szkolnych obowiązków. To dobry moment na to, byście sami ocenili rezultaty swojej pracy – bądźcie dumni z sukcesów i wyciągajcie wnioski z porażek. Miniony rok, jak poprzedni nie był standardowy, lecz trudny i pełen nieoczekiwanych wyzwań. Kolejny raz zmierzyliście się ze zdalnym sposobem nauczania i niecodziennymi zasadami funkcjonowania. To, w jaki sposób, mimo trudności, realizowaliście proces nauczania zasługuje na podziw.

Drodzy uczniowie, w imieniu własnym i zarządu powiatu, pragnę pogratulować Wam wytrwałości i konsekwencji w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu talentów. Przed Wami najbardziej wyczekiwany czas swobody i wypoczynku. Niezależnie od tego, jak zamierzacie spędzić najbliższe dwa miesiące, życzę Wam, by był to czas pełen atrakcji i dobrej zabawy. Mam nadzieję, że pozwoli on Wam solidnie odpocząć i nabrać energii do podejmowania kolejnych wyzwań w nowym roku szkolnym. Zbierajcie wspomnienia i nowe doświadczenia, realizujcie swoje zainteresowania i pasje. Życzę Wam pięknej pogody oraz wspaniałych przygód. Chciałbym Was również przestrzec, abyście w całym wakacyjnym szaleństwie nie zapominali o bezpieczeństwie swoim i innych. Postępujcie rozsądnie, odpowiedzialnie i unikajcie niepotrzebnego ryzyka – tak, byście wszyscy powrócili we wrześniu do swoich szkół.

Słowa podziękowania i życzenia kieruję również do Rodziców, którzy zawsze wspierają działania szkół, służą swoją radą i pomocą, życzę wiele radości z osiągnięć dzieci, które dzięki Państwa wsparciu mogą realizować swoje marzenia.

Na koniec pragnę złożyć życzenia wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy całemu Gronu Pedagogicznemu i wszystkim Pracownikom placówek oświatowych. Życzę udanego wypoczynku, a także regeneracji sił, by w przyszłym roku szkolnym mogli Państwo dalej podejmować trud wychowania młodego pokolenia.

Z wyrazami szacunku,

Starosta Radziejowski
Jarosław Kołtuniak

Akcja informacyjna Krajowej Administracji Skarbowej

Logo Krajowej Administracji SkarbowejAby chronić legalny biznes i zasady uczciwej konkurencji w branżach najbardziej narażonych na występowanie szarej strefy, informujemy, iż Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi wiele działań, mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości. Dlatego przypominamy przedsiębiorcom o obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, w przypadku dokonywania sprzedaży na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Limit obrotu, powyżej którego powstaje obowiązek posiadania kasy fiskalnej to 20 tys. zł lub mniej w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku (w proporcji do okresu działalności). Wskazany powyżej limit obrotu nie ma jednak zastosowania do wszystkich branż.

Obowiązek posiadania kasy rejestrującej bez względu na wielkość obrotu, występuje jeżeli:

 1. dokonywana jest dostawa m.in. wyrobów tytoniowych (CN 2401, 2402, 2403), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych, będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na kod CN,
 2. świadczone są usługi m.in.:
 • związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56.10, PKWiU 56.21, PKWiU 56.29, PKWiU ex 56.30), wyłącznie:
  – świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz
  – usługi przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
 • kulturalne i rozrywkowe – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
 • związane z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne.

Ponadto, od 1 maja 2019 roku podatnicy, zobowiązani do używania kas rejestrujących do prowadzenia ewidencji sprzedaży, mają możliwość stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących: kas on-line. Możliwość stosowania kas on-line oznacza, że nie nakłada się obowiązku wymiany dotychczas używanych kas rejestrujących na kasy on-line, z wyjątkiem niektórych branż szczególnie narażonych na nieprawidłowości (np. w przypadku branży gastronomicznej – wprowadzono obowiązek używania kas on-line przez przedsiębiorców, rozpoczynających działalność w tej branży, a także obowiązek wymiany kas rejestrujących na kasy on-line od 1 stycznia 2021 roku).

Szczegółowe informacje w zakresie obowiązku ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących zostały zawarte w poniższych aktach prawnych:

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2019 poz. 816),
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2020 poz. 732),
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2018 poz. 2519),
 • rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 grudnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2020 poz. 2317),
 • rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 kwietnia 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2021 poz. 649),
 • ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 poz. 685 ze zm.).

Ulotka

Historyczny sukces „Przemystki”

Mistrzostwa województwa kujawsko-pomorskiego w piłce siatkowej plażowej zostały rozegrane w Świeciu 17 czerwca br. Uczniowie ZSRCKU w Przemystce: Marcel Ignasiak, Maksymilian Wawrzyniak oraz Maciej Zarzycki zdobyli na nich złoty medal.

Po zwycięstwie w turnieju powiatowym, uczniowie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego reprezentowali szkołę w finałach wojewódzkich. Do rywalizacji stanęło 7 najlepszych par z kujawsko-pomorskiego: m.in. zawodnicy z Rypina, Janowca Wielkopolskiego, Grudziądza czy Świecia. Po dwóch zwycięstwach w rywalizacji grupowej nasi siatkarze awansowali do finału, w którym zmierzyli się z gospodarzami ze Świecia. Po bardzo zaciętym i wyrównanym meczu wygrali w tie-breaku, zdobywając dzięki temu złote medale i zostając mistrzami województwa kujawsko-pomorskiego w piłce siatkowej plażowej.

Cieszymy się i jesteśmy dumni z tego, że mamy w powiecie takich utalentowanych sportowców. Życzymy kolejnych osiągnięć, które będą przynosiły satysfakcję, zmotywują do dalszego samorozwoju i stawiania sobie poprzeczki coraz wyżej. Dziękujemy Wam za wysiłek, wierzymy, że zaowocuje on w przyszłości i z powodzeniem zrealizujecie wszystkie postawione sobie cele. Wytrwałość i pasja do sportu to kombinacja cech, pomagająca odnieść sukces, podążajcie więc za swoimi zainteresowaniami, a rezultaty będą podążały za Wami. Gratulujemy i dziękujemy również opiekunowi mistrzowskiej drużyny – Krzysztofowi Cybulskiemu. Mamy nadzieję, że będzie on miał przyjemność w przyszłości poprowadzić do zwycięstwa kolejnych mistrzów z powiatu radziejowskiego.

 • Mistrzowie województwa kujawsko-pomorskiego w siatkówce plażowej chłopców

XXIII Sesja Rady Powiatu Radziejowskiego